ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emcee

EH1 M S IY1   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emcee-, *emcee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emcee[VT] เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดำเนินรายการ, เป็นพิธีกร
emcee[VI] เป็นโฆษก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดำเนินรายการ, เป็นพิธีกร
emcee[N] ผู้ดำเนินรายการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: โฆษก, พิธีกร, Syn. announcer, master of ceremonies

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
EMCEE ON microphone: A true warhero, a fabulous friend and a wonderful leader.ฮีโร่จากสงคราม เพื่อนผู้ยอดเยี่ยม และผู้นำที่แสนวิเศษ RED (2010)
It's the emcee from the auction. Gerald Jameson.เขาคือโฆษกในงานประมูล เจอรัลด์ เจมิสัน Veiled Threat (2011)
EMCEE (over P.A.): Ladies and gentlemen, welcome to the 48th annualสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานครั้งที่ 48 Nationals (2012)
I roped myself into emcee duties for the night.ฉันรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้ Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMCEE EH1 M S IY1

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emcee
   n 1: a person who acts as host at formal occasions (makes an
      introductory speech and introduces other speakers) [syn:
      {master of ceremonies}, {emcee}, {host}]
   v 1: act as a master of ceremonies [syn: {emcee}, {compere}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top