Search result for

dov

(83 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dov-, *dov*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dove[N] นกพิราบ
dove[SL] คนโง่
dovetail[VT] เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
dovetail[VI] เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
dovetail[N] สลักลิ้นสำหรับเชื่อมต่อไม้กระดาน
dovetail into[PHRV] ประกบเข้าด้วยกัน (ปกติใช้กับการประกบไม้)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dove(ดัฟว) n. นกพิราบ v. อดีตกาลของdive
holdovern. คนที่ยืนหยัด,สิ่งที่ยืนหยัด
peace doveผู้รักสันติภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dovetail jointรอยต่อหางนก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dove's lawกฎของโดฟ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the two ended up dovetailing rather nicely, don't you think?แล้วมันก็พังทั้ง 2 อย่าง มากกว่าจะดี.. คุณไม่คิดแบบนั้นหรือ Dying Changes Everything (2008)
Dovchenko there wanted to blow your brains out.โดเชนโกอยากจะเป่าสมองนาย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm stationed at West Dover Military Base, about 10 miles back.ประจำการอยู่ที่ฐานทัพทหารเวสต์โดเวอร์ กลับไปประมาณสิบไมล์ The Happening (2008)
- Ooh, what kind of show? Yeah, you know, with the rings and doves and rings.เอาไปเล่นในการแสดงของพวกเรา Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
[beeping] Nothing, my doves.ไม่เจออะไร Amplification (2009)
Marie! We're going to need another dove.แมรี่ เราคงต้องใช้นกพิราบตัวใหม่ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
We were drowning, and... he dove in and saved us.เรากำลังจมน้ำ เขากระโดดลงไปช่วยเรา August (2009)
(chad) the anti-v protest movement was dealt a serious blow this afternoon as the day's top two news stories seemed to dovetail i a p.r. win for the visitors.กลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้าน V เผชิญกับสถานการณ์ พลิกผันเมื่อตอนบ่ายวันนี้ ในวันนี้มีข่าวสำคัญสองข่าว ที่ดูเหมือนจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน กับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ที่ทำให้พวก V ชนะใจไป A Bright New Day (2009)
Robert Down of Dover, Maryland... and Thomas Hannaham of Washington, D.C... were also found armed with automatic weapons.เป็นความรุนแรงของเกือบจะทุกสิ่ง ที่ซึ่งเธอได้รับ - แล้วอะไรที่เธอกล่าวอ้าง ? - มันเป็นความลับ Edge of Darkness (2010)
And release doves. Oh.[อันตราย] Our Family Wedding (2010)
Do you know that there's acid in dove droppings? Do you know what that does to wooden lawn furniture?[มีความสุข.. Our Family Wedding (2010)
No doves.[เป็นที่หนึ่งในการหลบ] นายทำอย่างนั้นไม่ได้นะ Our Family Wedding (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dovThe swimmer, Cindy Nicholas, barely made it ashore at Dover at the end of the exhausting swim, but a spokesman from the Channel Swimming Association announced that she was in very good shape.
dovA dove is a symbol of peace.
dovIt's on the coast about 13 kilometers to the north of its more famous neighbor, Dover.
dovThe dove is a famous symbol for peace.
dovTo those who sold doves he said...
dovI saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him.
dovIn the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables.
dovHe is harmless as a dove.
dovThe car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt.
dovMiss Nicholas swam from Dover on the English side to France in 8 hours and 58 minutes, then turned around and returned to England.
dovThere is a white dove on the roof.
dovThe dove is a symbol of peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขา[N] dove, Syn. นกเขา, Example: ที่บ้านสวนพ่อจะเลี้ยงนกเขาไว้ดูเล่นแก้เหงา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกลุมพูและนกพิราบ ขนสีน้ำตาล บางชนิดออกสีน้ำตาลแดง ลำตัวมีลาย มักอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูง ชอบหากินเมล็ดพืชบนพื้นดิน ในประเทศไทยมีหลายชนิด
ประกบ[V] dovetail, See also: splice, join, mesh, engage, Syn. แนบชิดกัน, ทาบกัน, ประสาน, ยึด, ติด, Example: ช่างไม้กำลังประกบวงกบกับบานประตูเข้าด้วยกัน
เขา[N] dove (a kind of bird), See also: the turtledove of the family Columbidae, Syn. นกเขา, Example: ที่บ้านสวนพ่อเลี้ยงนกเขาไว้ดูเล่น แก้เหงา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกลุมพูและนกพิราบ ขนสีน้ำตาล บางชนิดออกสีน้ำตาลแดง ลำตัวมีลาย มักอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูง ชอบหากินเมล็ดพืชบนพื้นดิน ในประเทศไทยมีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขา[n.] (khao) EN: dove ; turtledove   FR: colombe [f]
คู[v.] (khū) EN: coo like a dove   FR: roucouler
นกเขา[n.] (nok khao) EN: dove   FR: colombe [f]
นกเค้าชวา[n. exp.] (nok khao Chawā) EN: Peaceful Dove ; Zebra Dove   FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f]
นกเขาไฟ[n. exp.] (nok khao fai) EN: Red Collared Dove ; Red Turtle Dove   FR: Tourterelle à tête grise [f] ; Tourterelle naine (de l'Inde) [f]
นกเขาแขก[n.] (nok khao khaēk) EN: dove   FR: colombe [f]
นกเขาเขียว[n. exp.] (nok khao khīo) EN: Emerald Dove ; Green-winged Pigeon   FR: Colombine turvert [f] ; Colombe turvert (des Indes) [f]
นกเขาลายเล็ก[n. exp.] (nok khao lāi lek) EN: Little Cuckoo-Dove   FR: Phasianelle à tête rousse [f]
นกเขาลายใหญ่[n. exp.] (nok khao lāi yai) EN: Barred Cuckoo-Dove   FR: Phasianelle onchall [f] ; Colombe à longue queue [f]
นกเขาหลวง[n. exp.] (nok khao lūang) EN: Spotted Dove   FR: Tourterelle tigrine [f] ; Tourterelle de Chine [f] ; Tourterelle à cou maculé [f] ; Tourterelle tigrée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOV    D AA1 V
DOVE    D AH1 V
DOVE    D OW1 V
DOVEL    D OW0 V EH1 L
DOVER    D OW1 V ER0
DOVEY    D AH0 V EY1
DOVES    D AH1 V Z
DOVISH    D AH1 V IH0 SH
DOVISH    D OW1 V IH0 SH
DOVIDIO    D OW0 V IY1 D IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dove    (n) (d uh1 v)
Dover    (n) (d ou1 v @ r)
doves    (n) (d uh1 v z)
dovecote    (n) (d uh1 v k @ t)
dovetail    (v) (d uh1 v t ei l)
dovecotes    (n) (d uh1 v k @ t s)
dovetails    (v) (d uh1 v t ei l z)
dovetailed    (v) (d uh1 v t ei l d)
dovetailing    (v) (d uh1 v t ei l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
アドバイス(P);アドヴァイス[, adobaisu (P); adovaisu] (n,vs) advice; (P) [Add to Longdo]
オルドビス紀[オルドビスき, orudobisu ki] (n) Ordovician period [Add to Longdo]
コードバン[, ko-doban] (n) cordovan (type of leather) [Add to Longdo]
ジドブジン[, jidobujin] (n) zidovudine [Add to Longdo]
ダブ[, dabu] (n) (1) dab; (2) dove; (3) dub [Add to Longdo]
ハト派;鳩派[ハトは(ハト派);はとは(鳩派), hato ha ( hato ha ); hatoha ( hato ha )] (n) doves; soft-liner [Add to Longdo]
ハト目;鳩目[ハトもく(ハト目);はともく(鳩目), hato moku ( hato me ); hatomoku ( hato me )] (n) Columbiformes (family of birds comprising pigeons and doves) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和平鸽[hé píng gē, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄜ, / 鴿] dove of peace [Add to Longdo]
多佛[Duō fó, ㄉㄨㄛ ㄈㄛˊ, ] Dover [Add to Longdo]
珙桐[gǒng tóng, ㄍㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˊ, ] dove tree [Add to Longdo]
鸽房[gē fáng, ㄍㄜ ㄈㄤˊ, / 鴿] dovecote; enclosure for carrier pigeons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  DOV
         Data Over Voice [MODEM]
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top