ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissuaded

D IH0 S W EY1 D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissuaded-, *dissuaded*, dissuad, dissuade
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Mulder, why are those who believe in the existence of extraterrestrial life on this earth not dissuaded by all the evidence to the contrary?คุณ Mulder... ...ทำไมคนที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตต่างดาว อยู่บนโลกนี้... .. Squeeze (1993)
You could've dissuaded him at any point. Why didn't you?คุณไม่ห้ามปรามเขาอย่างต่อเนื่อง ทำไมคุณไม่ทำ? Collusion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissuadedThey dissuaded her from cutting her long hair.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISSUADED D IH0 S W EY1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissuaded (v) dˈɪswˈɛɪdɪd (d i1 s w ei1 d i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissuade \Dis*suade"\, v. t. [imp. & p. p. {Dissuaded}; p. pr. &
   vb. n. {Dissuading}.] [L. dissuadere, dissuasum; dis- +
   suadere to advise, persuade: cf. F. dissuader. See
   {Suasion}.]
   1. To advise or exhort against; to try to persuade (one from
    a course). [Obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       Mr. Burchell, on the contrary, dissuaded her with
       great ardor: and I stood neuter.   --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       War, therefore, open or concealed, alike
       My voice dissuades.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To divert by persuasion; to turn from a purpose by reasons
    or motives; -- with from; as, I could not dissuade him
    from his purpose.
    [1913 Webster]
 
       I have tried what is possible to dissuade him.
                          --Mad. D'
                          Arblay.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top