Search result for

downgradings

(37 entries)
(2.2893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downgradings-, *downgradings*, downgrading
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา downgradings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *downgradings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downgrade[N] ความตกต่ำ
downgrade[VT] ลดความสำคัญ, Syn. demote, upgrade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downgraden. การลาดลง,การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง,ลดต่ำลง ลดค่า,ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง,ลงเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
downgradeลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's on me, wanting to know why we still haven't released the Farmer woman now that her condition's been downgraded.เขาถามว่าทำไมถึงยังไม่ปล่อยตัว คุณนายฟามเมอร์ ตอนนี้สถานะเธอ ลดลงจากจับตามองแล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
He was a brain scientist downgraded to working on the flu.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ถูกลดเกรดไปทำงานเรื่องไข้หวัด Amplification (2009)
You know, downgrading your lifestyle is your chance to grow as a person.คุณรู้มั้ย การลดเกรดไลฟ์สไตล์ตัวเองบ้าง อาจเป็นโอกาสดีให้คุณโตเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น Home Economics (2009)
- That's not so serious. - No, not when you downgrade it from murder.นี่ไม่ใช่คดีพิเศษ ไม่ มันเป็นเรื่องเบากว่าฆาตกรรม The Tourist (2010)
Did you honestly believe I wouldn't find out you paid off a judge last summer to downgrade Daniel's D.U.I. and reckless endangerment charges?คุณเชื่อสนิทเลยแหละสิว่าฉันจะไม่มีทางรู้ ฤดูร้อนที่ผ่านมาคุณจ่ายอ่ะไรให้กับอัยการ จ่ายเพื่อลดระดับแดนเนียลในการขับขี่โดยประมาท และไม่ยั้งคิด เป็นอันตราย? Scandal (2012)
We downgraded the search for him once we had Winstone. Well, upgrade it again.ถ้างั้นก็เพิ่มระดับอีกครั้ง หล่อนน่าจะกำลังตามหาเขาอยู่ Answers (2012)
That's quite a downgrade from Emily Thorne.มันค่อนข้าง ตกต่ำ นะถ้า เทียบกับ เอ็มมิลี่ ธอร์น Illusion (2012)
You know, I have the authority to downgrade your ass to a Winnebago.รู้ไหม ว่าผมมีอำนาจเต็มที่น่ะ ที่จะลดขั้นคุณ ให้ไปประจำการวินนีเบโก้ 0-8-4 (2013)
I think from now on, we'll downgrade you to casual acquaintance.ตั้งแต่นี้ไป เราคงต้องลดฐานะให้คุณ เป็นแค่คนรู้จักทั่วไป The Sign of Three (2014)
Are they downgrading the CDOs and mortgage bonds?เขา ซีก็โอs หรือพันธบัตร จำนอง? The Big Short (2015)
Well, we don't understand why the ratings agencies haven't downgraded subprime bonds since the underlying loans are clearly deteriorating.ก็ที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมการจัด อันดับ หน่วยงานที่ยังไม่ได้ปรับลด พันธบัตรซับไพรม์ ตั้งแต่พื้นฐานการให้กู้ยืมเงิน The Big Short (2015)
We've been downgraded from a level I trauma center to a level ii?เราถูกลดเกรดจากศูนย์ผู้ป่วยสาหัสอันดับ1 มาเป็นอันดับ2 Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Maybe even roll them back a bit.Vielleicht sogar ein paar Versionen downgraden. The Original (2016)
We can roll them back, clean them up, put them back in service.Wir können sie downgraden, sauber machen und wieder in Dienst stellen. The Original (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือตก[V] downgrade, See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline, Syn. ดวงตก, โชคร้าย, Ant. มือขึ้น, Example: พักนี้เขามือตก ทำอะไรก็ไม่ดี ไม่สำเร็จสักอย่าง, Thai definition: เสื่อมความสามารถลง, มีโชคร้ายในการพนัน
ลดขั้น[V] demote, See also: be downgraded

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch   FR: décliner
ตัดคะแนน[v. exp.] (tat khanaēn) EN: lose points ; downgrade ; lower one's marks   
ตกอันดับ[v. exp.] (tøk andap) EN: fall behind ; be downgrade   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNGRADE    D AW1 N G R EY0 D
DOWNGRADED    D AW1 N G R EY0 D AH0 D
DOWNGRADES    D AW1 N G R EY0 D Z
DOWNGRADING    D AW1 N G R EY0 D IH0 NG
DOWNGRADINGS    D AW1 N G R EY0 D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
downgrade    (v) (d au2 n g r ei1 d)
downgraded    (v) (d au2 n g r ei1 d i d)
downgrades    (v) (d au2 n g r ei1 d z)
downgrading    (v) (d au2 n g r ei1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reifen {m} | Reifen {pl} | platter Reifen | abgefahrener Reifen | abgewerteter Reifen | feinprofilierter Reifen | gewachsener Reifen | M+S-Reifen | nachgeschnittener Reifen | nachschneidbarer Reifen | profilloser Reifen; Reifen ohne Profil | profilloser Reifen | runderneuerter Reifen | schlauchloser Reifen | unvulkanisierter Reifen | verstärkter Reifen | Reifen einer Handelsmarke | Belastung pro Reifen | Reifen für landwirtschaftliche Gerätetyre; tire [Am.] | tyres; tires [Am.] | flat tyre | bald tyre; smooth tyre; worn tyre | downgraded tyre | siped tyre | grown tyre | mud and snow tyre (M+S) | recut tyre; regrooved tyre | regroovable tyre | plain tread tyre; plain tyre; slick tyre | smooth tread tyre (slick) | remoulded tyre; retread tyre | tubeless tyre | green tyre; uncured cover | extra ply tire [Am.]; reinforced tyre | private brand tyre | load per tyre | implement tyre [Add to Longdo]
Rückstufung {f}downgrading [Add to Longdo]
degradieren | degradierend | degradiert | degradiert | degradierteto downgrade | downgrading | downgraded | downgrades | downgraded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
格下げ[かくさげ, kakusage] (n,vs) demotion; downgrading [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top