ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismissive

D IH0 S M IH1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismissive-, *dismissive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you being so dismissive of the truth?ทำไมคุณไม่ลุกมา ตรวจสอบหาความจริง? Blame It on Rio Bravo (2010)
I didn't mean to be dismissive of your pain.พ่อไม่ได้มีเจตนารื้อฟื้นความหลัง ให้ลูกต้องเจ็บปวด Turas (2010)
I know I was dismissive before, and I want to apologize.ฉันรู้ฉันทำตัวเหมือนไม่ใส่ใจคุณเท่าที่ควร ฉันอยากจะขอโทษ You Must Meet My Wife (2010)
He's dismissive by nature. Can't show affection, though, can he?รัจเกียจคนอื่นเป็นธรรมชาติ แสดงความรักไม่เป็น ใช่ไหมครับ 25 to Life (2010)
Just put her head down and said something dismissive back? Yeah, that's it.เธอเบือนหน้าหนีแล้ว พูดบางอย่างลับหลังใช่มั้ย? With Friends Like These (2011)
You've been dismissive ever since I came back. - Annie--คุณมองข้ามฉัน ตั้งแต่ฉันกลับมา The Wake-Up Bomb (2011)
You're dismissive enough about me when you're sober.คุณไม่ไยดีพอ เกี่ยวกับฉันเมื่อคุณมีสติ. Now You See Me (2013)
I am dismissive of the virtuous, unaware of the beautiful and uncomprehending in the face of the happy.ผมทำตัวขวางโลก ไม่เห็นและไม่เข้าใจถึง ความสวยงามของการมีความสุข The Sign of Three (2014)
I don't think you mean to do this, but sometimes you sound very dismissive and superior.ฉันไม่คิดว่าคุณหมายถึงการทำ เช่นนี้ แต่บางครั้งคุณเสียงมาก ไม่ไยดีและดีกว่า The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISMISSIVE D IH0 S M IH1 S IH0 V

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wegwerfend { adj } | wegwerfende Bemerkungdismissive | dismissive remark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismissive \Dis*miss"ive\, a.
   Giving dismission.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismissive
   adj 1: showing indifference or disregard; "a dismissive shrug";
       "the firm is dismissive of the competitor's product";
       "'chronic fatigue syndrome' was known by the dismissive
       term 'housewife syndrome'"
   2: stopping to associate with; "they took dismissive action
     after the third violation"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top