ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duffie

D AH1 F IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duffie-, *duffie*
Possible hiragana form: づっふぃえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา duffie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *duffie*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're all in terrible danger! Yes. Can I help you, please?- Geben sie mir sofort Doktor Duffield! Let Sleeping Corpses Lie (1974)
Hurry up, for Christ's sake!- Doktor Duffield kennt mich gut. Let Sleeping Corpses Lie (1974)
Hello?Doktor Duffield? Let Sleeping Corpses Lie (1974)
It's all right.- Doktor Duffield. Let Sleeping Corpses Lie (1974)
- How fourJ.D. With rap sheets like those ever got on the force.Während des McDuffie-Aufstandes 1980 brannte die halbe Stadt. Badge of Dishonor (1988)
Call the next witness, Alistair Duffie.Ruft den nächsten Zeugen. Alistair DuffieThe Devil's Mark (2015)
Kovich, Duffield, and Dunlap flipped this morning.Kovich, Duffield und Dunlap kippten heute Morgen. Party Lines (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
DUFFIE    D AH1 F IY0
DUFFIELD    D AH1 F IY2 L D
MCDUFFIE    M AH0 K D AH1 F IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top