ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duffin

D AH1 F IH2 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duffin-, *duffin*
Possible hiragana form: づっふぃん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา duffin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *duffin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beckett:Gary DuffinDriven (2014)
And let's move gary duffin to a holding cell.Und bringt Gary Duffin in eine Arrestzelle. Driven (2014)
[ sighs ] okay, let's dig deeper Into our car-crusher, gary duffin -- Look into his background, his known associates.Okay, schauen wir uns Gary Duffin näher an, seine Vorgeschichte, seine Arbeitskollegen. Driven (2014)
I'll start by taking a run at gary duffin.Okay, ich werde mit Gary Duffin anfangen. Driven (2014)
So, was agent connors able to get anything out of duffin?Hat Agent Connors etwas aus Duffin herausbekommen? Driven (2014)
What makes you say that?- Wie kommst du darauf? - Ich habe mir Duffin`s Anrufe angesehen. Driven (2014)
Then why did you call gary duffin earlier today?Warum haben Sie dann Gary Duffin heute angerufen? Driven (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DUFFIN    D AH1 F IH2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top