Search result for

enrollees

(77 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrollees-, *enrollees*, enrollee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enrollees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enrollees*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enrollee[N] คนที่มาลงทะเบียน, See also: ผู้สมัคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrollee(เอนโรลี') n. ผู้เข้าลงทะเบียน,ผู้สมัครเข้าเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupils enrolledนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're already enrolled.พ่อลงวิชาเรียนให้แล้ว Chapter Three 'Building 26' (2009)
SOMEONE PROBABLY ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES.มีความเป็นไปได้ว่า จะศึกษาอาชญวิทยา Zoe's Reprise (2009)
GARCIA FOUND 3 MALE STUDENTS ENROLLED IN CRIMINOLOGY CLASSES WITH FELONY RECORDS.การ์เซียเจอชื่อนักเรียนชายสามคน เข้าเรียนอาชญวิทยาและมีประวัติอาชญากรรม Zoe's Reprise (2009)
TOMMY WHEELER ENROLLED IN A COLORADO BOARDING SCHOOLเขาอยู่ที่นั่นตลอด 3 ปีต่อมา House on Fire (2009)
Well, I just enrolled Evan.ผมพาอีวานมาสมัครที่นี่ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
- Well, i just enrolled evan.ผมพาอีวานมาเข้าเรียน Bargaining (2009)
but the real story this morning is a queen of the silver screen just enrolled at N.Y.U.แต่จริงๆแล้วเช้านี้ราชินีจอเงิน เพิ่งจะปรากฏกายที่ NYU นี่เอง Dan de Fleurette (2009)
That's why I'm gonna give you 30 seconds to explain why there's no Scott Adler enrolled at N.Y.U.เพราะแบบนั้นไง ฉันเลยให้เวลาเธออธิบาย 30 วินาที ทำไมถึงไม่มีชื่อ Scott Adler ใน NYU The Lost Boy (2009)
I enrolled here as selfish loner,ที่ผมมาเรียนนี่ในฐานะคนสันโดษผู้เห็นแก่ตัว Introduction to Statistics (2009)
Mindy moved in with Marcus, and he enrolled her at my school.เดฟ Kick-Ass (2010)
Ms. Chamberlin's class is overenrolled.วิชาของคุณแชมเบอลินมีคนลงทะเบียนเกินแล้ว Goodbye, Columbia (2010)
I can't believe Rich actually enrolled in our class.เหลือเชื่อเลยว่าริชลงคลาสนี้จริงๆ Asian Population Studies (2011)
Well, no. No, I never actually enrolled.คือ จริงๆแล้วฉํนไม่เคยเข้าเรียนน่ะนะ Something to Watch Over Me (2011)
Enrolled to start school next week in Mount Pleasant, which is east of Charleston.ลงทะเบียน เริ่มเรียนอาทิตย์หน้า ใน เมาท์ เพรสเช่น ซึงอยู่ทางตะวันออกของชาลเลสตัน Big Sea (2011)
And because of Tom's line of work, that's why you enrolled Declan in a boarding school.และเพราะงานที่ทอมทำ คุณถึงให้เดคเคลนเข้าโรงเรียนประจำ It Takes a Village (2011)
Even if enrolled, there are no teachers available to be responsible for them.ถ้าหากว่าลงทะเบียนเสร็จแล้ว ไม่มีอาจารย์ที่จะมาดูแลพวกเขาล่ะครับ Dream High (2011)
Your last school was kind enough to pass along a file they kept on you after you enrolled here.โรงเรียนเก่าเธอ ส่งประวัติเธอมาให้ หลังเธอลงทะเบียนที่นี่ The Poor Kids Do It Everyday (2011)
She retired before he enrolled.เธอเกษียณก่อนเขาจะเข้าเรียน The Penelope Papers (2011)
You quit your job and you enrolled in an LSAT course.คุณลาออกจากงาน แล้วสมัครเรียนกวดวิชาเพื่อสอบทนาย Source Code (2011)
He finally broke down and told me that Charlotte Rhodes is enrolled here at Juilliard.ในที่สุดเขาก็บอกฉัน ว่าชาร์ลอต โรด์อยู่ที่นี่ ที่Juilliard The End of the Affair? (2012)
Tyler isn't even enrolled.ไทเลอร์ไม่เคยสมัครเข้าเรียน Duress (2012)
Aren't you enrolled in higher education somewhere?หนูสมัครเรียนต่อที่ไหนไว้สักที่ไม่ใช่เหรอ? Mockingbird Lane (2012)
I'd like your student Troy Barnes enrolled in the air conditioning repair program immediately.ผมต้องการให้นักศึกษาของคุณ ทรอย บาร์นส มาเข้าโปรแกรมซ่อมแอร์โดยทันที Origins of Vampire Mythology (2012)
I highly doubt that S. is enrolled at Vassar, and she's certainly not signed for a taste testing at the Culinary Institute.ฉันก็สงสัยอยู่ว่าเอสคงจะไป ลงทะเบียนเรียนที่วัสซาร์ ไม่ก็ไปลงเรียน เพื่อทดสอบรสชาติ ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร Gone Maybe Gone (2012)
Oh, well, then, just call Santana back from Kentucky again 'cause apparently she's better than anyone who's actually enrolled here.โอ้ เหรอ งั้นก็เรียกซานตาน่ากลับมา จากเคนทักกี้อีกรอบสิ เพราะเอาจริงๆหล่อนก็เจ๋งกว่า ทุกๆคนที่สมัครเรียนที่นี่อยู่แล้วนิ่ Dynamic Duets (2012)
I did two years at Howard before I even enrolled in the Tuskegee program. I'm going to be an engineer.ผมเรียนฮาเวิดค์อยู่สองปี ก่อนเข้า ร่วมกับทัสกีกี้ ผมอยากเป็นวิศวะกร Red Tails (2012)
Do you have a child enrolled here?คุณมีลูกเข้าเรียนที่นี่เหรอคะ? Enemy of My Enemy (2013)
Noah, I-I didn't know you were enrolled here.เธอจะมาสมัครเรียนที่นี่ด้วย ก็ผมไม่ได้สมัครแบบตรงๆ Sweet Dreams (2013)
Well, I'm not technically enrolled, but, you know, I'm just auditing a few classes.แต่ก็นะ ผมเข้าเรียนแค่ไม่กี่วิชา Sweet Dreams (2013)
My mom enrolled me after seeing me in front of the TV, jetéing and debouléeing to the Blues Clues theme song.แม่ฉันสมัครให้ฉํนตอนที่เห็นฉันอยู่หน้าทีวี ตะลึงงันอยู่กับธีมเพลง Blues Clues Lights Out (2013)
I'm gonna go upstairs, towel off, and pray to God that I wake up in the middle of a final for a class I didn't know I was enrolled in.ฉันจะขึ้นไปข้างบน เช็ดตัวให้แห้ง และสวดมนต์ต่อพระเจ้า ให้ฉันตื่นมากลางคาบสอบปลายภาค Conventions of Space and Time (2013)
She enrolled at Rosewood High, and took my spot on the swim team.เธอเข้าเรียนที่โรสวู้ไฮท์ แล้วเอาตำแหน่งทีมว่ายน้ำของฉันไปด้วย Under the Gun (2013)
Must be enrolled in the blocked aircraft registry.บางทีนี่อาจจะเป็นเเค่รีจิสทรีอากาศยานบล็อกน่ะ Crash and Burn, Girl! (2013)
Alex has been enrolled at a London boarding school.อเล็กซ์จะถูกส่งไปเรียนที่ลอนดอน Lady Killer (2013)
There are over 100,000 kids enrolled in Maryland colleges alone, another hundred in Northern Virginia and the district.มีเด็กกว่าแสนคนเรียนมหาลัย แค่ที่ในแมรี่แลนด์ มีอีกแสนคนในเวอร์จิเนียเหนือและบริเวณนั้น To Bear Witness (2013)
We need to check currently enrolled medical students as well as recent dropouts, both here and abroad.เราต้องเช็กทะเบียนนักเรียนแพทย์ รวมทั้งพวกที่เรียนไม่จบ ทั้งที่นี่และนักเรียนแลกเปลี่ยน To Bear Witness (2013)
One of them is enrolled at one of those online colleges.หนึ่งในนั้นสมัครเรียนออนไลน์ของมหาลัยหนึ่ง Pilot (2015)
I enrolled in the university of pennsylvania,ฉันสมัครเข้า มหา'ลัยเพนซิลเวเนีย Armageddon Protocol (2015)
If you're enrolled at this university, you are free to become a pledge at Kappa Kappa Tau.ถ้าเธอลงทะเบียนเรียน ที่มหาวิทยาลัยนี้ เธอก็มีสิทธิ์ เป็นสมาชิกของ Kappa Kappa Tau Pilot (2015)
that was it. The search was over, I was enrolled and here I am.ถูกใจเลยไม่ต้องหาแล้ว รีบสมัครฉันก็เลยมาอยู่นี่ Fallen (2016)
I'm Mary Jackson. I'm enrolled.ฉันแมรี่แจ็คสัน ฉันm ลงทะเบียน เรียน Hidden Figures (2016)
I've enrolled in college, Dad.ผมสมัครเข้าวิทยาลัยไว้ พ่อ T2 Trainspotting (2017)
"and in a frozen sheath, enrolled.และในความหนาวดุจเปลือกน้ำแข็งหุ้มห่อ Beauty and the Beast (2017)
I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery.ผมว่าความในลอนดอน และทำงานในศาลฎีกา Gandhi (1982)
He enrolled in the college courses with me.เขาเข้าเรียนในสายสามัญร่วมกับผม Stand by Me (1986)
Mrs. Lando, when your husband enrolled Mathilda at Spencer... he told us she had "problems. "คุณนายลันโดค่ะ ตอนที่สามีของคุณ ลงทะเบียนให้มาธิวดามาเรียนที่โรงเรียน.. เขาบอกเราว่าเธอมีปัญหา Léon: The Professional (1994)
You have enrolled last month how about this month?นั่นมันตั้งแต่เดือนที่แล้ว แล้วเดือนนี้หล่ะ? Paris ei yeonin (2004)
I'm so excited. I have us both enrolled in dance classesฉันตื่นเต้นดีใจ เราสองคนจะสมัครเรียนเต้นรำ Namastey London (2007)
He knew exactly what he was doing when he enrolled in scout sniper training.เขารู้ดีว่าทำอะไรอยู่ ตอนที่เขาสมัครเป็นพลซุ่มยิง Shooter (2007)
You are the first woman character who is her own person.Die erste Frauenrolle mit einer ganz eigenen Persönlichkeit. Tootsie (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enrolleThey enrolled him as a jury member.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นระวาง[V] be enrolled, Example: ม้าที่คัดแล้วจะต้องขึ้นระวางต่อหน่วยงานที่สังกัด, Thai definition: เข้าทำเนียบ, เข้าประจำการ, (ใช้แก่พาหนะของหลวง คือ ม้า ช้าง และเรือ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นระวาง[n. exp.] (kheun rawāng) EN: register ; be registered ; be enrolled   
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENROLLED    EH0 N R OW1 L D
ENROLLEE    EH0 N R OW0 L IY1
ENROLLEES    EH0 N R OW0 L IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrolled    (v) (i1 n r ou1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antragsteller {m}enrollee [Add to Longdo]
Bewerber {m}; Bewerberin {f} | Bewerberinnen {pl}; Bewerber {pl}enrollee | enrollees [Add to Longdo]
Kettenrolle {f}chain wheel; return sprocket [Add to Longdo]
Nackenrolle {f}; Keilkissen {n}bolster [Add to Longdo]
Nebenrolle {f}supporting role; minor role [Add to Longdo]
Tapetenrolle {f}wallpaper roll [Add to Longdo]
aufrollen; zusammenrollento roll up [Add to Longdo]
(sich) zusammenrollen (zu)to roll up (into) [Add to Longdo]
zusammenrollen | zusammenrollend | zusammengerollt | rollt zusammen | rollte zusammento convolve; to convolute | convolving; convoluting | convolved; convoluted | convolves; convolutes | convolved; convoluted [Add to Longdo]
sich zusammenrollen; sich aufwerfen; sich verziehento curl up [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在学[ざいがく, zaigaku] (n,vs) (enrolled) in school; (P) [Add to Longdo]
在学生[ざいがくせい, zaigakusei] (n) enrolled or registered student [Add to Longdo]
在校生[ざいこうせい, zaikousei] (n) enrolled student [Add to Longdo]
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.) [Add to Longdo]
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top