ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

docherty

D AA1 CH ER0 T IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -docherty-, *docherty*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา docherty มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *docherty*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was thinking, Mrs. O'Docherty, to thank you for taking us in on such short notice, why don't you let me cook?ผมกำลังคิดว่า คุณนายโอ โดเชอตี้ครับ เพื่อขอบคุณคุณที่รับเรามาพักที่นี่ ทำไมคุณไม่ให้ผมเป็นคนทำอาหารให้ล่ะ Leap Year (2010)
Docherty.Docherty. Ja. Tentacles (1977)
Yes. Docherty.DochertyTentacles (1977)
? Jada Doherty?Jack DochertyHuman Traffic (1999)
Both of you, you're expelled!Docherty, Schulverweis! Ihr Name? - Muirhead. Neds (2010)
She gets a call from a friend of hers, Michael Docherty's housekeeper.Eine Freundin rief sie an. Michael Dochertys Haushälterin. Episode #1.8 (2015)
Michael Docherty's here. With a...Docherty ist mit seinen Anwälten da. Episode #1.8 (2015)
Following the events of the night of the 22nd of September this year that led to the deaths of my wife, Marilyn Rhys Docherty, and my son, Bren...Infolge der Ereignisse der Nacht auf den 22. September, die zum Tod meiner Frau Marilyn Rhys Docherty geführt haben, und zu dem meines Sohnes Brendan DochertyEpisode #1.8 (2015)
Find out for myself. Docherty's pointing a gun at Jonah's head.Docherty will Jonah abschießen. Episode #1.8 (2015)
~ 'Vivienne, this is Michael Docherty.' ~ Michael.- Vivienne, Michael DochertyEpisode #1.8 (2015)
Michael Docherty.Michael DochertyEpisode #1.8 (2015)
Ruth Joanne Cheetham, I'm arresting you on suspicion of the manslaughter of Brendan and Marilyn Reece Docherty.Ruth Cheetham, ich verhafte Sie wegen Verdachts auf Totschlag von Brendan und Marilyn Rhys-DochertyEpisode #1.8 (2015)
Docherty must have heard different from one of them.Einer muss es Docherty gesteckt haben. Episode #1.8 (2015)
She's the housekeeper to Michael Docherty.Sie ist die Haushälterin von Michael DochertyEpisode #1.8 (2015)
Right or wrong, Michael Docherty's going to make someone pay.Aus klinischer Sicht hat Ruth nichts falsch gemacht. Egal. Docherty will, dass ein Kopf rollt. Episode #1.8 (2015)
Trimble Docherty worked the light for nearly six years.Trimble Docherty... betreute den Leuchtturm fast sechs Jahre lang. The Light Between Oceans (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCHERTY D AA1 CH ER0 T IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top