ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eh?

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eh?-, *eh?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eh? !เอ๋? We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
- Eh? !- ห้ะ? Episode #1.13 (2010)
- Eh? - You may go now.คุณไปได้แล้ว Rebecca (1940)
You talk first eh? I'll give you the water later!บอกมาก่อน แล้วฉันจะเอาน้ำให้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Not much doubt about morale here, eh? It's funny when the killing starts.สิ่งที่ตลกเกิดขึ้นเมื่อการฆ่า เริ่มต้น How I Won the War (1967)
(all mutter) - Now, see, lads, there's more to it, eh? - (discontent increases)ตอนนี้เห็นนักเตะในทีมมีมาก ไปใช่มั้ย? How I Won the War (1967)
Eh? Wandering...เร่ร่อนไปเรื่อย... The Road Warrior (1981)
Eh? We'll see about that.งั้นเหรอ คอยดูก็แล้วกัน An American Tail (1986)
Not Slytherin, eh? Are you sure?ไม่เอาสลิธีริน แน่ใจหรือ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Eh? You're wearing winter clothes so...-หืม? นี่คุณใส่ชุดฤดูหนาว... Be with You (2004)
Eh? It may be discourteous, but it seems that your family is financially in trouble.จนกว่าเธอจะรู้คำตอบของตัวเอง A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Eh? Isn't that Chu-Mo?นั่นชูโมหรือเปล่า? Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eh?Eh? Have we run out of toner? Oh well, sorry, but can you go the staff-room and get some, Katou?
eh?Eh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?
eh?Eh? This tune ... The playlist has looped.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Eh \Eh\, interj. [OE. ei, ey.]
     An expression of inquiry or slight surprise.
     [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  eh
   ahoy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top