ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

efforts

EH1 F ER0 T S   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -efforts-, *efforts*, effort
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า Gandhi (1982)
The police have expanded their efforts to include Motton,ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน Stand by Me (1986)
Efforts continue around the clock.ความพยายามอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา Contact (1997)
The President met with top advisors regarding the latest efforts to decode the message.ประธานได้พบกับที่ ปรึกษาด้านบน เกี่ยวกับความพยายามล่าสุดที่ จะถอดรหัสข้อความ Contact (1997)
But some efforts are less successful... unfortunately.มันช่วยให้เรารำลึกถึงการต่อสู้ครั้งสำคัญ ในประวัติศาสตร์ของเรา แม้จะโชคร้าย... ประสบผลสำเร็จเพียงน้อย The Red Violin (1998)
On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party.On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party. Anna and the King (1999)
You don't even know him you have no idea what efforts he makes you know nothing about himแม่ไม่เคยรู้จักเขา แม่ไม่ได้มีความพยายามที่จะรู้เรื่องอะไรของซาโนะคุงเลย GTO (1999)
You are going to double your efforts so that people recognize your bondเธอจะต้องพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่า เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความผูกพันของเธอทั้งคู่ GTO (1999)
Efforts should be made to oh 1234, and 5678แล้วก็อย่าฝืนมากล่ะ 1234 และ5678 Sex Is Zero (2002)
But efforts to do so have beenเพิ่มเวลาฝึกก็น่าจะพอแล้ว Sex Is Zero (2002)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effortsAfter all his efforts, he also failed this time.
effortsA good lawyer would leave no stone unturned in his efforts to defend his client.
effortsAll her efforts culminated in failure.
effortsAll his efforts came to nothing.
effortsAll his efforts seemed to have been wasted.
effortsAll his efforts were useless.
effortsAll my efforts are nothing in comparison with yours.
effortsAll my efforts came to nothing.
effortsAll my efforts proved of no avail.
effortsAll my efforts turned out to be useless.
effortsAll my efforts went for nothing.
effortsAll our efforts were in vain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]
ลงแรง [v.] (longraēng) EN: expend energy   FR: dépenser de l'énergie ; se dépenser ; investir beaucoup d'efforts
ลงทุนลงแรง [v. exp.] (longthun longraēng) EN: invest money and effort ; put money and effort into   FR: investir de l'argent et de l'énergie ; dépenser de l'argent et beaucoup d'efforts
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFORTS    EH1 F ER0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
efforts    (n) ˈɛfəts (e1 f @ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts [Add to Longdo]
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
意匠惨憺[いしょうさんたん, ishousantan] (n) taxing one's ingenuity in devising something; agonizing over designing or creating something; making strenuous efforts to devise good ways and means to do something [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P) [Add to Longdo]
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts [Add to Longdo]
協心戮力[きょうしんりくりょく, kyoushinrikuryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top