Search result for

donat

(84 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donat-, *donat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donate[VT] บริจาค, See also: มอบให้, อุทิศให้, Syn. bestow, devote
donator[N] ผู้บริจาค, Syn. donor, giver
donation[N] การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
donative(ดอน'นะทิฟว) n. สิ่งที่บริจาค,ของบริจาค,เงินบริจาค,ของขวัญ
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
donatio inter vivos (L.)การให้ที่มีผลระหว่างมีชีวิต [ดู gift inter vivos] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donatio mortis causa (L.)การให้ที่มีผลเมื่อตายแล้ว [ดู gife causa mortis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donative intentเจตนาให้ (โดยเสน่หา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
None of the donated organs were hit.อวัยวะของผู้บริจาคไม่ได้รับอันตรายเลย Not Cancer (2008)
We're treating your daughter Sophia for leukemia and we need to test both you and your wife for bone marrow donation.เรากำลังรักษาโรคลูคีเมีย ให้กับโซเฟียลูกสาวคุณ และเราต้องการทดสอบ คุณกับภรรยาของคุณ สำหรับไขกระดูกเพื่อบริจาค Emancipation (2008)
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้ The Bank Job (2008)
I donate blood.ฉันบริจาคเลือด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
They're always eyeing the rich to donate their political funds.พวกเขาจะคอยยจ้องจับ ให้คนรวย บริจาค สำหรับกองทุนการเมืองของพวกเขา Episode #1.5 (2008)
We brought a donation as part of our philtrophy.พวกเอาเอาเงินบริจาคมาให้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราน่ะ The House Bunny (2008)
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4,000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4,000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I made a donation last week.แม่เพิ่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ก่อน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
He has, therefore, decided to donate a third of his monthly income to charity.ท่านจึงได้ตัดสินใจที่จะบริจาคเงิน.. หนึ่งในสามให้กับการกุศล Invictus (2009)
Give me the houses and cars they give him, I'll donate a third of my salary too.ขอบ้านและรถอย่างนั้นด้วยสิ.. แล้วฉันจะบริจาคเงินเดือนให้การกุศลเหมือนกัน Invictus (2009)
If anything should happen to me on my way out of t country... an accident or an assassination attempt, anything... if the plane that you were so generous to donate decides to explode, a data file with all the names and bank transactionsถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ในขณะที่ฉันกำลังจะไปนอกประเทศ ความพยายามที่จะทำให้เป็นอุบัติเหตุ หรือลอบฆ่า อะไรก็ตาม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
If anybody wants to donate his organs, write it down also.ถ้าใครอยากบริจาคอวัยวะ.. ก็เขียนลงไปด้วยนะ The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donatCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
donatDonations to philanthropic programs are tax-exempt.
donatFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
donatHe anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.
donatHe donated $10000 to the refugee fund.
donatI'm uneasy about donating blood.
donatLet me donate what little money I have with me.
donatOK, here's the donation ... 10 yen each. Here you go, Mihane.
donatThank you very much for your generous donation.
donatThe amount donated still falls short of the goal.
donatThis organization relies entirely on voluntary donations.
donatVolunteers collected donations for the benefit of the handicapped.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินบริจาค[N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้บริจาค[N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ทำทาน[V] donate, See also: give alms, Syn. ให้ทาน, บริจาคทาน, Example: แม่ไปทำทานที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เนื่องในวันเกิดทุกๆ ปี
ทิ้งทาน[V] donate, See also: give away alms by scattering, Syn. โปรยทาน, Example: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค, Thai definition: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
อุทิศ[V] donate on behalf of, See also: donate in memory of, Example: เมื่อบังสุกุลกระดูกของบรรพบุรุษเสร็จแล้ว พวกเราก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: แผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้ตายตามประเพณี
อุทิศ[V] donate on behalf of, See also: donate in memory of, Example: เมื่อบังสุกุลกระดูกของบรรพบุรุษเสร็จแล้ว พวกเราก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: แผ่ส่วนบุญให้แก่ผู้ตายตามประเพณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริจาคโลหิต[v. exp.] (børijāk lōhit) EN: donate blood   FR: donner son sang
โดนาเตลโล[n. exp.] (Dōnātēllō) EN: Donatello   FR: Donatello
เงินบริจาค[n.] (ngoen børijāk) EN: donation ; gift ; contribution   FR: donation [f]
ผู้บริจาค[n. exp.] (phū børijāk) EN: donor   FR: donateur [m]
ผู้ให้[n.] (phūhai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor   FR: donateur [m]
โปรยทาน[v. exp.] (prōi thān) EN: donate   
เรี่ยไร[v.] (rīarai) EN: collect donations ; pass round the hat   FR: quêter ; collecter
สมทบทุน[v. exp.] (somthop thun) EN: join donating ; participate in donation   

CMU English Pronouncing Dictionary
DONAT    D OW1 N AH0 T
DONATA    D AH0 N AA1 T AH0
DONATE    D OW1 N EY2 T
DONATI    D OW0 N AA1 T IY0
DONATO    D AH0 N AA1 T OW0
DONATH    D AA1 N AH0 TH
DONATES    D OW1 N EY2 T S
DONATED    D OW1 N EY2 T AH0 D
DONATHAN    D AA1 N AH0 TH AH0 N
DONATING    D OW1 N EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donate    (v) (d ou1 n ei1 t)
donated    (v) (d ou1 n ei1 t i d)
donates    (v) (d ou1 n ei1 t s)
donating    (v) (d ou1 n ei1 t i ng)
donation    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n)
donations    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Donator {m}; Spender {m}donator; donor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どなたか[, donataka] (n) (hon) (See 何方・どなた) someone [Add to Longdo]
ドネーション[, done-shon] (n) {comp} donation [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
何方[どなた, donata] (n) (uk) (hon) who?; (P) [Add to Longdo]
何方でも[どなたでも, donatademo] (n) (uk) anyone [Add to Longdo]
寄金[ききん, kikin] (n) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄進[きしん, kishin] (n,vs) contribution; donation (to a temple, etc.) [Add to Longdo]
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n,vs) donation; presentation; gift; (P) [Add to Longdo]
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n,vs) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄付を請う[きふをこう, kifuwokou] (exp,v5u) to solicit donations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Donat \Don"at\, n. [From Donatus, a famous grammarian.]
     A grammar. [Obs.] [Written also {donet}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top