Search result for

drillings

(329 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drillings-, *drillings*, drilling
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drillings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drillings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drill[N] การฝึกฝน, See also: การฝึกหัด, Syn. practice, rehearsal
drill[VT] เจาะ, See also: ขุด, Syn. perforate, jab, lanch, penetrate
drill[VT] ฝึกฝน, See also: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ
drill[N] สว่านไฟฟ้า, See also: เครื่องเจาะ
drill[N] เครื่องหว่านเมล็ดพืช
drill[N] ร่องที่ใช้หว่านพืช
drill[VT] หว่านพืช
drill[N] ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ
drill in[PHRV] พูดตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer in
mandrill[N] ลิงดุร้ายชนิดหนึ่งในแอฟริกา
quadrille[N] การเต้นรำ 4 คู่, See also: ดนตรีประกอบการเต้นรำ
drill down[PHRV] เจาะลงไป
drill into[PHRV] เจาะรูด้วยเครื่องมือ (เช่นสว่าน)
drill into[PHRV] ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, Syn. hammer into
espadrille[N] รองเท้าแตะที่ทำจากผ้าหรือผ้าใบ พื้นล่างของรองเท้าทำจากเชือกถัก บางครั้งก็มีสายผูกรอบข้อเท้า
quadrillion[N] เลข 1 ซึ่งเติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillion[ADJ] ซึ่งเป็นเลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillionth[N] เลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burr drilln. สว่านเจาะ,เครื่องเจาะฟัน
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก
fire drilln. การซ้อมดับเพลิง
hand drillสว่านมือ
mandrill(แมน'ดริล) n. ลิงขนาดใหญ่ที่ดุร้ายจำพวก Papio sphinx ในภาคตะวันตกของแอฟริกา
quadrillion(โควดริล'เยิน) n. เลข (1ถึง9) ที่เติม'0'อีก15ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส)
tap drilln. สว่านสำหรับเจาะรูเป็นเกลียว

English-Thai: Nontri Dictionary
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
drill(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะรู,ยิงทะลุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
air drillingการเจาะอัดอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drillingการเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling fluidน้ำโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drilling mudโคลนเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Drillingการเจาะแบบหมุน (Rotary drill) ที่อัดอากาศเข้าไป
การเจาะแบบหมุนที่อัดอากาศเข้าไปซึ่งช่วยในการเจาะแทนการใช้น้ำโคลน (mud) การเจาะด้วยวิธีนี้จะมีอัตราการเจาะเร็วกว่าการใช้น้ำโคลน เศษหินที่เกิดจากการเจาะแบบ air drilling จะมีลักษณะเป็นฝุ่นละเอียด แต่ชั้นหินที่จะใช้วิธีการเจาะแบบ air drilling ได้จะต้องไม่มีความดันสูงและไม่มีน้ำอยู่มาก เพราะน้ำจะไปผสมกับผงฝุ่นที่เกิดจากการเจาะ ทำให้เกิดเป็นโคลนอุดตันอยู่ในหลุมเจาะและทำให้ก้านเจาะติดค้าง [ปิโตรเลี่ยม]
Percussion Drillingการเจาะแบบกระแทก [ปิโตรเลี่ยม]
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล
เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Conventional Drilling Rigแท่นเจาะบนบกที่มีขนาดใหญ่ สามารถเจาะได้ลึกมากอาจถึง 35,000 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Rotary Drillingการเจาะแบบหมุน, การเจาะแบบหมุน [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Bitหัวเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Collarท่อเหล็กยาวที่มีผนังหนาและหนัก
ท่อเล็กนี้อยู่ส่วนล่างของก้านเจาะและติดกับหัวเจาะเพื่อเพิ่มน้ำหนักกดทับลงบนหัวเจาะให้สามารถเจาะผ่านชั้นหินได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Pipeก้านเจาะ มีลักษณะเป็นท่อยาวและหนัก
ใช้สำหรับหมุนหัวเจาะและให้น้ำโคลน ไหลเวียน แต่ละช่วงมีความยาวประมาณ 30 ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Drill shipเรือเจาะที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่บนเรือ สามารถเคลื่อนที่ได้เอง
การยึดตัวเรือให้อยู่กับที่เดิมใช้สมอเรือ แต่ปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้ใบพัดปรับระดับควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในการปรับตำแหน่ง ข้อเด่นของ Drill ship คือ สามารถเจาะได้ในบริเวณที่น้ำทะเลลึก (อาจลึกมากกว่า 1,000 เมตร) [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Stringอุปกรณ์ก้านเจาะทั้งชุด, อุปกรณ์ก้านเจาะทั้งชุด
อุปกรณ์ก้านเจาะทั้งชุด ประกอบด้วย Drill pipe, drill collar และ drill bit [ปิโตรเลี่ยม]
Drilling Mudน้ำโคลนสำหรับการเจาะ
เป็นส่วนผสมของโคลน น้ำ และสารเคมีใช้ในขบวนการเจาะเพื่อหล่อลื่นหัวเจาะและช่วยไม่ให้หัวเจาะร้อน นำของเสียจากการเจาะขึ้นมาผิวดิน ป้องกันผนังหลุมเจาะไม่ให้พัง และควบคุมการไหลขึ้นมาของน้ำมัน หรือก๊าซ น้ำโคลนจะไหลเวียนระหว่างก้านเจาะกับผนังหลุมเจาะ จากปากหลุมลงไปก้นหลุมอยู่ตลอดเวลา [ปิโตรเลี่ยม]
Drill Stem Testการทดสอบหลุมสำรวจหลังจากเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการแล้ว
เพื่อทดสอบว่าชั้นหินนั้นมีน้ำมันหรือก๊าซหรือไม่ หาอัตราการไหลของของไหลในชั้นหินว่ามีลักษณะการไหลอย่างไร ไหลได้มากน้อยขนาดไหน หาความดันดั้งเดิมของชั้นหิน หาคุณสมบัติของชั้นหินที่มีต่อการไหล [ปิโตรเลี่ยม]
Drill and tracticsการฝึกและยุทธวิธี [TU Subject Heading]
Drilling and boringการเจาะ [TU Subject Heading]
Drilling platformsแท่นขุดเจาะ [TU Subject Heading]
Drillการทำซ้ำ,การขีด [การแพทย์]
Drill Tipsสว่านสำหรับเจาะ [การแพทย์]
Drill, Buddyการบริหารกายเป็นคู่ [การแพทย์]
Drillsเครื่องมือเจาะกระดูก [การแพทย์]
Fire Drillsการฝึกหนีไฟ [การแพทย์]
Fire Drills, Schoolการฝึกหนีไฟในโรงเรียน [การแพทย์]
drillingdrilling, การเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
drilling muddrilling mud, โคลนเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Grafting Drillingการเจาะที่กระดูกและใส่กระดูกปลูก [การแพทย์]
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
Mandrillsแมนดริลล์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
drill bit (n ) ดอกสว่าน
fire drill (n) การซ้อมหนีไฟ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nobody's used an E-34 elephant drilling rig in over 150 years.ไม่มีใครใช้เครื่องเจาะ E-34 มาตั้งนานแล้วล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
- You know the drill.-นายรู้การอบรม Pilot (2008)
All right, cockmeat sandwich time. You know the drill.เอาล่ะ ถึงเวลาแซนด์วิชเนื้อจู๋ แกรู้ที่ต้องทำนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Ah, drill it underground, it's kept off everyone's radar for a very long time but you can't buy that much piping without somebody getting curious.ขุดอยู่ใต้ดิน อุตส่าห์ลอดตามาได้ตั้งนาน แต่ซื้อทอดส่งเยอะขนาดนั้น จะไม่ให้ใครสงสัยได้ยังไง ? Quantum of Solace (2008)
There are sets to paint. Drill that second number. Let's go!มีฉากต้องลงสี ซ้อมเพลงที่สอง เริ่มได้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- using a diamond drill.ให้สว่านหัวเพชรเจาะดู - แล้ว? The Day the Earth Stood Still (2008)
- And? The drill bit fractured.- สว่านพังครับ The Day the Earth Stood Still (2008)
Send somebody in there to fix that drill.ส่งคนเข้าไปซ่อมสว่านนั่นเดี๋ยวนี้ The Day the Earth Stood Still (2008)
- Reset the drill. - Let me out!ตั้งหัวสว่าน ให้ผมออกไป เดี๋ยวนี้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Open it! I said, reset the drill.ผมบอกว่าตั้งหัวสว่าน The Day the Earth Stood Still (2008)
You worry about the gigahertz and the offshore drilling.คุณแค่ห่วงเรื่องกิกะเฮิร์ทซ์ กับการขุดเจาะชายฝั่งทะเลเถอะ Shut Down (2008)
We drill it.เราจะเจาะมัน Safe and Sound (2008)
Drilling's not gonna work, not in our Timeframe.สว่านเจาะไม่เข้า Safe and Sound (2008)
The extremely loud drill that you're gonna be usingเพราะเราต้องใช้เสียงดังมากๆ Safe and Sound (2008)
He's not gonna hear the drill.เขาจะได้ยินเสียงเราเจาะ Safe and Sound (2008)
They called these rehearsals "rock drills."เขาเรียกแผนซ้อมรบนี้ว่า "ศิลาจำลอง (Rock drills)" The Price (2008)
Laos was our rock drill.ลาว คือ ศิลาจำลอง ของเรา และตอนนี้... The Price (2008)
In many parts of the country, the drill has to sink every deeper to hit water.ในหลายๆส่วนของประเทศ, บ่อน้ำดังกล่าวต้องขุด ลึกลงทุกทีเพื่อให้เจอน้ำ Home (2009)
All we have to do is stop drilling the Earth and start looking to the sky.คือหยุดขุดเจาะโลก แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้า Home (2009)
All right. Next we do running drills.เอาล่ะทุกคน ต่อไปเราจะวิ่งฟิตร่างกายกันนะ 500 Days of Summer (2009)
This isn't a drill,people.นี่ไม่ใช่การฝึก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Drilled a hole in your head, 1966.เจาะรูบนหัวตัวเอง ปี 1966 Dead Like Me: Life After Death (2009)
We'll have to drill sinkholes into each of the 11 locking rods. It will take too long.เราจะต้องเจาะไปในแต่ละช่อง ที่ล็อคถึง 11 ช่อง มันใช้เวลานานเกินไป Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
- I know this drill, okay.-ฉันรู้มุขคุณแล้วน่า Duplicity (2009)
You don't have to sugar-coat it. I get the drill.คุณไม่ต้องพูดให้สวยหรูหรอก ชั้นพอจะทราบข่าว Up in the Air (2009)
(drill WHlRRlNG)(DRILL WHIRRING) The Fourth Kind (2009)
Well, all the girls worked the convention last night, and the robber struck after the last group of ladies returned from the host hotel for the "Off-shore Oil-drilling Expo".สาวๆที่ทำงานเมื่อคืนนี้ บอกว่าโจรได้เข้ามาหลังจากที่ผู้หญิงกลุ่มสุดท้าย กลับมาจากโรงแรมโฮสท์ Double Blind (2009)
No, I cannot return that stock. It's already been drilled and cut,ไม่ ผมตีสินค้ากลับมาไม่ได้ สินค้ามันถูกเจาะและตัดเรียบร้อยแล้ว Mandala (2009)
- The usual drill.- โดยปกติ Breakage (2009)
Now, today, synthetic diamonds are used in oil drilling electronics, multi-billion-dollar industries.เพชรสังเคราะห์ุ ถูกใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน อิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์ Peekaboo (2009)
- Yeah, now. You know the drill.-ใช่ ตอนนี้ รู้นี่ว่าต้องทำไง Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
We can't just drill into our patient's brain on a hunch.เราไม่สามารถเจาะสมองคนไข้ได้จากท้ายทอย House Divided (2009)
Well, you know the drill. Shut the place down.แล้วคุณก็รู้การขุดเจาะ ปิดพื้นที่นี้ The Good Wound (2009)
You know the drill. Shut it down. I'll call.คุณก้อรู้ การขุดเจาะ ปิดมัน และฉันจะโทรมา The Good Wound (2009)
Well, you know the drill. Shut the place down.คุณรู้กฏใช่ไหม ปิดที่นี่ซะ Desert Cantos (2009)
He drilled into your office safe and copied your card without you even noticing.เขาจะเจาะเข้าไปในเซฟของออฟฟิศ และสำเนาการ์ดของคุณโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ The Mother Lode (2009)
This is not a drill.นี่ไม่ใช่ การซ้อม Air: Part 1 (2009)
Or your drill sergeant...หรือ สิบเอกฝึกหัดของนาย Air: Part 3 (2009)
That Chinese fire drill?กลไฟจีนน่ะเหรอ? Frenzy (2009)
(drill whirring)(กระดิ่งประตูดัง) Harbingers in a Fountain (2009)
Looks like they were made by a drill pss.ดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกทำขึ้นโดยสว่าน The Bond in the Boot (2009)
t at your chop shop, do you have a 70-gauge drill t?ที่อู่แยกชิ้นส่วน คุณมีดอกสว่าน 70 ดอกใช่มั๊ย? The Bond in the Boot (2009)
Yeah, and they drilled hes into his arm.ใช่ และเขาถูกสว่านเจาะที่แขน The Bond in the Boot (2009)
I,h, cross-referenced the X-rays and enlarged photogphs of the hol drilled in the radius.ผมไม่พูดถึง x-ray แต่ไปดูภาพขยายรูดอกสว่าน The Bond in the Boot (2009)
Most drill bits leave riations.ส่วนใหญ่รูจากสว่าน จะมีรอยแฉก The Bond in the Boot (2009)
- These have none. - So... not a drill.นี่ไม่มี งั้นก็ไม่ใช่ดอกสว่าน The Bond in the Boot (2009)
Yeah, i know. i did the drill while you were out.ใช่ ฉันรู้ ฉันลองดูแล้ว ตอนนายสลบอยู่ The End (2009)
Andthis goes through the nose to the base of the skull, and then I drill the bone off.และนี้จะผ่านเข้าจมูก สู่ฐานของกะโหลกศีรษะ ถัดมาผมจะเจากระดูกออก Holidaze (2009)
Well, what happens once you drill the holes?อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเจาหลุม Holidaze (2009)
If you ask me, this whole thing is one big Chinese fire drill.ถ้าคุณถามผม เรื่องทั้งหมดนี้คือ มันไม่มีอะไรสักอย่าง Gimme Some Truth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drillMr Smith drilled them in English pronunciation.
drillThey intended to drill for oil.
drillWe had a fire drill yesterday.
drillYou must have a drill in grammar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุดเจาะ[V] drill, See also: bore, Syn. ขุด, เจาะ, Example: แหล่งที่พักขนาดใหญ่พากันขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการของตน, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรูลงไปใต้ดิน
สว่าน[N] drill, See also: gimlet, wimble, Example: ช่างไม้กำลังใช้สว่านเจาะกำแพงเพื่อแขวนตะปู, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะไช
สอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Ant. เรียน, Example: ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้, Thai definition: บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น
สั่งสอน[V] teach, See also: instruct, educate, coach, tutor, guide, drill, Example: ผู้ปกครองเด็กควรสั่งสอนให้เด็กมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปลูกฝังเด็กว่าไม่ควรแสดงความก้าวร้าว, Thai definition: ชี้แจงให้เข้าใจและบอกให้ทำ
หัด[V] practice, See also: train, drill, Syn. ฝึก, ฝึกฝน, ฝึกหัด, Ant. ชำนาญ, ช่ำชอง, Example: ถ้าหากเราหัดเขียนเลขไทยมาเสียตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เราก็จะเขียนเลขไทยได้สวยงาม, Thai definition: ทำให้ชำนาญ
การฝึกฝน[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกหัด, การฝึกอบรม, Example: ทหารได้รับการฝึกฝนในการบินผาดโผน, Thai definition: การเพียรฝึก, การพยายามฝึก
การอบรม[N] training, See also: drill, Syn. การฝึกอบรม, การฝึกฝน, Example: ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
อบรม[V] train, See also: drill, tutor, coach, Example: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ, Thai definition: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
ฝึก[V] practise, See also: exercise, train, drill, Syn. ฝึกหัด, หัด, ฝึกฝน, Example: เด็กนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งทำสมาธิเพื่อความสงบของจิตใจ, Thai definition: ทำเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ฝึกซ้อม[V] practice, See also: drill, coach, Syn. ซ้อม, ฝึก, Example: เขากำหนดให้ทหารหน่วยต่างๆ ฝึกซ้อม โดยเน้นหนักไปทางการรบในป่าและบนภูเขา, Thai definition: ทำทดลองเพื่อให้ชำนาญหรือให้แน่นอน
ฝึกปรือ[V] drill, See also: be well-trained, be in constant drill, Syn. ฝึกฝน, Example: เราจะใช้โอกาสในการออกไปทำงานในช่วงแรกๆ เพื่อฝึกปรือ และทำงานในสิ่งที่เราอยากทำ, Thai definition: ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนดี
ฝึกฝน[V] train, See also: practise, drill, Syn. ฝึกปรือ, ฝึก, Example: นักวิชาการและนักปฏิบัติการที่ดีจำเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณสมบัติเพียงพอ, Thai definition: ขวนขวายหาความรู้ให้ชำนาญ
ฝึกหัด[V] drill, See also: practise, drill, exercise, Syn. ฝึก, Example: ทางโรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนที่ต้องการเข้ามาฝึกหัดในโครงการ, Thai definition: ฝึกให้ชำนาญ, หัดให้ทำจนชำนาญ
วิธีฝึก[N] drill, See also: exercise, Example: ทางกองทัพมีวิธีฝึกที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากว่าแต่ก่อน, Thai definition: กระบวนการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนมีความชำนาญ
วินิต[V] train, See also: drill, practise, exercise, Syn. ฝึกหัด, อบรม, Notes: (บาลี)
เจาะ[V] pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
ปรือ[V] train, See also: practice, drill, exercise, Syn. ฝึกหัด, Example: พี่เลี้ยงของเขาฝึกปรือให้เขารู้จักใช้ดาบ
ซ้อมซัก[V] rehearse, See also: drill, train, practice, exercise, Syn. ซักซ้อม, Example: นักแสดงตลกซ้อมซักก่อนขึ้นเวที, Thai definition: สอบให้แม่นยำ, สอบให้คล่อง, แนะกันไว้ล่วงหน้า
การฝึกซ้อม[N] training, See also: drill, practice, exercise, Syn. การฝึกฝน, การฝึกหัด, Example: ก่อนที่เขาจะได้เป็นนักกีฬาซีเกมส์ เขาต้องผ่านการฝึกซ้อมมานานหลายปี
การเจาะ[N] drilling, See also: puncturing, perforation, Example: การบันทึกตัวอักษรลงบนสื่อชนิดนี้ทำได้ด้วยการเจาะรูเป็นรหัส, Thai definition: การทำให้เป็นรู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill   
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
ฝูงเครื่องบิน[n. exp.] (fūng khreūangbin) FR: escadrille [f] ; escadron [m]
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise   FR: entraîner ; former
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
การฝึกฝน[n.] (kān feukfon) EN: training ; drill   
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuksøm) EN: training ; drill ; practice ; exercise   FR: entraînement [m]
การเจาะ[n.] (kān jǿ) EN: drilling   FR: pénétration [f]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill   FR: formation [f] ; éducation [f]
เครื่องเจาะกรอฟัน[n.] (khreūang jǿ krø fan) EN: drill   FR: fraise [f]
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore   
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down   FR: creuser une dent
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide   FR: former ; éduquer
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng krarøk) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed   
สว่าน[n.] (sawān) EN: drill ; auger ; gimlet ; wimble   FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
สว่านลม[n. exp.] (sawān lom) EN: air drill   
สว่านมือหมุน[n. exp.] (sawān meū mun) EN: hand drill   FR: chignole [f] ; perceuse à main [f] ; vilebrequin [m]
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse   FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill   FR: enseigner ; instruire ; éduquer
วินิต[v.] (winit) EN: rain ; drill ; practise ; exercise   
วิธีฝึก[n. exp.] (withī feuk) EN: drill ; exercise   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRILL    D R IH1 L
DRILLS    D R IH1 L Z
DRILLER    D R IH1 L ER0
DODRILL    D AA1 D R AH0 L
DRILLED    D R IH1 L D
DRILLING    D R IH1 L IH0 NG
DRILLERS    D R IH1 L ER0 Z
MANDRILL    M AE1 N D R IH2 L
DRILLBIT    D R IH1 L B IH2 T
DRILLING'S    D R IH1 L IH0 NG Z
DAUGHDRILL    D AO1 D R IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drill    (v) (d r i1 l)
drills    (v) (d r i1 l z)
drilled    (v) (d r i1 l d)
drilling    (v) (d r i1 l i ng)
mandrill    (n) (m a1 n d r i l)
mandrills    (n) (m a1 n d r i l z)
quadrille    (n) (k w @1 d r i1 l)
burr-drill    (n) - (b @@1 - d r i l)
quadrilles    (n) (k w @1 d r i1 l z)
burr-drills    (n) - (b @@1 - d r i l z)
quadrillion    (n) (k w o1 d r i1 l i@ n)
quadrillions    (n) (k w o1 d r i1 l i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumwolldrillich {m} | Baumwolldrilliche {pl}denim | denims [Add to Longdo]
Billiarde {f} | Billiarden {pl}quadrillion; thousand million million | quadrillions [Add to Longdo]
Bohren {n}boring; drilling [Add to Longdo]
Bohrer {m}drill; driller [Add to Longdo]
Bohrer {m}; Bohrgerät {n}; Bohrmaschine {f}drill [Add to Longdo]
Bohrerlehre {f}drill gauge [Add to Longdo]
Bohrfutter {n}drill chuck; chuck [Add to Longdo]
Bohrgestänge {n}drill pipe [Add to Longdo]
Bohrhammer {m}hammer-drill; Hilti [tm] [Add to Longdo]
Bohrlehre {f}boring jig; drilling jig [Add to Longdo]
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well [Add to Longdo]
Bohrmaschine {f}drilling machine [Add to Longdo]
Bohrmeister {m}drillmaster [Add to Longdo]
Bohrprobe {f}drill test [Add to Longdo]
Bohrschablone {f} [techn.]drilling template [Add to Longdo]
Bohrschraube {f}drilling screw [Add to Longdo]
Bohrspindel {f} [techn.]drill spindle [Add to Longdo]
Bohrständer {m}drill stand [Add to Longdo]
Bohrturm {m}drilling derrick [Add to Longdo]
Bohrung {f}bore; drill; hole [Add to Longdo]
Bohrung {f} [geol.]drilling [Add to Longdo]
Bohrvorrichtung {f}drilling jig; boring jig [Add to Longdo]
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap [Add to Longdo]
Brustleier {f}breast drill [Add to Longdo]
Diamantbohrer {m}diamond drill [Add to Longdo]
Drehbohrgerät {n}rotary drilling implement [Add to Longdo]
Drill {m}; strenge Ausbildung {f}; Exerzieren {n}drill [Add to Longdo]
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]
Drillschraube {f} [techn.]drill screw [Add to Longdo]
Drillung {f}torsional [Add to Longdo]
ESD-Pistole {f}electron-stream drilling gun [Add to Longdo]
Explorationsbohrung {f}; Aufschlußbohrung {f}exploratory drilling [Add to Longdo]
Feuerlöschübung {f} | Feuerlöschübungen {pl}firedrill | firedrills [Add to Longdo]
Furche {f}drill [Add to Longdo]
Handbohrmaschine {f}hand drill [Add to Longdo]
Kanonenbohrer {m}; Tieflochbohrer {m}gun drill [Add to Longdo]
Kernbohrung {f}core drilling [Add to Longdo]
Kronenbohrer {m}; Kernbohrer {m}core drill [Add to Longdo]
Pressluftbohrer {m}pneumatic drill [Add to Longdo]
Quadrille {f}quadrille [Add to Longdo]
Radialbohrmaschine {f}radial drill; radial drilling machine [Add to Longdo]
Reihenbohrmaschine {f}gang drilling machine [Add to Longdo]
Schlagbohrer {m}percussion drill [Add to Longdo]
Schnellspann-Bohrfutter {n} [techn.]quick-action drill chuck [Add to Longdo]
Schwenkbohrmaschine {f}; Radialbohrmaschine {f}radial-arm drilling machine [Add to Longdo]
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore [Add to Longdo]
Spiralbohrer {m}twist drill [Add to Longdo]
Spitzbohrer {m}flat drill [Add to Longdo]
Ständerbohrmaschine {f}box column drill [Add to Longdo]
Tischbohrmaschine {f}bench drill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]
カドリール[, kadori-ru] (n) quadrille [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill [Add to Longdo]
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine [Add to Longdo]
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P) [Add to Longdo]
ドリルダウン[, dorirudaun] (n) {comp} drill down [Add to Longdo]
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill [Add to Longdo]
ボール盤[ボールばん, bo-ru ban] (n) boor-bank drilling machine [Add to Longdo]
ボウリング(P);ボーリング(P)[, bouringu (P); bo-ringu (P)] (n,vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P) [Add to Longdo]
マンドリル;マントリル[, mandoriru ; mantoriru] (n) mandrill [Add to Longdo]
ヴァリエーション・ドリル;ヴァリエーションドリル[, varie-shon . doriru ; varie-shondoriru] (n) variation drill [Add to Longdo]
火鑽り;火切り;燧[ひきり, hikiri] (n) hand drilling (to start a fire); hand drill [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) [Add to Longdo]
教練[きょうれん, kyouren] (n,vs) {mil} drill [Add to Longdo]
緊急浮上訓練[きんきゅうふじょうくんれん, kinkyuufujoukunren] (n) emergency surfacing drill (submarine) [Add to Longdo]
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate [Add to Longdo]
軍事訓練[ぐんじくんれん, gunjikunren] (n) military exercise; drill [Add to Longdo]
穴あけ;穴開け[あなあけ, anaake] (n,n-pref) drilling [Add to Longdo]
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill [Add to Longdo]
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae) [Add to Longdo]
採油[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil [Add to Longdo]
採油権[さいゆけん, saiyuken] (n) oil concession; drilling rights [Add to Longdo]
実習[じっしゅう, jisshuu] (n,vs,adj-no) practice; practise; training (esp. practical and hands-on); drill; (P) [Add to Longdo]
修練(P);修煉;修錬[しゅうれん, shuuren] (n,vs) training; drill; practice; practise; discipline; (P) [Add to Longdo]
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill [Add to Longdo]
[すい, sui] (n) drill; auger [Add to Longdo]
穿つ[うがつ, ugatsu] (v5t,vt) to drill; to bore; to pierce; to put on; to wear; to be true to (nature); to hit (the mark) [Add to Longdo]
穿孔機;せん孔機[せんこうき, senkouki] (n) drill; perforator; (hole) puncher; keypunch [Add to Longdo]
操典[そうてん, souten] (n) drill manual [Add to Longdo]
体操場[たいそうじょう, taisoujou] (n) gymnasium; drill ground [Add to Longdo]
腿上げ;もも上げ[ももあげ, momoage] (n) high knee (exercise drill where one brings one's knees up high while walking or running) [Add to Longdo]
鍛え[きたえ, kitae] (n) (1) forging; tempering; (2) drilling; training; disciplining [Add to Longdo]
鍛える[きたえる, kitaeru] (v1,vt) (1) to forge; to temper; (2) to drill; to train; to discipline; (P) [Add to Longdo]
調練[ちょうれん, chouren] (n,vs) military drill; training [Add to Longdo]
電気ドリル[でんきドリル, denki doriru] (n) electric drill [Add to Longdo]
嚢中の錐[のうちゅうのきり, nouchuunokiri] (exp) (id) cream rises to the top; a drill in a bag (will always poke through) [Add to Longdo]
避難訓練[ひなんくんれん, hinankunren] (n) disaster drill [Add to Longdo]
百錬[ひゃくれん, hyakuren] (n) well-tempered; well drilled; well trained [Add to Longdo]
武者修業[むしゃしゅぎょう, mushashugyou] (n) samurai drill; knight errantry [Add to Longdo]
兵式体操[へいしきたいそう, heishikitaisou] (n) military drill [Add to Longdo]
防火訓練[ぼうかくんれん, boukakunren] (n) fire drill [Add to Longdo]
立錐[りっすい, rissui] (n,vs) (See 立錐の余地もない) setting a drill bit [Add to Longdo]
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P) [Add to Longdo]
練兵[れんぺい, renpei] (n) military drill [Add to Longdo]
錬成;練成[れんせい, rensei] (n,vs) training; drilling [Add to Longdo]
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill [Add to Longdo]
鑿井;削井[さくせい, sakusei] (n,vs) well drilling [Add to Longdo]
鑿岩機;削岩機[さくがんき, sakuganki] (n) rock drill; pneumatic drill; jackhammer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训练[xùn liàn, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; exercise; train; training, #980 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to practice; to train; to drill; to perfect (one's skill); exercise, #2,231 [Add to Longdo]
[cāo, ㄘㄠ, ] to grasp; to hold; to operate; to manage; to control; to steer; to exercise; to drill (practice); to play; to speak (a language), #2,633 [Add to Longdo]
[zuān, ㄗㄨㄢ, / ] to drill; to bore; to get into; to make one's way into; to enter (a hole); to thread one's way through; to study intensively; to dig into; to curry favor for personal gain, #4,192 [Add to Longdo]
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, / ] exercise; drill; practice, #4,515 [Add to Longdo]
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; practice, #9,205 [Add to Longdo]
练兵[liàn bīng, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄥ, / ] to drill troops; army training, #16,709 [Add to Longdo]
军训[jūn xùn, ㄐㄩㄣ ㄒㄩㄣˋ, / ] military practice, esp. for reservists or new recruits; military training as a (sometimes compulsory) subject in schools and colleges; drill, #17,044 [Add to Longdo]
钻井[zuàn jǐng, ㄗㄨㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] to drill (e.g. for oil); a borehole, #23,953 [Add to Longdo]
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, ] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry), #24,536 [Add to Longdo]
操练[cāo liàn, ㄘㄠ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; practice, #29,118 [Add to Longdo]
钻探[zuān tàn, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ, / ] drilling, #29,954 [Add to Longdo]
教头[jiào tóu, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, / ] sporting coach; military drill master (in Song times), #30,140 [Add to Longdo]
钻空子[zuān kòng zi, ㄗㄨㄢ ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, / ] lit. to drill a hole; to take advantage of a loophole (e.g. legal); to exploit an advantage; to seize the opportunity (esp. to do sth bad), #46,366 [Add to Longdo]
演武[yǎn wǔ, ㄧㄢˇ ˇ, ] arms drill; to practice martial arts, #50,420 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] a drill (for boring through rock); same character as 鐱, #52,022 [Add to Longdo]
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, / ] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit, #61,184 [Add to Longdo]
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, ] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise, #61,658 [Add to Longdo]
钢钎[gāng qiān, ㄍㄤ ㄑㄧㄢ, / ] a steel drill, #62,274 [Add to Longdo]
整训[zhěng xùn, ㄓㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] to drill troops; to build up and train, #73,669 [Add to Longdo]
[suì, ㄙㄨㄟˋ, ] fire; speculum; to obtain fire by drilling wood, striking flint, sun's rays etc, #76,864 [Add to Longdo]
钻压[zuān yā, ㄗㄨㄢ ㄧㄚ, / ] pressure on a drill bit, #106,413 [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] drill for sowing grain, #118,731 [Add to Longdo]
钎子[qiān zi, ㄑㄧㄢ ㄗ˙, / ] a drill; a hammer drill for boring through rock, #127,932 [Add to Longdo]
钻探机[zuān tàn jī, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ ㄐㄧ, / ] drilling machine, #137,485 [Add to Longdo]
操典[cāo diǎn, ㄘㄠ ㄉㄧㄢˇ, ] drill book, #143,669 [Add to Longdo]
气锤[qì chuí, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄟˊ, / ] pneumatic drill, #190,327 [Add to Longdo]
操法[cāo fǎ, ㄘㄠ ㄈㄚˇ, ] drill rules, #245,587 [Add to Longdo]
见缝就钻[jiàn fèng jiù zuān, ㄐㄧㄢˋ ㄈㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄨㄢ, / ] lit. to see a gap and drill (成语 saw); fig. to make the most of every opportunity, #246,244 [Add to Longdo]
布迪亚[Bù dí yà, ㄅㄨˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Baudrillard (name), #289,801 [Add to Longdo]
[zuàn, ㄗㄨㄢˋ, ] variant of 鑽|钻, an auger; drill; diamond, #399,286 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] a drill (for boring through rock), #572,886 [Add to Longdo]
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC) [Add to Longdo]
操课[cāo kè, ㄘㄠ ㄎㄜˋ, / ] military drill [Add to Longdo]
曲柄钻[qū bǐng zuàn, ㄑㄩ ㄅㄧㄥˇ ㄗㄨㄢˋ, / ] a hand drill with crank handle [Add to Longdo]
步操[bù cāo, ㄅㄨˋ ㄘㄠ, ] foot drill (military, physical exercises etc) [Add to Longdo]
毛口[máo kǒu, ㄇㄠˊ ㄎㄡˇ, ] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr [Add to Longdo]
炮钎[pào qiān, ㄆㄠˋ ㄑㄧㄢ, / ] a drill; a hammer drill for boring through rock; same as 釺子|钎子 [Add to Longdo]
无孔不钻[wú kǒng bù zuān, ˊ ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄢ, / ] lit. leave no hole undrilled (成语 saw); to latch on to every opportunity [Add to Longdo]
钻井平台[zuān jǐng píng tái, ㄗㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ, / ] (oil) drilling platform [Add to Longdo]
钻木取火[zuān mù qǔ huǒ, ㄗㄨㄢ ㄇㄨˋ ㄑㄩˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] to drill wood to make fire [Add to Longdo]
钻眼[zuān yǎn, ㄗㄨㄢ ㄧㄢˇ, / ] drill hole [Add to Longdo]
钻粉[zuān fěn, ㄗㄨㄢ ㄈㄣˇ, / ] residue from drilling; slag hill [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, ] variant of 練|练, to practice; to train; to drill; to perfect (one's skill); exercise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
教練[きょうれん, kyouren] Ausbildung, Exerzieren, Drill [Add to Longdo]
訓練[くんれん, kunren] Schulung, Einuebung, Drill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top