Search result for

elman

(121 entries)
(0.1953 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elman-, *elman*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elman มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elman*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wheelman[N] คนขับรถหรือพาหนะชนิดอื่น, See also: โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
wheelman[N] คนขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์
wheelman[N] คนขับเรือ, Syn. helmsman, steersman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wheelman(วีล'เมิน) n., (pl. -men) คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gitelman syndromeกลุ่มอาการจิเทลแมน [TU Subject Heading]
Engelman Diseaseโรคผิวกระดูกหนาชนิดลำกระดูกหนาและยาวขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Melman!เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Hoopleman!Huppelmann! Happy Birthday, Adolf (1966)
- Melman!- MelmanMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman, why am I the parade and you're the rain?เมลแมน ทำไมนายต้องทำตัวเหมือน ฝนไล่ขบวนพาเหรดของฉันด้วยนะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman, just tell her.มันบ้าที่ว่า ฉันต้องออกเดินทางกว่าค่อนโลก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Don't get up on my account. - Melman!-อย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วกัน เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman.เมลแมน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman, I want you to meet Moto Moto.เมลแมน ฉันอยากให้เธอรู้จัก โมโต โมโต Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- It's OK, Melman.-ไม่เป็นไร เมลแทน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Well, not Melman and Gloria, but me.คือ ไม่ได้หมายถึงเมลแมนหรือกลอเรีย ฉันเอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Melman?-เมลแมน? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman, what is wrong with you?เมลแมน เป็นบ้าอะไรของนาย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman!เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman!เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman!เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Melman-เมลแมน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Melman-เมลแมน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Melman-เมลแมน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Melman-เมลแมน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So Melman's not dying!งั้นเมลแมนก็ไม่ได้กำลังจะตายน่ะสิ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Melman's not dying!- แมนไม่ได้กำลังจะตาย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman!เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Please, Melman!-ได้โปรด เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You can't do this, Melman.นายทำแบบนี้ไม่ได้ เมลแมน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Melman, I gotta know did you mean those things you said about me?แต่ฉันต้องรู้นะ เมลแมน... ...ว่าสิ่งที่เธอบอกกับฉันมันจริงหรือเปล่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Gelman, gelman, what do I make?เกลแมน ,เกลแมน, ผมจะทำไงดี? I Lied, Too. (2009)
Cashed some insurance checks during a stay at Edelman house,but after he left,zilch.มีเช็คเงินสดส่งถึงเขาตอนที่เขาพักอยู่ที่สถานบำบัด แต่พอเขาจากมาก็หายจ้อย Roadkill (2009)
Melman, you're up!เมลแมนปีนเข้าไป! Merry Madagascar (2009)
Hang in there, Melman!คอยเดี๋ยวนะเมลแมน! Merry Madagascar (2009)
- Melman, I'm right here!- เมลแมน ชั้นอยู่นี่! Merry Madagascar (2009)
I got you, Melman!ชั้นจับเธอได้แล้วเมลแมน! Merry Madagascar (2009)
Melman lost it in the chimney.เมลแมนต่างหากที่ติดในปล่องไฟ Merry Madagascar (2009)
- Melman.- เมลแมน Merry Madagascar (2009)
His final tour was in the Helmand Province.พ่อประจำการครั้งสุดท้าย ในเมืองเฮลแมนด์โพรวินซ์ Episode #1.2 (2010)
Mr. Adelman, you have emergency motions to bring in this case?คุณ เอเดลแมน คุณขอให้มีการพิจารณานอกรอบ ในคดีนี้เหรอ Pilot (2010)
You make a compelling case, Mr. Adelman.คุณทำััััเรื่องบังคับคดีเหรอ คุณเอเดลแมน Pilot (2010)
Mr. and Mrs. Handelman-Pyong.คุณและคุณนายแฮนเดแมน-พยอง Wedding (2011)
You need a wheelman?นายอยากได้คนขับรถไหม? Neighborhood Watch (2012)
I'll let you know if I need a wheelman.ฉันจะบอกให้นายรู้ถ้าฉันอยากได้คนขับรถ Neighborhood Watch (2012)
Did you make that mistake in Helmand?นายทำผิดพลาดไหมที่เฮลแมน? Vengeance, Part 1 (2012)
He did 3 tours of Helmand, went toe to toe with Terry Taliban every fucking day, and he's seen Christ knows how many of his mates get crated back home.เขาอยู่ตัวต่อตัวกับเทอร์รี่ทาลีบันทุกวัน และเขาทำให้คริสเห็นว่าเขาทำได้ดีแค่ไหน ที่กลับบ้านมาได้ Vengeance, Part 1 (2012)
Pick it up, gentelman!ขึ้นไปอีก The Last Stand (2013)
Rabbi Melman, Gut Yontiff.แรบบี้ เมลแมน,กัท ยอนทิฟ Pain & Gain (2013)
Now there was a time, if you ask anyone in our game, who the best damn wheelman around was, and I'm guaranteeing you, you're going to hear the name Crunch Calhoun.ตอนนี้มีเวลา ถ้าคุณขอให้ทุกคนในเกมของเรา ที่แช่งที่ดีที่สุด รอบ wheelman เป็น และฉันรับประกันคุณคุณจะ จะได้ยินเสียงดังชื่อคาลฮูน The Art of the Steal (2013)
Oh, I'm sorry, Kelman.โอ้ ฉันขอโทษ เคลแมน Bad Grandpa (2013)
Well, I was just on call for a 48, but Saidelman says that he can cover me for the weekend.ฉันต้องเข้าเวร 48 ชั่วโมง แต่ไซเดลแมนบอก เขาจะอยู่แทนฉันสุดสัปดาห์นี้ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
I'm John Watson, Fifth Northumberland Fusiliers, three years in Afghanistan, a veteran of Kandahar, Helmand and Bart's bloody Hospital!ผมคือ จอนห์ วัตสัน กองทหารหมายเลขห้า นอรธ์ธัมเบอร์เเลนด์ เฮลมานด์ เเละโรงพยาบาลเซนต์บาโธโลมิว! The Sign of Three (2014)
During a routine patrol through the Helmand province,ระหว่างการลาดตระเวน ที่แม่น้ำเฮลมาน Demolition (2015)
I wound up living across the street... from Margo Roth Spiegelman.ผมอาศัยอยู่ติดถนนตรงข้ามกับ Paper Towns (2015)
The Margo Roth Spiegelman revenge plot begins.ภารกิจล้างแค้นของ มาร์โก้ รอธ สปีเกลแมน ได้เริ่มต้นแล้ว Paper Towns (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELMAN    EH1 L M AH0 N
KELMAN    K EH1 L M AH0 N
OELMAN    OW1 L M AH0 N
ZELMAN    Z EH1 L M AH0 N
FELMAN    F EH1 L M AH0 N
GELMAN    G EH1 L M AH0 N
RELMAN    R EH1 L M AH0 N
HELMAN    HH EH1 L M AH0 N
UELMAN    UH1 L M AH0 N
DELMAN    D EH1 L M AH0 N
BELMAN    B EH1 L M AH0 N
SELMAN    S EH1 L M AH0 N
MELMAN    M EH1 L M AH0 N
SPELMAN    S P EH1 L M AH0 N
SEELMAN    S IY1 L M AH0 N
POELMAN    P OW1 L M AH0 N
USELMAN    Y UW1 S AH0 L M AH0 N
BOELMAN    B OW1 L M AH0 N
EDELMAN    EY1 D AH0 L M AH0 N
SHELMAN    SH EH1 L M AH0 N
ADELMAN    AE1 D AH0 L M AH0 N
KIELMAN    K IY1 L M AH0 N
EDELMAN    EH1 D AH0 L M AH0 N
NUDELMAN    N AH1 D AH0 L M AH0 N
BAKELMAN    B EY1 K AH0 L M AH0 N
SOBELMAN    S OW1 B AH0 L M AH0 N
KOPELMAN    K OW1 P AH0 L M AH0 N
APPELMAN    AE1 P AH0 L M AH0 N
SPIELMAN    S P IY1 L M AH0 N
STEELMAN    S T IY1 L M AH0 N
THIELMAN    TH IY1 L M AH0 N
ADELMANN    AE1 D AH0 L M AH0 N
PERELMAN    P EH1 R AH0 L M AH0 N
EDELMANN    EH1 D AH0 L M AH0 N
CREELMAN    K R IY1 L M AH0 N
UFFELMAN    AH1 F AH0 L M AH0 N
SPEELMAN    S P IY1 L M AH0 N
KUGELMAN    K AH1 G AH0 L M AH0 N
ENGELMAN    EH1 NG G AH0 L M AH0 N
ESHELMAN    EH1 SH AH0 L M AH0 N
ESSELMAN    EH1 S AH0 L M AH0 N
FOGELMAN    F OW1 G AH0 L M AH0 N
BEGELMAN    B EY1 G AH0 L M AH0 N
FINKELMAN    F IH1 NG K AH0 L M AH0 N
CASSELMAN    K AE1 S AH0 L M AH0 N
KIMMELMAN    K IH1 M AH0 L M AH0 N
GEISELMAN    G AY1 S AH0 L M AH0 N
ZIMBELMAN    Z IH1 M B AH0 L M AH0 N
FUSSELMAN    F AH1 S AH0 L M AH0 N
KUNZELMAN    K AH1 N Z AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Edelman    (n) (ei1 d @ l m @ n)
Skelmanthorpe    (n) (s k e1 l m @ n th oo p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge [Add to Longdo]
Doppelmantel {m}double shell [Add to Longdo]
Dunkelmann {m} | Dunkelmänner {pl}obscurantist | obscurantists [Add to Longdo]
Edelmann {m} | Edelmänner {pl}nobleman | noblemen [Add to Longdo]
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Hampelmann {m}jumping jack [Add to Longdo]
Kabelmantel {m}cable sheath [Add to Longdo]
Muskelmann {m}; Muskelprotz {m}muscleman [Add to Longdo]
Schwindelmanöver {n}try on [Add to Longdo]
Spielmann {m} [mus.] | Spielleute {pl}bandsman | bandsmen [Add to Longdo]
Spielmannszug {m} [mus.]marching band [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top