Search result for

durer

(15 entries)
(0.0252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durer-, *durer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pale, like a Durer etching.ซีดเผือด เหมือนภาพพิมพ์ของดูเรอร์ The Best Offer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้เวลา[v. exp.] (chai wēlā) EN: spend time ; take time   FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
มีความยาวถึง 5 นาที[v. exp.] (mī khwām yāo theung hā nāthī) FR: durer 5 minutes ; avoir une durée de 5 minutes
นานมาก[v. exp.] (nān māk) EN: quite long   FR: durer ; s'éterniser
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
สถาพร[v.] (sathāphøn) EN: endure ; last ; live long   FR: durer
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure   FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer
ทน[v.] (thon) EN: last ; resist ; be durable ; be strong ; stand   FR: durer ; résister

CMU English Pronouncing Dictionary
DURER    D UH1 R ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
訪れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Durer
   n 1: a leading German painter and engraver of the Renaissance
      (1471-1528) [syn: {Durer}, {Albrecht Durer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 durer /dyʀe/ 
  continue; endure; keep on; last

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top