ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doesn

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doesn-, *doesn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doesn't[ABBR] ไม่ (คำย่อของ does not)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doesn't(ดัซ'เซินท) abbr. does not

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
doesn't time fly ( ) ทำไมเวลาผ่าไปเร็วจัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It doesn 't look like you're coming back this week.อาทิตย์นี้คุณยังกลับมาไม่ได้ The Day After Tomorrow (2004)
It should. But it doesn 't. The air's descending too rapidly.ควรเป็นงั้น แต่ก็ไม่เพราะมันลงมาเร็วเกินไป The Day After Tomorrow (2004)
If she doesn 't like it, she shakes her head.หล่อนไม่ชอบ ส่ายหน้า The Devil Wears Prada (2006)
- That doesn sound right.ฟังดูโอเค Me and My Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doesnAccording to the newspaperman, it makes life worth while, doesn't it?
doesnA freshly baked cake doesn't cut easily.
doesnAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
doesnA good cook doesn't throw out yesterday's soup.
doesnA great man doesn't care about his appearance.
doesnAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
doesnAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
doesnA man's happiness doesn't depend on what he has but on what he is.
doesnA moral person doesn't lie, cheat, or steal.
doesnAnd how will you take responsibility in the case that this bill doesn't pass?
doesnAnd it doesn't go with anything.
doesnAn empty stomach doesn't help on the mental front.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณไม่เกี่ยว[xp] (khun mai kīo) EN: this doesn't concern you   FR: cela ne vous concerne pas ; vous n'êtes pas concerné
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem   FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่สู้เป็นไร[xp] (mai sū penrai) EN: it doesn't make much difference ; it does not matter   
ท่าไม่ดี[xp] (thā mai dī) EN: it doesn't look so good   FR: ça n'a pas l'air bien

CMU English Pronouncing Dictionary
DOESN'T D AH1 Z AH0 N T
DOESN'T D AH1 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doesn't (v) dˈʌznt (d uh1 z n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
であれ[, deare] (conj) (1) even if; (2) (it doesn't matter) whether (A or B or ...); whatever; (3) (imperative form of である) should [Add to Longdo]
どうってことはない[, douttekotohanai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうということはない[, doutoiukotohanai] (exp) (See どうということもない) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どうということもない[, doutoiukotomonai] (exp) nothing special; no big deal; doesn't matter [Add to Longdo]
どこ吹く風[どこふくかぜ, dokofukukaze] (exp) something that doesn't concern one at all [Add to Longdo]
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
まい[, mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top