ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

Does Your Hon [...] d Archaeology

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -Does Your Hon [...] d Archaeology-, *Does Your Hon [...] d Archaeology*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Does ( D AH1 Z) Your ( Y AO1 R) Honor ( AA1 N ER0) deny ( D IH0 N AY1) in ( IH0 N) one ( W AH1 N) breath ( B R EH1 TH) the ( DH AH0) existence ( EH0 G Z IH1 S T AH0 N S) of ( AH1 V) Zoology ( Z OW0 AA1 L AH0 JH IY0), Geology ( JH IY0 AA1 L AH0 JH IY0) and ( AH0 N D) Archaeology ( AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0)

 


  

 
Does
  [doe]
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย (ประเภทกวาง, ละมั่ง, แพะ, กระต่าย, และอื่นๆ)[Lex2]
 • (n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย [Nontri]
 • /D OW1/ [CMU]
 • (n) /dˌiːˌɒu'iː/ [OALD]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do[Lex2]
 • (vt) กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 3) [Nontri]
 • /D AH1 Z/ [CMU]
 • /D IH0 Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɒuz/ [OALD]
 • (v) /dʌz/ [OALD]
Your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
Honor
 • เกียรติ: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ [Lex2]
 • ความเคารพ: การนับถือ [Lex2]
 • เคารพ: แสดงความเคารพ, นับถือ [Lex2]
 • ชื่อเสียง[Lex2]
 • ให้เกียรติ[Lex2]
 • (ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน [Hope]
 • /AA1 N ER0/ [CMU]
deny
 • ปฏิเสธ: ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย [Lex2]
 • ระงับ: ยับยั้ง, อดกลั้น [Lex2]
 • (ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง ###S. dispute ###A. affirm [Hope]
 • (vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ [Nontri]
 • /D IH0 N AY1/ [CMU]
 • (v) /d'ɪn'aɪ/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
breath
 • ลมหายใจ[Lex2]
 • การหายใจ[Lex2]
 • การพูดเป็นนัยๆ[Lex2]
 • (เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชีวิต,พลังชีวิต,การหายใจเข้าครั้งหนึ่ง,การแสดงข้อคิดเห็นเล็กน้อย,ร่องรอย,กระแสลมอ่อน,กลิ่นปาก,กลิ่น,ไอ -Conf. breathe,breadth [Hope]
 • (n) ลมหายใจ [Nontri]
 • /B R EH1 TH/ [CMU]
 • (n) /br'ɛth/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
existence
 • การดำรงอยู่: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่ [Lex2]
 • (เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง [Hope]
 • (n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่ [Nontri]
 • /EH0 G Z IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
 • /IH0 G Z IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /'ɪgz'ɪstəns/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Zoology
 • สัตววิทยา: เรื่องเขียนเกี่ยวกับสัตววิทยา, ชีวิตสัตว์ในบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ [Lex2]
 • (โซออ'โลจี) n. สัตววิทยา ###S. zo?logy [Hope]
 • (n) สัตววิทยา [Nontri]
 • /Z OW0 AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
 • (n) /z'uː'ɒləʤiː/ [OALD]
Geology
 • ธรณีวิทยา[Lex2]
 • (จีออล'โลจี) n. ธรณีวิทยา ###SW. geologic,geological adj. [Hope]
 • (n) ธรณีวิทยา [Nontri]
 • /JH IY0 AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɪ'ɒləʤiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
Archaeology
 • โบราณคดี: โบราณคดีวิทยา [Lex2]
 • (n) โบราณคดี [Nontri]
 • /AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
 • (n) /ˌaːkɪ'ɒləʤiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top