ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elastomers

IH0 L AE1 S T AH0 M ER0 Z   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elastomers-, *elastomers*, elastomer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elastomers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elastomers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elastomer[N] สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elastomerพอลิเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถเปลี่ยนรูปร่างและมิติได้เมื่อรับแรงกระทำ และเมื่อนำแรงกระทำนั้นออก อิลาสโตเมอร์ก็จะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างและมิติเดิมได้ [เทคโนโลยียาง]
Thermoplastic elastomersยางเทอร์มอพลาสติก คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่รวมเอาสมบัติของทั้งยางและพลาสติกเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ยางเทอร์มอพลาสติกจะมีสมบัติและการใช้งานเหมือนยางคงรูป แต่จะมีกระบวนการขึ้นรูปแบบเดียวกับพลาสติกทั่วไป เช่น การฉีด การผ่านเครื่องเอ็กทรูดซ์ เป็นต้น ยางเทอร์มอพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ได้ นำไปผลิตเป็นท่อ ปะเก็น ซีล ปลอกหุ้มสายเคเบิล หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสี เช่น พื้นรองเท้ากีฬา ด้ามจับแปรงสีฟัน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Elastomers Materialsสารแข็งคล้ายยาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
some pieces of a molded silicone elastomer.แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนของแบบหล่อที่ทำมาจาก ซิลิโคน อีลาสทูมเมอร์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Okay, I photographed each piece of the silicone elastomer, and I used the photos to reassemble a virtual prosthetic.โอเค ฉันได้ถ่ายภาพของแต่ละชิ้นส่วนที่ได้จาก silicone elastomer แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปของอวัยวะเทียม The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
And the sole is made out of elastomers.Und die Sohle ist aus Elastomer40-Love (2014)
Polyethylene silicone elastomers.Polyethylen-Silikon-Elastomere. Heavy Lies the Crown (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELASTOMER    IH0 L AE1 S T AH0 M ER0
ELASTOMERS    IH0 L AE1 S T AH0 M ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elastomer {n}; elastischer Kunststoff [chem.]elastomer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oリング[オーリング, o-ringu] (n) O-ring; loop of elastomer used as a gasket [Add to Longdo]
エラストマー[, erasutoma-] (n) elastomer [Add to Longdo]
ゴム状[ゴムじょう, gomu jou] (n) (1) elastomer; (adj-no) (2) gummy; rubbery; elastomeric [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top