Search result for

eggers

(84 entries)
(0.5808 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eggers-, *eggers*, egger
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eggers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eggers*)
English-Thai: Nontri Dictionary
bootlegger(n) คนขายเหล้าเถื่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah.BOOTLEGGERS INN Nashville (2015)
GLEE "Preggers" CLOSED CAPTIONED ♪ All the single ladies ♪ ♪All the single ladies♪* สาวโสดทั้งหลายจ๊ะ * * สาวโสดทั้งหลายจ๊ะ * Preggers (2009)
Everyone's getting preggers, and it's all your fault.ทุกคนจะได้ท้องเป่งกันหมด และทั้งหมดเป็นความผิดของคุณ Politics of Human Sexuality (2009)
With crowbars and guns Like we're- we're some chicago bootleggers....ด้วยชะแลงแล้วก็ปืน เหมือนเราเป็นพวกค้าของเถื่อนในชิคาโก้ You Don't Know Jack (2010)
The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be born.The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be born. Hot Tub Time Machine (2010)
Are you going to Abed's kegger?เธอจะไปงานปาร์ตี้เบียร์ของอาเบดด้วยมั้ย? Pascal's Triangle Revisited (2010)
- Dope kegger.- ปาร์ตี้มันส์ดี Pascal's Triangle Revisited (2010)
You might as well be a night maid at the Schwarzenegger house.เธออาจจะเป็น แม่บ้านกลางคืนของอาร์โน ชวาซีเนกเกอร์ Pilot (2011)
Ok. There are 4 women that match the profile, and none of them are preggers.โอเค มีผู้หญิง 4 คน ตรงกับข้อมูลคนร้าย I Love You, Tommy Brown (2012)
Hopefully there are some other fashionistas in this fleece-loving town that'll skip a kegger for a free belt.หวังว่าเมืองนี้จะมีนักแฟชั่นบ้าขนแกะ ที่จะยอมไม่กินเบียร์มาอยู่บ้าง Single Fright Female (2012)
That's what she gave my slutty cousin Molly when she got preggers by Billy Porter.มันเป็นเครื่องดื่มที่ป้าฉันให้ มอลลี่ญาติที่สำส่อนของฉันดื่ม ตอนที่หล่อนท้องกับอีตาบิลลี่ พอร์เตอร์ The Coat Hanger (2012)
And I think it's the perfect alternative to Derrick Bergwill's stupid kegger.และฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่สมบูรณ เพื่อ Kegger โง่ปั้นจั่น bergwill ของ. The To Do List (2013)
Fiona and Wendy took me to a kegger.ฟิโอน่าและเวนดี้พาฉันไป KeggerThe To Do List (2013)
Arnold-fucking-Schwarzenegger, am I right?อาร์โน ชวาทชเนเกอร์ ผมพอดูเหมือนมั้ย Pain & Gain (2013)
You are at a kegger full of hot girls, and you're single, and you're, well, you.และนายก้อโสด และรูปหล่อ อืม Bring It On (2013)
He's the Schwarzenegger. I'm the DeVito.เขาเป็น Schwarzenegger ผมเป็น DeVito Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
No keggers.อย่าปากโป้งเชียว Sacrifice (2013)
"At this kegger down at the swimming hole."เราไปนั่งดื่มเบียร์ที่ริมน้ำกัน Dawn of the Planet of the Apes (2014)
Oh, you're a horny preggers.โอ้คุณ preggers เงี่ยน American Sniper (2014)
The old bootlegger roads.ถนนลักลอบเก่า Sin City: A Dame to Kill For (2014)
This man is a bootlegger and a fornicator with niggers.หมอนี่เป็นพวกแก๊งอาชญากร ทำผิดประเวณีกับผู้หญิงผิวดำ Live by Night (2016)
Kegger party tonight at my house.ปาร์ตี้คืนนี้ที่บ้านฉัน Never Been Kissed (1999)
Josie, Robster, rufus kegger.ปาร์ตี้มันสุดๆ Never Been Kissed (1999)
This isn't a kegger, bro. This Who'd you invite?นี่มันงานฉันหรืองานนายเนี่ย ใครล่ะ Eating Out (2004)
Well, I got really trashed at the Up With Jesus kegger, and this skinny guy with dyed- black hair and lipstick asked if I wanted to do one of those upside down keg shooters.คือฉันลองมีอะไรกับ จัซัส เค๊กเกอร์ เขาผิวแห้ง ผมดำและทาปากดำ เขาอยากจะถล่มประตูฉัน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
To fuck Arnold Schwarzenegger.ไปอึ๊บกับ อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ The Ten (2007)
So you're saying Arnold Schwarzenegger'sงั้นแม่ต้องการจะบอกว่า อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ The Ten (2007)
The incomparable Arnold Schwarzenegger.หาที่เปรียบไม่ได้ อาร์โนลด์ ชวาเซเนกเกอร์ The Ten (2007)
Mom, that's not Arnold Schwarzenegger.แม่ครับ นั่นไม่ใช่ อาร์โนลด์ ซักหน่อย The Ten (2007)
You know who he is, Arnold Schwarzenegger.ลูกก็รู้ว่าใคร อาร์โนลด์ ชวาเซเนเกอร์ The Ten (2007)
That Arnold Schwarzenegger can sayสิ่งที่อาร์โนลด์สามารถพูดได้ The Ten (2007)
Mom, was the real Arnold Schwarzeneggerแม่ครับ อาร์โนลด์ตัวจริง The Ten (2007)
It wasn't Arnold Schwarzenegger.มันไม่ใช่ อาร์โนลด์ ชวาเซเนเกอร์หรอก The Ten (2007)
I just didn't want it to turn into the remnants of your keggers every Sunday morning.ฉันแค่ไม่อยากให้ที่นี่ กลายเป็นที่สุมหัวของพวกก๊งเบียร์ Shelter (2007)
23 infantry troopers,16 snipers,seven heavy gunners,four demolitions experts, and enough ammunition to orbit arnold schwarzenegger.50 gamers,one call,all ready for battle.23 พลทหาร,16 พลซุ่มยิง,7 พลปืน และระเบิดจำนวนมากพอที่จะเหมือนอาร์โนลด์ เราพร้อมกับศึกนี้แล้ว Chuck Versus the First Date (2008)
Your compound is currently surrounded by 23 infantry troopers, 16 snipers,seven heavy gunners,four demolitions experts, and enough ammunition to orbit arnold schwarzenegger.พวกของคุณกำลังถูกล้อมด้วย กองทหารราบ23หน่วย นักแม่นปืน16หน่วย เฮวี่ กันเนอร์ 7หน่วย และ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องระเบิดอีก4หน่วย และมีกระสุนพอที่จะล้อม อาโนวได้ Chuck Versus the First Date (2008)
Remember when we were in high school and we were hard up for cash, so when your parents were out of town, we'd host a big kegger, invite everybody and charge by the head.จำได้มั้ย ตอนเราอยู่มัธยม และเราต้องการใช้เงินสด ดังนั้นเมื่อพ่อกับแม่ Chuck Versus the Cougars (2008)
To a kegger.พาไปงานปาร์ตี้ Finding Freebo (2008)
From gowns and galas to flip-Flops and keggers!จาก gowns และ galas ไปเป็น flip-flps และ KeggerWe're So Happy You're So Happy (2008)
The others struck down by fate.Meine ganze Familie hinweggerafft vom Schicksal. Caligula (1979)
You just run off.Du bist einfach weggerannt. Coal Miner's Daughter (1980)
Run off and worry everybody to death.Bist weggerannt und hast alle zu Tode erschreckt. Coal Miner's Daughter (1980)
I got to quit this soon... or I'm gonna end up looking like Arnold Schwarzenegger.Ich muss aufhören damit, sonst sehe ich noch aus wie Arnold SchwarzeneggerSmokey and the Bandit II (1980)
I had a dog once, ran away.Ich hatte mal 'n hund, ist mir weggerannt. Used Cars (1980)
You went into the bar. You saw Franz, then you turned on your heels and ran away.Du bist in die Kneipe reingekommen, Du hast den Franz gesehen, hast Dich auf dem Absatz umgedreht und bist wieder weggerannt. Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
Him it struck, tore him away"sie hat ihn weggerissen, Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
Sort of got rather happy about it, and, uh... ran off in high spirits.Und in diesem Hochgefühl, ich meine, dieser Freude... Da sind wir weggerannt! Ja. Time Bandits (1981)
I jumped, and he missed.Ich bin weggerutscht. History of the World: Part I (1981)
Why'd you run, Jose?Wieso bist du weggerannt, Jose? Prince of the City (1981)
- One already ran away from your truth.— Einer ist dir schon weggerannt! Family Relations (1982)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลักลอบ[N] smuggler, See also: bootlegger, Example: ตำรวจเตรียมการจับผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แอบกระทำการโดยไม่ให้ใครรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาร์ติน ไฮเด็กเกอร์[n. prop.] (Mātin Haidekkoē) EN: Martin Heidegger   FR: Martin Heidegger

CMU English Pronouncing Dictionary
EGGER    EH1 G ER0
EGGERT    EH1 G ER0 T
EGGERS    EH1 G ER0 Z
CREGGER    K R EH1 G ER0
BRUEGGER    B R UW1 G ER0
NYDEGGER    N IH1 D IH0 G ER0
HABEGGER    HH AE1 B IH0 G ER0
RUEGSEGGER    R UH1 G S IH0 G ER0
BOOTLEGGER    B UW1 T L EH2 G ER0
BRUEGGER'S    B R UW1 G ER0 Z
VONSEGGERN    V AA1 N S IH0 G ER0 N
BOOTLEGGERS    B UW1 T L EH2 G ER0 Z
SCHEIDEGGER    SH AY1 D IH0 G ER0
SCHWARZENEGGER    SH W AO1 R Z AH0 N EY2 G ER0
SCHWARZENEGGER'S    SH W AO1 R Z AH0 N EY2 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Heidegger    (n) (h ai1 d i g @ r)
bootlegger    (n) (b uu1 t l e g @ r)
bootleggers    (n) (b uu1 t l e g @ z)
Schwarzenegger    (n) (sh w oo1 t z e n ei g @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isolationsmessgerät {n} [electr.]megger [Add to Longdo]
Schmuggler {m}bootlegger [Add to Longdo]
abreißen; wegreißen | abreißend; wegreißend | abgerissen; weggerissento tear off; to tear away | tearing off; tearing away | torn off; torn away [Add to Longdo]
weggeräumtcleared away [Add to Longdo]
weggerafftcarried off [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史瓦辛格[Shǐ wǎ xīn gé, ㄕˇ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger; also written 阿諾·施瓦辛格|阿诺·施瓦辛格 [Add to Longdo]
施瓦辛格[Shī wǎ xīn gé, ㄕ ㄨㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003 [Add to Longdo]
海德格尔[hǎi dé gé ěr, ㄏㄞˇ ㄉㄜˊ ㄍㄜˊ ㄦˇ, / ] Heidegger (philosopher) [Add to Longdo]
阿诺[Ā nuò, ㄚ ㄋㄨㄛˋ, / ] Arnold (name); refers to Arnold Schwarzenegger 阿諾·施瓦辛格|阿诺·施瓦辛格 [Add to Longdo]
阿诺・施瓦辛格[Ā nuò, ㄚ ㄋㄨㄛˋ· Shi1 wa3 xin1 ge2, / ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003; also written 阿諾德·施瓦辛格|阿诺德·施瓦辛格 [Add to Longdo]
阿诺德・施瓦辛格[Ā nuò dé, ㄚ ㄋㄨㄛˋ ㄉㄜˊ· Shi1 wa3 xin1 ge2, / ] Arnold Schwarzenegger (1947-), US actor and politician, governor of California since 2003 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top