Search result for

estimates

(28 entries)
(0.1731 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -estimates-, *estimates*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
estimatesประมาณการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estimates committeeคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estimatesการประมาณราคา [TU Subject Heading]
Estimatesคาดคะเน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your casualty estimates are holding up?คูณได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต หรือยัง? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Admiral Smith estimates we'll have the capitol of Sangala secured within the hour.นายพลสมิท Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
THE M.E. ESTIMATES SHE WAS KILLED SEVERAL HOURS AGO.แต่เราคุมตัววิลเลี่ยมไว้อยู่นะ Soul Mates (2009)
Based on our estimates of the water depthประเมินค่าพื้นฐานความเข้มของน้ำ Darkness (2009)
Uh, the m. e. estimates that the armเอ่อ,m.e. ประมาณเวลาแขนนั้นหน่อย Slack Tide (2009)
He estimates a fatal amount.เขาประมาณว่าออกมากจนถึงตาย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
By my estimates, somewhere in the eight figure category.จากที่ผมประมาณการ มันอยู่ที่ไหนสักแห่งใน 8 กลุ่มทำแยกเอาไว้ In Plane Sight (2009)
The estimates on the Mosaic web site have us at half a million people already.โดยประมาณการ ของเวปไซต์โมเสค มีคนเข้าไปร่วม ครึ่งล้านคนแล้ว Scary Monsters and Super Creeps (2009)
First estimates put the presumed dead at 81.ยอดผู้เสียชีงิตขณะนี้ คือ 81 ศพ Knowing (2009)
The target is distorting any information on its position, so we cannot count on estimates based on optical observations.เราไม่สามารถระบุจุดปะทะที่ชัดเจนได้ เพราะการรบกวนสัญญาณจากดาวเทียม Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Estimates about the cost of a bit of a by-election.ประมาณเกือบเท่าเลือกตั้งซ่อม Dae Mul (2010)
NASA estimates that they are not hitting the water at terminal velocity.พวกมันลดความเร็วลงก่อนที่จะตก Battle Los Angeles (2011)
The WHO estimates the number of people infected worldwide to be over 8 million.WHO ประมาณการจำนวน ผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 8 ล้านคน Contagion (2011)
The WHO estimates that it could take nearly a year to manufacture and distribute the necessary amount of the vaccine to stop the spread of the virus which so far has taken over 26 million lives worldwide.องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาเกือบปี... ...ที่จะผลิตและแจกจ่าย วัคซีนในปริมาณที่จำเป็น.. ...เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส... Contagion (2011)
ME estimates both boys were strangled approximately 12 hours after they vanished.ทั้งคู่ถูกรัดคอ หลังจากหายตัวไป 12 ชั่วโมง Pretty Red Balloon (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estimatesEveryone estimates her work highly.
estimatesHe estimates that the new house will cost roughly thirty million yen.
estimatesWe left a margin for error in our estimates.

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTIMATES    EH1 S T AH0 M AH0 T S
ESTIMATES    EH1 S T AH0 M EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estimates    (n) (e1 s t i m @ t s)
estimates    (v) (e1 s t i m ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
木積もり;木積り[きづもり, kidumori] (n) person who estimates the variety and quantity of wood necessary to build a house from looking at the plans [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top