ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eels

IY1 L Z   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eels-, *eels*, eel
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wheelsman(วีลสฺ'เมิน) n. คนถือท้ายเรือ,คนถือพวงมาลัย,คนที่ขี่รถจักรยาน,คนขับรถยนต์ , pl.wheelsmen, Syn. wheelman

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eelsปลาไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(SCREAMING) She doesn't get eaten by the eels at this time.เธอไม่ได้ถูกปลาไหลทะเลกินในเวลานั้น The Princess Bride (1987)
There'd better not be eels in here.หวังว่าในนี้คงจะไม่มีปลาไหลนะ Love Actually (2003)
Go ahead, open it lt f eels too preciousเปิดออกดูเลยสิ ไม่กล้าเปิดดูเลยค่ะ Always - Sunset on Third Street (2005)
The amazing Marty Eels or, uh... yesterday's news?มาร์ตี้ เอลส์ผู้อัจฉริยะ หรือ เอ่อ... Mr. Monk and the Other Detective (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eelsSome people dislike eels because they look like snakes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels   FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
กลุ่ม[n.] (klum) EN: [classifier : reels, balls of string, rolls, skeins, groups of persons]   FR: [classificateur : bobines, écheveaux, pelotes, groupes de personnes]
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
ล้มหัวทิ่ม[v. exp.] (lom hūa thim) EN: fall head first ; fall head over heels ; fall heels over head   
หนี้สินรุงรัง[adj.] (nīsin rungrang) EN: heavily in debt ; head over heels in debt   
ปากแข็ง[v. exp.] (pāk khaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate   FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
ปล่อยแก่[v.] (plǿikaē) EN: pretend to be young ; act younger than one's age ; kick up one's heels   
ตามแจ[v. exp.] (tām jaē) EN: follow closely ; tail after ; shadow ; stick close ; be hot on the heels of   FR: suivre de près
ต้อย[adv.] (tøi) EN: closely ; on the heels of ; close behind   

CMU English Pronouncing Dictionary
EELS IY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eels (n) ˈiːlz (ii1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (n) what one has a mind to do; what one feels like (doing); being so minded; (with) that in mind [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]
キャリーバック[, kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back) [Add to Longdo]
ハイヒール[, haihi-ru] (n) high heels; high-heeled shoes; (P) [Add to Longdo]
ピンヒール[, pinhi-ru] (n) stiletto (high heels) (wasei [Add to Longdo]
ホイールスピン[, hoi-rusupin] (n) wheelspin [Add to Longdo]
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei [Add to Longdo]
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
海鰻[うみうなぎ, umiunagi] (n) (See 鰻) eel-like sea creature (i.e. saltwater eels, sea snakes, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  EELS
         Engineering Electronic Library, Sweden (org., WWW, Sweden)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top