ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ductless

D AH1 K T L AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ductless-, *ductless*, ductles
English-Thai: Nontri Dictionary
ductless(adj) ไร้ท่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ductlessไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ductless gland; gland, aporic; gland, endocrine; gland, incretoryต่อมไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ductlessต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Ductless Glandsต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมไร้ท่อ[n. exp.] (tǿm raithø) EN: endocrine gland ; ductless gland   FR: glande endocrine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCTLESS D AH1 K T L AH0 S

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Ductless \Duct"less\, a.
     Having to duct or outlet; as, a ductless gland.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ductless
      adj 1: not having a duct; "ductless glands"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top