ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disassociated

D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disassociated-, *disassociated*, disassociat, disassociate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ideal is to have individuals who are totally disassociated from one another.อุดมคติก็คือการทำให้ปัจเจกบุคคล แยกขาดออกจากกันและกัน The Corporation (2003)
Our organization has disassociated itself from Dr. Miller.องค์กรของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับดร.มิลเลอร์อีกต่อไป Resident Evil: Degeneration (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISASSOCIATED D IH2 S AH0 S OW1 SH IY0 EY0 T AH0 D
DISASSOCIATED D IH2 S AH0 S OW1 S IY0 EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disassociated (v) dˌɪsəsˈouʃɪɛɪtɪd (d i2 s @ s ou1 sh i ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] (n) { comp } disassociated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Disassociate \Dis`as*so"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p.
     {Disassociated}; p. pr. & vb. n. {Disassociating}.]
     To disconnect from things associated; to disunite; to
     dissociate. --Florio.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top