ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlightening

EH2 N L AY1 T AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlightening-, *enlightening*, enlighten
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish to compliment you for enlightening children to open minds and taste life.I wish to compliment you for enlightening children to open minds and taste life. Anna and the King (1999)
Do you have anything enlightening to say to me right now? 'Cause if you do, เธอมีอะไรที่จะสอนฉันตอนนี้มั้ย เพราะว่าถ้าเธอมี Charlie Bartlett (2007)
So if you wouldn't mind enlightening me, flo.แล้วถ้าแกไม่ว่าอะไรก็รีบไสหัวไปได้แล้ว Lazarus Rising (2008)
Thanks for the enlightening information. Is that why you're here?ขอบใจข้อมูลที่ทำให้ฉันเข้าใจว่า นายมาที่นี่ทำไม City of Ember (2008)
- very enlightening evening.- แสงเรืองรองของค่ำคืน - คงเป็นอย่างนั้น? Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Bring me an enemy of the revolution, or some big prize and then we can continue this most enlightening conversation.หาตัวศัตรูของการปฏิวัติมาให้ผมซะ หรือรางวัลใหญ่อะไรสักอย่าง หลังจากนั้นเราค่อยมา สนทนากันให้กระจ่างกันต่อ Guernica (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENLIGHTENING EH2 N L AY1 T AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlightening (v) ˈɪnlˈaɪtnɪŋ (i1 n l ai1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高论[gāo lùn, ㄍㄠ ㄌㄨㄣˋ, / ] enlightening remarks (honorific); brilliant views, #58,667 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓蒙的[けいもうてき, keimouteki] (adj-na) enlightening [Add to Longdo]
勉強になる[べんきょうになる, benkyouninaru] (exp, v5r) (1) to gain knowledge; to be illuminated; (exp, adj-pn) (2) enlightening; informative; illuminating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 enlightening \enlightening\ adj.
   1. enlightening so as to encourage intellectual or moral
    improvement.
 
   Syn: edifying.
     [WordNet 1.5]
 
   2. tending to increase knowledge or dissipate ignorance; as,
    an enlightening glimpse of government in action.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlightening
   adj 1: tending to increase knowledge or dissipate ignorance; "an
       enlightening glimpse of government in action"; "an
       illuminating lecture" [syn: {enlightening},
       {informative}, {illuminating}] [ant: {unenlightening},
       {unilluminating}]
   2: enlightening or uplifting so as to encourage intellectual or
     moral improvement; "the paintings in the church served an
     edifying purpose even for those who could not read" [syn:
     {edifying}, {enlightening}] [ant: {unedifying},
     {unenlightening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top