หรือคุณหมายถึง elißa?
Search result for

elissa

(15 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elissa-, *elissa*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Attention all ... This is Sarah Cassidy and daughter Elissa, the new neighbors.อืม ทุกๆคน นี่คือซาร่า แคสซิดิส และลูกสาว อีลิสสา House at the End of the Street (2012)
Do you like to swim, Elissa?เอลิสสา อยากมาว่ายน้ำมั้ย House at the End of the Street (2012)
Tyler, liked to introduce you to Elissa.มารู้จักกับเอสิสสา House at the End of the Street (2012)
Listen, we have a new neighbor ... Elissa ... called.ฟังนะ เรามีเพื่อนบ้านใหม่ โอเค เธอชื่อเอลิสสา House at the End of the Street (2012)
- Hi Elissa, right?นี่ เอลิสสาใช่มั้ย House at the End of the Street (2012)
Jake ... Elissa, this is my brother Jake and his best friend, Robbie.เอลิสสา นี่น้องชายฉัน เจค นี่เพื่อนซี้เค้า รอบบี้ House at the End of the Street (2012)
Elissa, can you help me?มาช่วยแม่หน่อย House at the End of the Street (2012)
- Ryan, Elissa started a new cycle ... - Mother ..ไรอัน เอลิสสาเพิ่งย้ายเข้าโรงเรียนใหม่ House at the End of the Street (2012)
I invited him for dinner last night, then lay everything to lose when you said she did not want him alone with Elissa.แล้วฉันก็ไล่เค้าไปโดยพูดว่า ฉันไม่อยากให้เค้าอยู่กับเอลิสสาลำพัง House at the End of the Street (2012)
Because of this, the Elissa stopped talking to me, and ... 'm Sure Ryan thinks I opposed him, as everyone in this ridiculous city.เอลิสสาเลยไม่คุยกับฉัน และฉันว่าไรอันคิดว่าฉันไม่ชอบเค้า เหมือนทุกคนในเมือง House at the End of the Street (2012)
- I am. - Elissa, I am.หวัดดี House at the End of the Street (2012)
Please Elissa, just go!เอลิสสา ออกไป House at the End of the Street (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELISSA    EH0 L IY1 S AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
メリッサ[, merissa] (n) lemon balm (Melissa officinalis) (lat [Add to Longdo]
西洋山薄荷[せいようやまはっか;セイヨウヤマハッカ, seiyouyamahakka ; seiyouyamahakka] (n) (uk) (See メリッサ) lemon balm (Melissa officinalis); sweet balm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top