ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ditched

D IH1 CH T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ditched-, *ditched*, ditch, ditche
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She just ditched out on me, I guess.ผมว่าเธอคงโกรธผมน่าดู Phantasm (1979)
You ditched me.คุณทิ้งผม I Heart Huckabees (2004)
He ditched me, okay?เขาเขี่ยฉัน รู้ซะ ? The Guy Was Cool (2004)
"You Ditched Me but I Love You'"ถึงทิ้งฉัน ก็ยังรักเธอ" Swing Girls (2004)
What the hell, those chicks ditched us.ทำไมสาวๆ ถึงทิ้งเราไปได้นะ... Swing Girls (2004)
You ditched me for a girl like that?คุณทิ้งฉันไปหายัยผู้หญิง แบบนี้เนี่ยนะ? My Boyfriend Is Type-B (2005)
I ditched the others so I could go with you.ฉันทิ้งคนอื่นหมด เพื่อคุณ Voice (2005)
You ditched me and came to Taipei, are you having fun with your friends?นี่แกจะทิ้งฉัน แล้วไปไทเปเหรอ? สนุกเหรอ ที่อยู่กับเพื่อนน่ะ ที่ใหน Go Go G-Boys (2006)
Security just found his car ditched off the road maury could be here right now.ยามเห็นรถเขา ออกมาแล้ว มอว์รี่ อาจมาอยู่นี่แล้วก็ได้ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
The car won't start. At least we ditched the monster, right?สตาร์ทไม่ติด คงหนีพ้นแล้วล่ะ Transformers (2007)
This man ditched me.ผู้ชายคนนี้ ฟันฉันแล้วทิ้ง! Heyy Babyy (2007)
I was mad that he ditched me,ฉันโกรธอยู่เลยที่เขาทิ้งฉันออกมา Hello, Little Girl (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
DITCHED D IH1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ditched (v) dˈɪtʃt (d i1 ch t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\, v. t. [imp. & p. p. {Ditched}; p. pr. & vb. n.
   {Ditching}.]
   1. To dig a ditch or ditches in; to drain by a ditch or
    ditches; as, to ditch moist land.
    [1913 Webster]
 
   2. To surround with a ditch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw into a ditch; as, the engine was ditched and
    turned on its side.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top