Search result for

ebbs

(220 entries)
(0.0502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ebbs-, *ebbs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ebbs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ebbs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ebb    [N] การลดลง, Syn. diminution, lessening
ebb    [VI] ลดลง, See also: น้อยลง, เสื่อมลง, แย่ลง, Syn. decline, decrease, deminish
ebb    [VI] ลดลง (น้ำทะเล), See also: (กระแสน้ำ) ลงจากฝั่ง, Syn. flow back, recede
webby    [ADJ] ซึ่งคล้ายกับใยแมงมุม, See also: ซึ่งมีใยแมงมุม, ซึ่งประกอบด้วยใยแมงมุม
pebble    [N] กรวด, See also: ก้อนกรวด, ก้อนหิน, Syn. stone, flint
pebbly    [ADJ] ปกคลุมด้วยด้วยกรวด, Syn. gritty, gravelly
webbed    [ADJ] ซึ่งมีใยแมงมุม, See also: ซึ่งมีพังผืด
webbing    [N] สายรัด
ebb away    [PHRV] (กระแสน้ำ) ไหลกลับ
ebb away    [PHRV] หายไป, See also: จางไป, เลือนไปทีละน้อย
ebb tide    [N] กระแสน้ำลง, See also: น้ำลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pebbleกรวดกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pebble-bed storage๑. ตัวสะสมแบบถังกรวด๒. การสะสมแบบถังกรวด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
facet pebbleกรวดผิวหน้าราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
neck, webbedคอปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
webbed neckคอปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingers, Webbedนิ้วมือติดกัน,นิ้วมือติดกันเป็นพืด,นิ้วมือติดกันเป็นพืด [การแพทย์]
pebblepebble, กรวดกลาง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ebbHe is not the only pebble on the beach.
ebbSarah was at a low ebb for several weeks after her mother died.
ebbDebbie, is your school near here?
ebbI said hello to Debby but she totally ignored me.
ebbDebbie! Can you hear me?
ebbThe first man that succeed in swimming the Channel was Captain Webb.
ebbRelations between us seem to be on the ebb.
ebbThe tide is on the ebb.
ebbEvery tide has its ebb.
ebbThe pebble I threw skipped along the surface of the water.
ebbHis popularity was at a low ebb.
ebbShe stooped to pick up a pebble.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobwebby(คอบ'เวบบี) adj. คล้ายใยแมงมุม
ebb(เอบ) n. น้ำลด,การไหลกลับของกระแสน้ำ,การไหลกลับ,การไหลไป,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม. vi. ไหลกลับ,ไหลไป,ลดลง,เสื่อม,สูญเสีย, Syn. wane ###A. grow,
ebb tideกระแสน้ำลง,น้ำลง
pebble(เพบ'เบิล) n. กรวด,กรวดเล็ก,ก้อนกรวดvt. ทำให้ผิวหน้าเป็นเม็ดเล็ก ๆ
pebbly(เพบ'บลี) adj. ปกคลุมด้วยกรวด
webbed(เวบดฺ) adj. มีพังผืดระหว่างนิ้ว,มีใยแมงมุมมาก
webby(เวบ'บี) adj. เป็นพังผืด,เป็นเส้นใย,มีพังผืด,มีเส้นใยมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
EBB ebb tide(n) น้ำลด,น้ำลง,น้ำแห้ง
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
ebb(vi) ลดลง,สูญเสีย,เสื่อม,ไหลกลับ,ตก,ไหลลง
pebble(n) ก้อนกรวด,ก้อนหิน,พลอย
pebbly(adj) มีก้อนกรวดมาก,มีก้อนหินมาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาง    [N] Albizia lebbeckoides Benth., Example: ในสวนหลังบ้านของเขามีต้นไม้หลายชนิด เช่น ตะคร้อ ทองกวาว พุทธา สีเสียด เทศพะยอม ดงแตงกวา คาง มะเดื่อ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Albizia lebbeckoides Benth. ในวงศ์ Leguminosae ใบคล้ายใบกระถิน เนื้อไม้สีน้ำตาล แข็ง มีฝักแบนโต
ลง    [V] land (airplane), See also: ebb (tide or level of sea on the shore), Ant. ขึ้น, Example: เครื่องบินโดยสารของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้า ใกล้ท่าอากาศยาน ขณะลงจอด เป็นเหตุให้ผู้โดยสาร และเจ้าพนักงานเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ไปสู่เบื้องต่ำ หรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น
กรวด    [N] pebble, See also: grit, gravel, stone, coarse sand, Syn. ก้อนกรวด, Example: พวกคนงานกำลังโรยกรวดบนถนน, Count unit: เม็ด, ก้อน, Thai definition: ก้อนหินเล็กๆ เขื่องกว่าเม็ดทราย
กรวดทราย    [N] gravel, See also: pebble, grit, coarse sand, Syn. ก้อนกรวด, Example: กรวดทรายมีลักษณะที่หยาบมาก, Count unit: เม็ด, ก้อน
ก้อนกรวด    [N] pebble, See also: grit, gravel, Example: บางคนนิยมแต่งกระถางต้นไม้ด้วยการโรยก้อนกรวดสีต่างๆ หน้าดิน, Count unit: ก้อน
หัวน้ำลง    [N] start of the ebb tide, See also: turn of the tide, Ant. หัวน้ำขึ้น, Example: ปลาพวกนี้จะชุมตรงหัวน้ำลง, Thai definition: น้ำที่เริ่มไหลในระดับลดลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
หินกรวด[n.] (hinkrūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: gravillon [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide   FR: début de la marée descendante [m]
ก้อนกรวด[n.] (køn krūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: caillou [m] ; gravier [m] ; gravillon [m]
กรวด[n.] (krūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: caillou [m] ; gravier [m]
น้ำลง[n.] (nāmlong) EN: ebb tide   FR: marée descendante [f] ; reflux [m]
พังผืดเท้า[n. exp.] (phang pheūt thāo) EN: webbed foot   FR: patte palmée [f]
เว็บบอร์ด[] (wepbøt) EN: webboard = web board   

CMU English Pronouncing Dictionary
EBB    EH1 B
EBBY    EH1 B IY0
HEBB    HH EH1 B
EBBA    EH1 B AH0
BEBB    B EH1 B
WEBB    W EH1 B
EBBS    EH1 B Z
REBBE    R IY1 B AH0
SEBBY    S EH1 B IY0
TEBBE    T EH1 B
TEBBS    T EH1 B Z
WEBBS    W EH1 B Z
EBBED    EH1 B D
EBBEN    EH1 B AH0 N
DEBBY    D EH1 B IY0
PEBBLE    P EH1 B AH0 L
BEBBER    B EH1 B ER0
DEBBIE    D EH1 B IY0
TEBBEN    T EH1 B AH0 N
TEBBIT    T EH1 B IH2 T
LUEBBE    L UW1 B
WEBB'S    W EH1 B Z
WEBBED    W EH1 B D
WEBBER    W EH1 B ER0
EBBING    EH1 B IH0 NG
GEBBIE    JH EH1 B IY0
GEBBIA    JH EH1 B IY0 AH0
KLEBBA    K L EH1 B AH0
KREBBS    K R EH1 B Z
EBBERS    EH1 B ER0 Z
EBBERT    EH1 B ER0 T
ENTEBBE    EH2 N T EH1 B IY0
BEBBITS    B EH1 B AH0 T S
WEBBING    W EH1 B IH0 NG
PEBBLES    P EH1 B AH0 L Z
PREBBLE    P R EH1 B AH0 L
REBBE'S    R IY1 B AH0 Z
STEBBINS    S T EH1 B IH2 N Z
LUEBBERT    L UH1 B ER0 T
WEBBER'S    W EH1 B ER0 Z
LUEBBERS    L UH1 B ER0 Z
GOEBBELS    G OW1 B AH0 L Z
TEBBETTS    T EH1 B EH0 T S
DEBBIE'S    D EH1 B IY0 Z
GEBBIE'S    JH EH1 B IY0 Z
VANBEBBER    V AE2 N B EH1 B ER0
ENTEBBE'S    EH2 N T EH1 B IY0 Z
PAINEWEBBER    P EY1 N W EH1 B ER0
PAINEWEBBER'S    P EY1 N W EH1 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ebb    (v) (e1 b)
Webb    (n) (w e1 b)
ebbs    (v) (e1 b z)
Debby    (n) (d e1 b ii)
ebbed    (v) (e1 b d)
Webber    (n) (w e1 b @ r)
Debbie    (n) (d e1 b ii)
ebbing    (v) (e1 b i ng)
pebble    (n) (p e1 b l)
pebbly    (j) (p e1 b l ii)
webbed    (j) (w e1 b d)
Drebber    (n) (d r e1 b @ r)
ebbtide    (n) (e1 b t ai1 d)
pebbles    (n) (p e1 b l z)
webbing    (n) (w e1 b i ng)
ebbtides    (n) (e1 b t ai1 d z)
pebblier    (j) (p e1 b l i@ r)
Ebbw Vale    (n) - (e2 b u - v ei1 l)
pebbliest    (j) (p e1 b l i i s t)
PaineWebber    (n) - (p ei1 n - w e1 b @@)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unaufschiebbarnot to be delayed [Add to Longdo]
unbehebbarnon-recoverable [Add to Longdo]
verebben | verebbend | verebbt | verebbt | verebbteto ebb away | ebbing away | ebbed away | ebbs away | ebbed away [Add to Longdo]
verschiebbarrelocatable [Add to Longdo]
von Spinngeweben bedecktcobwebbed [Add to Longdo]
wieder belebbar; wiederbelebbarrevivable [Add to Longdo]
zuweisbar; angebbar; bestimmbarassignable [Add to Longdo]
Rotschwingenbrillant {m} [ornith.]Rufous-webbed Brilliant [Add to Longdo]
Rostspiegeltyrann {m} [ornith.]Rufous-webbed Bush-Tyrant [Add to Longdo]
Vielpunkt-Falterfisch {m} (Chaetodon multifasciatus) [zool.]pebbled butterfly [Add to Longdo]
Ebbe {f}; ablaufendes Wasserebb; ebb tide [Add to Longdo]
Ebbe {f}; Niedrigwasser {n}low tide [Add to Longdo]
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Flut {f} | Ebbe und Flutflow | ebb and flow; the tides [Add to Longdo]
Gewebe {n}webbing [Add to Longdo]
Gurtband {n} | Gurtbänder {pl}webbing | webbings [Add to Longdo]
Kieselstein {m}; Kiesel {m} | Kieselsteine {pl}; Kiesel {pl}pebble; pebble stone | pebbles; pebble stones [Add to Longdo]
Kugelmühle {f}ball mill; pebble mill [Add to Longdo]
Schwimmhaut {f} [anat.] | mit Schwimmhaut versehenweb | webbed [Add to Longdo]
Spinnwebe {f}; Spinnengewebe {n}; Spinngewebe {n}; Spinnennetz {n} | Spinnweben {pl}; Spinnengewebe {pl}; Spinnennetze {pl} | mit Spinngeweben bedecktcobweb; spider's web; spider web | cobwebs; spider's webs; spider webs | cobwebby [Add to Longdo]
Tropf {m} | armer Tropftwit; moron | poor devil; nebbish [Add to Longdo]
Verschiebbarkeit {f}relocatability [Add to Longdo]
abschaffbar; aufhebbarabolishable [Add to Longdo]
aufhebbarannullable [Add to Longdo]
aufhebbarliftable [Add to Longdo]
aufhebbarrepealable [Add to Longdo]
aufhebbar {adj}rescindable [Add to Longdo]
aufschiebbardeferrable [Add to Longdo]
ausgebbardisplayable [Add to Longdo]
behebbarrepairable [Add to Longdo]
nicht behebbarunrecoverable [Add to Longdo]
hebbare Unstetigkeit {f} [math.]removable discontinuity [Add to Longdo]
kieselartiglike pebble [Add to Longdo]
kieselig; kiesig {adj} | kieseliger | am kieseligstenpebbly | pebblier | pebbliest [Add to Longdo]
schwimmhäutigwebbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
じゃりじゃり[, jarijari] (adv,adv-to,adj-na,vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]
インフォウェッブ[, infouebbu] (n) {comp} Info-Web [Add to Longdo]
ウェブ(P);ウェッブ;ウエブ[, uebu (P); uebbu ; uebu] (n,adj-no) (1) web; (2) {comp} World Wide Web; WWW; Web; (P) [Add to Longdo]
ペブルドバタフライフィッシュ;コガネチョウチョウウオ;マルチバンドバタフライフィッシュ[, peburudobatafuraifisshu ; koganechouchouuo ; maruchibandobatafuraifisshu] (n) pebbled butterflyfish (Chaetodon multicinctus); multiband butterflyfish [Add to Longdo]
ライブWeb[ライブウェッブ, raibuuebbu] (n) {comp} Live web [Add to Longdo]
ワールドワイドウェッブ[, wa-rudowaidouebbu] (n) world wide web [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
引き潮;引潮;引き汐;引汐(io)[ひきしお, hikishio] (n) ebb tide [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
下げ潮[さげしお, sageshio] (n) ebb tide [Add to Longdo]
乾上がる;干上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away [Add to Longdo]
干潮[かんちょう;ひしお, kanchou ; hishio] (n) (See 満潮・まんちょう) low tide; low water; ebb [Add to Longdo]
干潮線[かんちょうせん, kanchousen] (n) (See 満潮線) low-water mark; low-tide line; ebb-tide line [Add to Longdo]
干満[かんまん, kanman] (n,adj-no) ebb and flow; (P) [Add to Longdo]
玉石[たまいし, tamaishi] (n) pebble; round stone; boulder [Add to Longdo]
減退[げんたい, gentai] (n,vs) decline; ebb; failure; decay; decrease; loss; (P) [Add to Longdo]
差し引き[さしひき, sashihiki] (n) deduction; subtraction; balance; ebb and flow; rise and fall; (P) [Add to Longdo]
差し引く;差引く[さしひく, sashihiku] (v5k,vt) (1) to deduct; to take away; to dock; (2) to make allowances for something; to bear something in mind; (v5k,vi) (3) to ebb and flow [Add to Longdo]
砂利[じゃり(P);ざり, jari (P); zari] (n,adj-no) (1) gravel; ballast; pebbles; (2) (じゃり only) (col) child; rugrat; ankle-biter; (P) [Add to Longdo]
砂礫[されき, sareki] (n) pebbles [Add to Longdo]
細ら;細れ;細[ささら(細ら;細);さざら(細ら;細);さざれ(細れ;細), sasara ( sai ra ; sai ); sazara ( sai ra ; sai ); sazare ( sai re ; sai )] (pref) (1) (uk) small; little; fine; (n) (2) (ささら only) (arch) (See 細形) fine pattern; (3) (さざれ only) (abbr) (See 細石・1) pebble [Add to Longdo]
小石(P);礫[こいし, koishi] (n) pebble; (P) [Add to Longdo]
消長[しょうちょう, shouchou] (n,vs) prosperity and decay; prosperity and decline; rise and fall; ups and downs; ebb and flow; waxing and waning [Add to Longdo]
消長盛衰[しょうちょうせいすい, shouchouseisui] (n) prosperity and decay; rise and fall; ebb and flow; vicissitudes (of fortune) [Add to Longdo]
衰退期[すいたいき, suitaiki] (n) phase of decline; ebb; twilight [Add to Longdo]
衰微[すいび, suibi] (n,vs) decline; decadence; ebb tide [Add to Longdo]
衰頽[すいたい, suitai] (n,vs) decline; decadence; waning; ebb tide [Add to Longdo]
石つぶて;石礫[いしつぶて, ishitsubute] (n) throwing stone; sling stone; slingshot; pellet; pebble; small rock [Add to Longdo]
石塊;石ころ[せっかい(石塊);いしくれ(石塊);いしころ, sekkai ( ishi kai ); ishikure ( ishi kai ); ishikoro] (n) stone; rock; pebble [Add to Longdo]
石焼き;石焼[いしやき, ishiyaki] (n,adj-no) (1) porcelain; (2) baking by means of hot stones or pebbles [Add to Longdo]
石焼き芋[いしやきいも, ishiyakiimo] (n) sweet potatoes baked in hot stones or pebbles [Add to Longdo]
石礫;石れき[せきれき, sekireki] (n) (arch) (See 石礫・いしつぶて) pellet; pebble; small rock [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
退潮[たいちょう, taichou] (n,vs) ebb tide; waning fortunes [Add to Longdo]
潮の干満[しおのかんまん, shionokanman] (n) ebb and flood [Add to Longdo]
潮干潟[しおひがた, shiohigata] (n) tidal flat; ebb tide beach (esp. in spring) [Add to Longdo]
潮間[しおま, shioma] (n) ebb tide [Add to Longdo]
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing [Add to Longdo]
浮沈[ふちん, fuchin] (n,vs) floating and sinking; rise and fall; ebb and flow; ups and downs; (P) [Add to Longdo]
満ち干[みちひ, michihi] (n) ebb and flow [Add to Longdo]
満引き[みちひき, michihiki] (n) ebb and flow [Add to Longdo]
満干[まんかん, mankan] (n) ebb and flow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] night tides; evening ebbtide; Taiwan pr. xi4 [Add to Longdo]
消长[xiāo zhǎng, ㄒㄧㄠ ㄓㄤˇ, / ] to ebb and rise; to decrease and then grow [Add to Longdo]
减退[jiǎn tuì, ㄐㄧㄢˇ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] to ebb; to go down; to decline [Add to Longdo]
砾石[lì shí, ㄌㄧˋ ㄕˊ, / ] gravel; pebbles [Add to Longdo]
退潮[tuì cháo, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄠˊ, 退] ebb [Add to Longdo]
韦伯[Wéi bó, ㄨㄟˊ ㄅㄛˊ, / ] Webb (English name); Weber [Add to Longdo]
鹅卵石[é luǎn shí, ㄜˊ ㄌㄨㄢˇ ㄕˊ, / ] pebble; cobblestone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォウェッブ[いんふぉうえっぶ, infouebbu] Info-Web [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
干満[かんまん, kanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]
干潟[ひがた, higata] trockener_Strand, Strand_bei_Ebbe [Add to Longdo]
干潮[かんちょう, kanchou] Ebbe [Add to Longdo]
[しお, shio] Ebbe_und_Flut, Gezeiten, Salzwasser, Gelegenheit [Add to Longdo]
潮の干満[しおのかんまん, shionokanman] Ebbe_und_Flut, Gezeiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top