ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emblems

EH1 M B L AH0 M Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emblems-, *emblems*, emblem
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emblemsเครื่องหมาย [TU Subject Heading]
Emblems, Nationalเครื่องหมายประจำชาติ [TU Subject Heading]
Emblems, Stateเครื่องหมายประจำจังหวัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Free emblems for Jews in the Warsaw district.ประกาศ การติดสัญลักษณ์ยิวในมหานครวอร์ซอร์ The Pianist (2002)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
High-ranking men or women used to wear them as emblems of status.หญิงหรือชายผู้สูงศักดิ์ จะสวมมัน เพื่อแสดงถึงสถานะ Kupale (2012)
♪ Certain emblems♪ มันใกล้เข้ามาแล้ว ♪ Indifference (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthaphan) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBLEMS    EH1 M B L AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emblems    (n) ˈɛmbləmz (e1 m b l @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
四象[ししょう, shishou] (n) four images; four symbols; four emblems; four phenomena; four phases [Add to Longdo]
分餐[ぶんさん, bunsan] (n,vs) distribution (the emblems in Communion) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top