ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epic

EH1 P IH0 K   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epic-, *epic*
English-Thai: Longdo Dictionary
epicenter(n name) จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epic[ADJ] เกี่ยวกับมหากาพย์, See also: เกี่ยวกับบทกวีที่เล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic[ADJ] ซึ่งยิ่งใหญ่และกล้าหาญ
epic[N] มหากาพย์, See also: โคลงเล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic[N] วรรณคดี ละคร ภาพยนตร์ที่ลงทุนสูงมากในการสร้างและมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
epical[ADJ] เกี่ยวกับมหากาพย์
epicene[N] คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
epicene[ADJ] มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous
epicene[ADJ] ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. effiminate, unmanly
epicene[ADJ] อ่อนแอ, Syn. weak
epicure[N] ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน, See also: นักกิน, Syn. epicurean, gourmet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epic(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epical(เอพ'พิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) โคลงหรือเรื่องราวความกล้าหาญหรือเกียรติประวัติ,มหากาพย์,บทกวี,กล้าหาญ,สูงส่ง
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
depict(ดิพิคทฺ') vt. พรรณนา,วาดให้เห็น,อธิบาย., See also: depictor n. ดูdepict depiction n. ดูdepict, Syn. portray

English-Thai: Nontri Dictionary
epic(n) มหากาพย์
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
epicurean(n) คนเจ้าสำราญ,คนชอบสนุก,คนฟุ้งเฟ้อ,ผู้มีรสนิยมสูง
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epicมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epic cycleชุดมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epic questionปุจฉามหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epic simileอุปมาแนวมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epic theatreละครแนวมหากาพย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
epicalyxริ้วประดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
epicanthal foldสันหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicanthusหนังคลุมหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicardium; pericardium, cardiac; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epicarp; exocarpผนังผลชั้นนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epic poetryกวีนิพนธ์มหากาพย์ [TU Subject Heading]
Epic poetry, Laoกวีนิพนธ์มหากาพย์ลาว [TU Subject Heading]
epicenter; epicentrumepicenter; epicentrum, ศูนย์กลางแผ่นดินไหว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Epichlorohydrinอีพิคลอไฮดริน [การแพทย์]
Epicondyleลักษณะเป็นปุ่มขนาดเล็ก [การแพทย์]
Epicondyle, Externalปุ่มกระดูกใต้ผิวหนังทำให้เกิดรอยบุ๋ม [การแพทย์]
Epicondyle, Lateralปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านข้าง,บริเวณด้านนอกอีพิคอนดายส์ [การแพทย์]
Epicondyle, Medialปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านในสุด,ด้านหน้าข้อศอกบริเวณด้านในอีพิคอนดาย [การแพทย์]
Epicondylitisแขนอักเสบและเจ็บ,การอักเสบในบริเวณปุ่มกระดูกเหนือข้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For this is a story- an epic story.เพราะเรื่อง ๆ นี้ เป็นเรื่องของวีรบุรุษ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Can't you see what a beautiful, epic movie that would make?มันสามารถเป็น หนังมหากาพย์ ที่แสนงดงามได้เลย ว่ามั้ย The Dreamers (2003)
So in this big, epic movie... everybody...ดังนั้น ในหนังมหากาพย์ ร้อยล้านเรื่องนี้... ทุกคนในเรื่อง... คือตัวประกอบ The Dreamers (2003)
But the fact of the matter is, this could shape up as an epic day.แต่ข้อเท็จจริงคือ นี่อาจเป็นวันอันยิ่งใหญ่ The Longest Yard (2005)
And I'll play you some great music, because Dad's got an epic collection.ผมจะได้เปิดเพลงให้คุณฟัง คุณพ่อท่านสะสมเพลงเก่าๆไว้เยอะ Match Point (2005)
He'd pitch an epic fit.เขาชอบใช้ความรุนแรง Chapter Two 'Lizards' (2007)
Corporate monsters or not, Epic Mart's a lot cheaper.เข้าร่วมความโหดร้ายหรือก็ไม่ ที่เอปิคมาร์ทของถูกกว่าอีก Halloween (2007)
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ Teeth (2007)
This is the epic of Dunkirk.นี่คือตำนานของดันเคิร์ค Atonement (2007)
See Epic Movie... or drunk Mel Gibson will hurt me.ชมภาพยนต์ เอพิค หรือ เมลกิปสันเมา มาทำร้านฉัน Epic Movie (2007)
Exclusive rights to compose an epic ode of your quest and one hundred silver staters, for expenses.ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าเห็นความสำคัญของข้าแค่ไหน บวกอีก 100 เหรียญเงิน เป็นค่าใช้จ่าย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
And by the time the violence reached epic proportion,และเมือเกิดความรุนแรงขึ้น ถึงเรื่องการแบ่งสันปันส่วน Hell Followed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
epicAmazing! This moving a story is a first for me! It's truly an epic among epics!
epicI like lyric better than epic.
epicJealousy embellishes a page of the epic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลไหล่ทวีป[N] epicontinental sea, Example: พืชชนิดนี้พบมากในบริเวณทะเลไหล่ทวีป, Count unit: แห่ง, Thai definition: บริเวณทะเลตื้นที่อยู่เหนือไหล่ทวีป
มหากาพย์[N] epic, Example: ชาวทมิฬดื่มด่ำกับมหากาพย์ภารตยุทธ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องแสดงวีรกรรมของมหาวีรบุรุษ
นักกิน[N] epicure, See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญและสืบเสาะเรื่องอาหารการกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชูรส[v.] (chūrot) EN: enhance the flavor ; season   FR: épicer ; relever ; assaisonner
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods   FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
เม่น[n.] (men) EN: porcupine ; hedgehog   FR: porc-épic [m] ; hérisson [m]
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain   FR: décrire ; dépeindre
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant
เผ็ดร้อน [adj.] (phetrøn) EN: hot ; spicy ; strong ; pungent   FR: épicé ; pimenté
พ่อค้าของชำ[n.] (phøkhā khøngcham) EN: grocer   FR: épicier [m]
ร้านชำ[n.] (rān cham) EN: grocery   FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EPIC EH1 P IH0 K
EPICS EH1 P IH0 K S
EPIC'S EH1 P IH0 K S
EPICURE EH1 P IH0 K Y UH2 R
EPICENTER EH1 P AH0 S EH2 N T ER0
EPICUREAN EH2 P AH0 K Y UH0 R IY1 AH0 N
EPICUREAN EH2 P AH0 K Y UH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epic (n) ˈɛpɪk (e1 p i k)
epics (n) ˈɛpɪks (e1 p i k s)
epicure (n) ˈɛpɪkjuəʳr (e1 p i k y u@ r)
epicures (n) ˈɛpɪkjuəʳz (e1 p i k y u@ z)
epicentre (n) ˈɛpɪsɛntər (e1 p i s e n t @ r)
epicurean (n) ˌɛpɪkjurˈiːən (e2 p i k y u r ii1 @ n)
epicentres (n) ˈɛpɪsɛntəz (e1 p i s e n t @ z)
epicureans (n) ˌɛpɪkjurˈiːənz (e2 p i k y u r ii1 @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
震源[zhèn yuán, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ, ] epicenter (of earthquake); hypocenter, #42,983 [Add to Longdo]
史诗性[shǐ shī xìng, ㄕˇ ㄕ ㄒㄧㄥˋ, / ] epic, #117,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epos {n}epic (poem); epos; epopee [Add to Longdo]
Heldengedicht {n} | Heldengedichte {pl}epic poem | epic poems [Add to Longdo]
Epicondylitis {f} [med.]epicondylitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean [Add to Longdo]
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy) [Add to Longdo]
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism [Add to Longdo]
エピック[, epikku] (n) epic; (P) [Add to Longdo]
ドラゴン[, doragon] (n) (See 竜) dragon (as depicted in Western myths); (P) [Add to Longdo]
英雄譚[えいゆうたん, eiyuutan] (n) epic; heroic tale [Add to Longdo]
詠史[えいし, eishi] (n) historical poem or epic [Add to Longdo]
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean [Add to Longdo]
絵看板[えかんばん, ekanban] (n) signboard depicting scene from a play (usu. outside a theatre) [Add to Longdo]
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epic \Ep"ic\, a. [L. epicus, Gr. ?, from ? a word, speech, tale,
   song; akin to L. vox voice: cf. F. ['e]pique. See {Voice}.]
   Narrated in a grand style; pertaining to or designating a
   kind of narrative poem, usually called an heroic poem, in
   which real or fictitious events, usually the achievements of
   some hero, are narrated in an elevated style.
   [1913 Webster]
 
      The epic poem treats of one great, complex action, in a
      grand style and with fullness of detail. --T. Arnold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epic \Ep"ic\, n.
   An epic or heroic poem. See {Epic}, a.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epic
   adj 1: very imposing or impressive; surpassing the ordinary
       (especially in size or scale); "an epic voyage"; "of
       heroic proportions"; "heroic sculpture" [syn: {epic},
       {heroic}, {larger-than-life}]
   2: constituting or having to do with or suggestive of a literary
     epic; "epic tradition" [syn: {epic}, {epical}]
   n 1: a long narrative poem telling of a hero's deeds [syn: {epic
      poem}, {heroic poem}, {epic}, {epos}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Eclipse PERL Integration Project (Eclipse, PERL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Electronic Privacy Information Center (cryptography)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Embedded Platform for Industrial Computing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     European Public sector Information systems Conference
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EPIC
     Explicit Parallelism Instruction Computing (Intel, CPU, VLIW)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top