Search result for

employees

(44 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employees-, *employees*, employee
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employeesลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Employees Educationสุขศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล [การแพทย์]
Employees' magazines, newletters, etc.วารสารของลูกจ้าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Steal from your employees.ขโมยเอาจากลูกน้องคุณ Lucky Thirteen (2008)
I didn't need Thirteen here for that, and I don't need you making my employees punch a clock or pee in a cup.13 ไม่จำเป็นต่องอยู่ที่นี่เพื่อผ่าตัด และผมก็ไม่ต้องการคุณ เป็นลูกน้องผม พักงานหรือฉี่ใส่ถ้วย Lucky Thirteen (2008)
My employees can take care of it from here.ลูกทีมผมตรงนี้... . สามารถรักษามัน Lucky Thirteen (2008)
Do you run background checks on your employees or do you just let cons work here?หรือคุณปล่อยให้พวกต้มตุ๋นทำงานที่นี่ Blow Out (2008)
I decided it was bad judgment on my part to fuck the employees.ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ในการมีเซ็กส์กับลูกน้อง Dead Like Me: Life After Death (2009)
Yes, sir, I know. I was with him when he was killed by one of your employees.ครับ ผมรู้ ผมอยู่กับเขาตอนที่เขาถูกฆ่า Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Forward to all employees. Send.ส่งไปให้พนักงาน ส่งไป Confessions of a Shopaholic (2009)
During the riot in '88, prison employees escaped through the administration building.ประมาณ 88 นักโทษหญิงจะออกมาจากตึกอำนวยการ Prison Break: The Final Break (2009)
Arthur frobisher told his employees to invest in the company, and then sold his own stock.อาเธอร์ โฟรบิเชอร์บอกกับลูกน้องของเขา ให้ลงทุนกับบริษัท แล้วเขาก็ขายหุ้นของเขาไป I Lied, Too. (2009)
One of my employees leaked some data.ลูกจ้างผมคนนึงปล่อยข้อมูลรั่ว Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Well,apparently the kid's been in phone contact with one of your employees.คือว่าเด็กหนุ่มนี่ได้ติดต่อทางโทรศัพท์ กับลูกน้องคุณคนหนึ่ง Hey! Mr. Pibb! (2009)
I work for another company that lends me out to pussies like Steve's boss who don't have the balls to sack their own employees, in some cases for good reason.ผมทำงานให้อีกบริษัทหนึ่งซึ่งจ้างผมมาจัดการงาน แทนไอ้ตุ๊ดแบบเจ้านายของสตีฟ ผู้ซึ่งที่ไม่กล้าไล่ลูกน้องตัวเองออก Up in the Air (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employeesAbility is the only factor considered in promoting employees.
employeesAfter 6 p.m. the employees began to disappear.
employeesAmong our employees he's recognized as a towering figure.
employeesAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
employeesA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
employeesDo you have any employees who speak Japanese?
employeesEmployees are required to wear uniforms.
employeesEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
employeesEmployees were allowed to share in reading customer compliments.
employeesHe is getting along well with his employees.
employeesHe is getting along with his employees.
employeesHe is inaccessible to his employees.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงชิงแรงงาน [v. exp.] (chūangching raēng-ngān) EN: poach employees   
การช่วงชิงแรงงาน [n. exp.] (kān chūangching raēng-ngān) EN: poaching employees   
เสมียนพนักงาน[n. exp.] (samiēn phanakngān) EN: office staff ; personnel ; clerical staff ; employees ; clerks and workers   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOYEES    EH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEES    AH0 M P L OY1 IY0 Z
EMPLOYEES'    EH0 M P L OY1 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employees    (n) (e2 m p l oi ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses [Add to Longdo]
パートタイム[, pa-totaimu] (n) (See アルバイト・1) part time (esp. female part time employees); (P) [Add to Longdo]
官民格差[かんみんかくさ, kanminkakusa] (n) disparity (of income, pensions, etc.) between public and private employees [Add to Longdo]
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees) [Add to Longdo]
御仕着せ;お仕着せ[おしきせ, oshikise] (n) uniforms supplied to employees; an allotment [Add to Longdo]
社員同士[しゃいんどうし, shaindoushi] (n) one's fellow workers; fellow employees [Add to Longdo]
職責手当[しょくせきてあて, shokusekiteate] (n) salary supplement, usu. paid for higher ranking employees [Add to Longdo]
職組[しょくそ, shokuso] (n) employees' union [Add to Longdo]
職務手当[しょくむてあて, shokumuteate] (n) salary supplement, usu. paid for mid-ranking employees [Add to Longdo]
新入社員教育[しんにゅうしゃいんきょういく, shinnyuushainkyouiku] (n) training of new employees [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top