Search result for

elman

EH1 L M AH0 N   
121 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elman-, *elman*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elman มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elman*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wheelman[N] คนขับรถหรือพาหนะชนิดอื่น, See also: โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
wheelman[N] คนขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์
wheelman[N] คนขับเรือ, Syn. helmsman, steersman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wheelman(วีล'เมิน) n., (pl. -men) คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gitelman syndromeกลุ่มอาการจิเทลแมน [TU Subject Heading]
Engelman Diseaseโรคผิวกระดูกหนาชนิดลำกระดูกหนาและยาวขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Melman!เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hoopleman!Huppelmann! Happy Birthday, Adolf (1966)
- Melman!- MelmanMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
I got this hotshot pilot friend who said he could do an Immelmann at a sustained 8 Gs.ผมเคยได้ยิน เพื่อนนักบินขี้โอ่บอกว่า เขาทนได้ถึง 8 Gs. Squeeze (1993)
The Kelman wedding. The night of the Kelman wedding.งานแต่งเคลแมน คืนที่เคลแมนแต่งงาน Junior (1994)
I was skeptical, but... when this child raised his bow... when he played his first note, well, Baron von Spielmann...ผมยังคงสงสัย แต่ว่า... เมื่อเด็กคนนี้ยกคันสีขึ้นมา... และเมื่อเขาเริ่มสีโน้ตตัวแรกเท่านั้น โอ... The Red Violin (1998)
Come on Melman, Melman, Melman!มาเร็ว เมลแมน, เมลแมน, เมลแมน! Madagascar (2005)
I love it Melman, I love it!ฉันชอบมัน เมลแมน ฉันชอบมาก Madagascar (2005)
- Lion disease. - Thank you, Melman.โรคสิงโตไง / ขอบใจ เมลแมน Madagascar (2005)
- What is it, Melman? - Okay, okay.มีอะไรเหรอ เมลแมน / ok ok Madagascar (2005)
- What Melman, what's going on? - It's Marty. He's gone.นี่ เมลแมน เกิดอะไรขึ้น มาร์ตี้น่ะ เขาไปแล้ว Madagascar (2005)
This is an intervention Melman, we all gotta go!นี่เป็นการแทรกแทรง นะเมลแมน พวกเราต้องไปทั้งหมด Madagascar (2005)
- Melman! - Okay. We should take Lexington.เมนแมน ก็ได้ เราต้องไปที่ Lexington Madagascar (2005)
- Are you sure this is the fastest way to Grand Central station? - I don't know, that's what Melman said!นายแน่ใจนะว่านี่เป็นทางที่เร็วที่สุดที่จะไป Grand Central Station ไม่รู้ ก็เมลแมนว่างั้นหนิ Madagascar (2005)
This isn't a feel trip, Melman!นี่เราไม่ได้มาเที่ยวนะเมลแมน นี่เป็นภารกิจเร่งด่วน Madagascar (2005)
- Oh Melman, you broke their clock? - Don't you ever ever do this again!โอ้วเมลแมน นายทำนาฬิกาของเค้าพัง อย่า ๆ ทำอย่างงี้อีก Madagascar (2005)
- Oh, sleeping just knocks me out. - Melman!เฮ้อ การนอนนี่ทำให้ฉันแย่จริงๆ เมลแมน! Madagascar (2005)
- Is that Melman? - Are you okay?นั่น เมลแมนใช่มั้ย นายโอเครึเปล่า Madagascar (2005)
Melman, you're not getting a hemorrhoid.เมลแมน นายไม่ได้เป็นริดสีดวงที่ก้นนะ Madagascar (2005)
- Melman. - My prescriptions have to be filled.เมลแมน ฉันยังต้องไปรับไปสั่งยาอีก Madagascar (2005)
- Calm down, Melman. - No other zoo can afford my medical care!ใจเย็นหน่อย เมลแมน ไม่มีสวนสัตว์ไหนจะรักษาฉันได้แบบนี้ Madagascar (2005)
- Melman! - I am not going nowhere.เมลแมน ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้น Madagascar (2005)
Easy Melman. It's gotta be okay, we are going to be okayze.ใจเย็น เมลแมน มันจะไปได้ดี เราจะต้องไม่เป็นอะไร Madagascar (2005)
- Melman, just shut it!แต่พวกนายนั่นแหละ เมลแมน เงียบน่า Madagascar (2005)
- Alex, leave Melman out of this please. - Thank you, Gloria.อเล็กซ์ อย่าสนใจเมลแมนเลยน่า ขอบคุณ กลอเรีย อีกอย่างนึง อเลกซ์ Madagascar (2005)
Besides Alex, it is not my fault that we're transferred! - Melman, shut it.มันไม่ใช่ความผิดของฉันที่เราต้องโดนขนย้ายแบบนี้ เมลแมน พอที Madagascar (2005)
Melman, you always feel nauseous.เมลแมน ฉันก็เห็นนายอยากอ้วกตลอดน่ะแหละ Madagascar (2005)
Gloria! Melman! Marty!กลอเรีย เมลแมน มาร์ตี้ Madagascar (2005)
Marty? Melman? Gloria?มาร์ตี้ เมลแมน กลอเรีย Madagascar (2005)
Marty! Melman! Gloria!มาร์ตี้ เมลแมน กลอเรีย Madagascar (2005)
Melman! Gloria!เมลแมน กลอเรีย Madagascar (2005)
Marty, Melman, Gloria.มาร์ตี้ เมลแมน กลอเรีย Madagascar (2005)
Marty, Melman, Marty.มาร์ตี้ เมลแมน กลอเรีย Madagascar (2005)
Marty, Melman, Gloria, Marty, Melman, Marty, Marty, Melman.มาร์ตี้ เมลแมน กลอเรีย มาร์ตี้ เมลแมน มาร์ตี้ มาร์ตี้ เมลแมน Madagascar (2005)
- Hello? Somebody? - Melman!hello มีใครอยู่มั้ย เมลแมน Madagascar (2005)
- Alex? Is that you? - Melman, I got you!อเลกซ์ นั่นนายเหนอ เมลแมน ฉันเจอนายได้แล้ว Madagascar (2005)
Melman! I got you, body!เมลแมน ฉันจับได้แล้ว Madagascar (2005)
Smiles everyone, let's get it together. Is that the best you can do, Melman?ยิ้มนะ ทุกคน /N นี่เมลแมน เธอทำได้ดีสุดแค่นั้นใช่มะ Madagascar (2005)
- And this is Gloria, Marty and Melman.และนี่คือ กลอเรีย,มาร์ตี้และเมลแมน Madagascar (2005)
I, Melman Mankowitz being of sound mind and on sound body have divided my estate equally among the three of you.ฉัน, เมลเมน เมนโควิทซ์ ได้ยินเสียงของใจและกาย แบ่งมีทรัพย์สินของฉันอย่างเท่ากัน ให้ทั้งสามคน Madagascar (2005)
Nice work, Melman.เยี่ยมมาก, เมวแมน. Madagascar (2005)
- You sent Melman to his grave, are you happy? - Oh, come on. This is not the end.- นายส่ง เมลแมน ลงสุสารของเขา, มีความสุขแล้วหรอ? Madagascar (2005)
- Don't worry Melman I have a plan to get us rescued.- อย่าหว่งเลย เมลแมน ฉันมีแผนที่จะช่วยนาย. Madagascar (2005)
How's the liberty fire going, Melman?มันจะเป็นยังไงนะถ้าคบเพลิงนี้ติด, เมลแมน? Madagascar (2005)
- Now rub, Melman!- สีเข้า, เมลแมน! Madagascar (2005)
Al, Melman and Gloria are over there having a good time.อัล เมวแมน กับ กลอเรีย ทางนู้น กำลังมีเวลาดีๆอยู่นะ Madagascar (2005)
Ain't that right, Melman!ไม่ถูกอย่างนั้น, เมลแมน! Madagascar (2005)
And we are not going to lay down like a bunch of Melman!และพวกเราก็ไม่ได้ร่วงลงเหมือนพวกเมลแมน! Madagascar (2005)
- The people are coming, they can help us. - Melman's right. The people will know what to do.มีคนกำลังมา พวกเค้าช้วยเราได้ พวกของเมลแมน พวกเขารู้ว่าจะทำอะไร Madagascar (2005)
- Melman?ได้ล่ะ? Madagascar (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELMAN    EH1 L M AH0 N
ZELMAN    Z EH1 L M AH0 N
DELMAN    D EH1 L M AH0 N
FELMAN    F EH1 L M AH0 N
MELMAN    M EH1 L M AH0 N
GELMAN    G EH1 L M AH0 N
RELMAN    R EH1 L M AH0 N
OELMAN    OW1 L M AH0 N
SELMAN    S EH1 L M AH0 N
UELMAN    UH1 L M AH0 N
BELMAN    B EH1 L M AH0 N
HELMAN    HH EH1 L M AH0 N
KELMAN    K EH1 L M AH0 N
KIELMAN    K IY1 L M AH0 N
SPELMAN    S P EH1 L M AH0 N
USELMAN    Y UW1 S AH0 L M AH0 N
SHELMAN    SH EH1 L M AH0 N
POELMAN    P OW1 L M AH0 N
SEELMAN    S IY1 L M AH0 N
ADELMAN    EH1 D AH0 L M AH0 N
EDELMAN    EY1 D AH0 L M AH0 N
ADELMAN    AE1 D AH0 L M AH0 N
BOELMAN    B OW1 L M AH0 N
EDELMAN    EH1 D AH0 L M AH0 N
NUDELMAN    N AH1 D AH0 L M AH0 N
SOBELMAN    S OW1 B AH0 L M AH0 N
KOPELMAN    K OW1 P AH0 L M AH0 N
BEGELMAN    B EY1 G AH0 L M AH0 N
STEELMAN    S T IY1 L M AH0 N
THIELMAN    TH IY1 L M AH0 N
BAKELMAN    B EY1 K AH0 L M AH0 N
UFFELMAN    AH1 F AH0 L M AH0 N
APPELMAN    AE1 P AH0 L M AH0 N
ADELMANN    AE1 D AH0 L M AH0 N
SPEELMAN    S P IY1 L M AH0 N
SPIELMAN    S P IY1 L M AH0 N
EDELMANN    EH1 D AH0 L M AH0 N
ENDELMAN    EH1 N D AH0 L M AH0 N
ENGELMAN    EH1 NG G AH0 L M AH0 N
ESSELMAN    EH1 S AH0 L M AH0 N
CREELMAN    K R IY1 L M AH0 N
FOGELMAN    F OW1 G AH0 L M AH0 N
KUGELMAN    K AH1 G AH0 L M AH0 N
ESHELMAN    EH1 SH AH0 L M AH0 N
PERELMAN    P EH1 R AH0 L M AH0 N
FINKELMAN    F IH1 NG K AH0 L M AH0 N
KOPPELMAN    K AA1 P AH0 L M AH0 N
ENGELMANN    EH1 NG G AH0 L M AH0 N
BERKELMAN    B ER1 K AH0 L M AH0 N
ZIMBELMAN    Z IH1 M B AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edelman    (n) ˈɛɪdəlmən (ei1 d @ l m @ n)
Skelmanthorpe    (n) skˈɛlmənθɔːp (s k e1 l m @ n th oo p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge [Add to Longdo]
Doppelmantel {m}double shell [Add to Longdo]
Dunkelmann {m} | Dunkelmänner {pl}obscurantist | obscurantists [Add to Longdo]
Edelmann {m} | Edelmänner {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Hampelmann {m}jumping jack [Add to Longdo]
Kabelmantel {m}cable sheath [Add to Longdo]
Muskelmann {m}; Muskelprotz {m}muscleman [Add to Longdo]
Schwindelmanöver {n}try on [Add to Longdo]
Spielmann {m} [mus.] | Spielleute {pl}bandsman | bandsmen [Add to Longdo]
Spielmannszug {m} [mus.]marching band [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top