ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

difficultly

D IH1 F AH0 K AH0 L T L IY0   
353 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difficultly-, *difficultly*, difficult
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา difficultly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *difficultly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difficult[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก, Syn. arduous, hard, heavy, laborious, Ant. easy, simple
difficulty[N] ความยากลำบาก, See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค, Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel

English-Thai: Nontri Dictionary
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Difficult Waste ของเสียจัดการยาก
ขยะหรือของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยากหรือเป็นปัญหาในการขนย้ายและกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Child, Difficultเด็กที่เลี้ยงยาก [การแพทย์]
Circulatory Difficultyปัญหาทางระบบไหลเวียน [การแพทย์]
Difficulties, Itemระดับความยากง่ายของข้อสอบ [การแพทย์]
Difficulties, Managerialความยากง่ายในการจัดการ [การแพทย์]
Difficulties, Word Findingความลำบากในการหาคำที่ต้องการหรือเรียกชื่อสิ่งของ [การแพทย์]
Erection Difficultiesสมรรถภาพทางเพศหย่อนลง [การแพทย์]
Factors, Difficultyดรรชนีความสามารถ [การแพทย์]
Feeding-Difficultyป้อนอาหารลำบาก [การแพทย์]
Index, Difficultyค่าดรรชนีความยาก [การแพทย์]
Learning Difficultiesความยุ่งยากเกี่ยวกับการเรียน [การแพทย์]
Level of Difficultyระดับความยาก [การแพทย์]
Micturition, Difficultถ่ายปัสสาวะลำบาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cause of difficultyเหตุขัดข้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
- I'm very difficult to live with.- ผมเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก Rebecca (1940)
- No, you're not difficult. You're easy, very easy.- ไม่เลย คุณอยู่ด้วยง่ายมากๆ คะ Rebecca (1940)
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด Rebecca (1940)
It's not difficult for a lawyer to find out what played on a particular night.มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทนายความเพื่อหาสิ่งที่เล่นในคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 12 Angry Men (1957)
It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this.It's always difficult to keep personal prejudice out of a thing like this. 12 Angry Men (1957)
The setting of the sun is a difficult time for all fish. "เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก สำหรับปลาทั้งหมด The Old Man and the Sea (1958)
I seem to be having a slight difficulty.ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย Help! (1965)
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง How I Won the War (1967)
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู How I Won the War (1967)
That's difficultยากของนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-That shouldn't be difficult. -Zira.หายากเเน่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Difficult is it? To get your teeth into?มันเป็นผู้ใหญ่เกินไป ยากเกินไปที่เธอจะเข้าใจ ใช่ไหม The Little Prince (1974)
I don't know how many roses, but if it's too difficult to draw... No. No.ผมก็ไม่รู้ฮะ แต่มันยากเกินกว่าจะวาดได้... The Little Prince (1974)
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When one prefers men, it is difficult to change one's perspectiveเมื่อสิ่งชอบมากกว่าคน, มันคือ difficult to การเปลี่ยนแปลงเทคนิคภาพเหมือนจริงของสิ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- God, was she difficult.-พระเจ้า เธอกำลังทรมาน. Suspiria (1977)
As Christians, those are difficult questions to answer.ในฐานะที่เป็นคริสเตียน มันเป็นคำถามที่ตอบยาก Gandhi (1982)
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
It would be difficult.มันคงเป็นเรื่องยาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
This is a most difficult announcement.นี่คือประกาศที่ยากที่สุด 2010: The Year We Make Contact (1984)
This is very difficult for me.นี้เป็นเรื่องยากมากสำหรับฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. Chandra, I find it difficult to proceed with the ignition without knowing why we are doing this.จันทราฉันพบว่ามันยากที่ จะดำเนินการต่อไป ที่มีการเผาไหม้โดยไม่ทราบ เหตุผลที่เราเป็น 2010: The Year We Make Contact (1984)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I sense that we have a long and difficult journey ahead of us.ฉันรู้สึกว่าเรามีการเดินทาง ที่ยาวนานและยากที่หน้าของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
And It's always difficult when a group of new friends meet together for the first time to get acquainted.และมันก็ยากเสมอ เวลามีกลุ่มเพื่อนใหม่ ที่จะได้ทำความรู้จักกันตอนได้พบกันครั้งแรก Clue (1985)
My steel brains must be damaged because I am having difficulty guessing.สมองโลหะของผม ได้รับความเสียหาย เพราะผมใช้ความคิดมากเกินไป Return to Oz (1985)
No matter how difficult, you should smile and encourage your sister.ไม่ได้บอกว่ามันง่าย เธอต้องยิ้มและ เข้มแข็งเพื่อพี่สาว Vampire Hunter D (1985)
Ten thousand years old... he could be a difficult enemy.อายุหนึ่งหมื่นปี เป็นคู่ปรับที่ต่อกร ยากเอาเรื่อง Vampire Hunter D (1985)
I don't know why you and Dan have to go through this difficulty.ฉันไม่รู้ว่าทำไม เธอกับน้องต้องเจอ เรื่องหนักหนาขนาดนี้ Vampire Hunter D (1985)
You are the first woman to give me such difficulty.เจ้าเป็นหญิงคนแรก ที่ทำข้ายุ่งยากขนาดนี้ Vampire Hunter D (1985)
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ Akira (1988)
Now listen, you shouldn't laugh. It's very difficult. It honestly is.พวกคุณไม่น่าหัวเราะนะ มันยากมาก พูดจริงๆ Punchline (1988)
Now, come on. I mean, really, it's a difficult situation for men, it really is.เป็นสถานการณ์ที่ยากของผู้ชายน่ะ Punchline (1988)
The lieutenant had difficulty getting his head out of his ass and left us in the jungle like a bunch of crazed motherfuckers.ผู้หมวดฉันตัดสินใจอะไรไม่ถูก เลยปล่อยให้พวกเรา เดินจงกลมอยู่ในป่า Casualties of War (1989)
We're having moderate-to-heavy financial difficulties here.เรากำลังมีปัญหาด้านการเงินอยู่ Field of Dreams (1989)
Therapy requires a great deal of trust, which is difficult for most people.การบำบัดจำต้องอาศัยความเชื่อใจ ซึ่งเป็นเรื่องยากของคนส่วนใหญ่ Basic Instinct (1992)
I wanted to see how difficult it was to get in.จะดูซิว่าเข้ามายาก-ง่ายแค่ไหน The Bodyguard (1992)
Right now might not be too difficult.ตอนนี้มันชักไม่แน่แล้ว The Bodyguard (1992)
And I know that you're having financial difficulties, Mr. LaPlante but I was wondering if the money that I loaned you last week....ไอ้นั่น มันโกงเงินคุณแล้วหนีไปใช่มั้ย คนนั้นน่ะ นี่คุณล้อผมเล่นเหรอ Hero (1992)
It will be difficult in the extreme... to convince Angelo to reinstate the original formulas.มันคงยากอยู่ที่จะให้.. ..แอนเจโล นำสารนั่นมาใช้ The Lawnmower Man (1992)
And I know growing up is difficult, but there are things you can do and things you cannot do to make it that much easier for yourself.แม่รู้ว่าช่วงเวลานี้มันอาจยากลำบาก แต่ลูกควรรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควร จะได้ไม่มีปัญหา The Cement Garden (1993)
All right, Derice. Let me lay out some difficulties for you.เอาล่ะดีรีซ ให้ฉันอธิบาย ความโหดให้กับนายฟังนะ Cool Runnings (1993)
Quite difficult, I would think for the police to resist the temptation...ยาก, ฉันคิดว่าสำหรับ ตำรวจเพื่อต่อต้านการล่อ ... In the Name of the Father (1993)
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
He has difficulty getting down the stairs.เขามีความยากลำบาก การลงบันได In the Name of the Father (1993)
That'll be difficult, Mrs Peirce.นั่นจะเป็นเรื่องยาก, นาง Peirce In the Name of the Father (1993)
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี? In the Name of the Father (1993)
Well, you might find it difficult, certainly in Billy Miles' case.เราจะพูดคุยกับพวกเขาได้ไหม ? ได้ซิ แต่คุณอาจจะยุ่งยากหน่อย... Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
difficultA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
difficultAccess to the mountaintop is difficult.
difficultAfter losing his job he went through a very difficult time.
difficultA habit is very difficult to shake off once it is formed.
difficultAi finds it difficult to make friends with Ken.
difficultAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
difficultAlthough it is a very difficult task, I will do my best.
difficultA new difficulty has arisen.
difficultA new difficulty presented itself.
difficultAnyway, I'm glad you were able to broach this difficult subject.
difficultA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
difficultA resolution to the problem was more difficult than we anticipated.
difficultAre you still having difficulty with physics?
difficultAs is often said, it is difficult to adjust yourself to a new environment.
difficultAs she was careless with her money, she is now in difficulties.
difficultAt first everything seemed difficult.
difficultAt first he had difficulty telling one student from another.
difficultAt first he thought English very difficult, but now he thinks it easy.
difficultAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
difficultAt first it is difficult.
difficultAt present we have various difficulties to cope with.
difficultAttempt a difficult task.
difficultAt the time, our country was confronted with serious economic difficulties.
difficultBefore taking the measures you must take account of the difficult circumstances.
difficultBook such as these are too difficult for him.
difficultBut very very difficult.
difficultCall on us in case of any difficulties.
difficultChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
difficultCome to me if you are in difficulties.
difficultComputers are difficult, so I get confused.
difficultDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
difficultDid you have any difficulty in finding my house?
difficultDisarmament is in practice difficult in many countries.
difficultDoctors have a difficult problem.
difficultDo you think It difficult to finish reading this book in a week?
difficultDo you think there is another answer to this difficult problem?
difficultDo you understand the difficulty of my job?
difficultDuring the rush hours we find it difficult to get a taxi around here.
difficultEnglish is difficult, isn't it?
difficultEnglish is difficult to learn.
difficultEnglish is not difficult to learn.
difficultEnglish is too difficult for me to understand.
difficultEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
difficultEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
difficultEverybody in this world has to cope with a lot of difficulties.
difficultExplain to him the difficult situation you are in.
difficultFinancial reforms may ameliorate the current economic difficulties..
difficultFinding an apartment can be difficult.
difficultFind oneself in a difficult position.
difficultForeigners complain that it is difficult to get to know Japanese people. To some extent this may be true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาก[V] be hard, See also: be difficult, be complicated, Ant. ง่าย, Example: ซอฟต์แวร์เหล่านี้มักมีราคาแพง จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์, Thai definition: ถ้าจะทำต้องพยายามอย่างมาก
ยากเย็น[V] be very difficult, See also: be complicated, be very hard, Syn. ยากเย็นแสนเข็ญ, Ant. ง่ายดาย, Example: ในปัจจุบัน การตรวจภูมิประเทศเป็นเรื่องไม่ยากเย็นอะไรนัก เพราะเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย, Thai definition: ยากมาก
สมบูรณ์พูนสุข[ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ชนตอ[V] have difficulty, See also: run into difficulty, be in difficulty, Example: ผมไม่คิดว่าโครงการนี้จะต้องชนตอกลางคันแบบนี้, Thai definition: พบอุปสรรคในการทำงาน, Notes: (สำนวน)
เข้าใจยาก[V] be hard to understand, See also: be difficult to understand, Ant. เข้าใจง่าย, Example: คำพูดของอาจารย์เข้าใจยาก ทำให้ผมต้องไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม, Thai definition: รับรู้ได้ลำบาก
ยากจะแก้ไข[V] be difficult to fix, See also: be difficult to solve or repair, Syn. แก้ไขยาก, Example: กระทรวงแรงงานฯ กำลังมีความวุ่นวาย ยากที่จะแก้ไข, Thai definition: แก้ไขได้ยากลำบาก
ความยุ่งยาก[N] trouble, See also: difficulty, Syn. ความยุ่งเหยิง, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศกำลังประสบกับความยุ่งยากและตกต่ำ, Thai definition: สภาพที่สับสนและมีปัญหา
มรสุม[N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
เรื่องฉุกเฉิน[N] emergency, See also: necessity, scrape, difficulty, predicament, Syn. เรื่องเร่งด่วน, Example: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน, Count unit: เรื่อง
สบาย[ADV] easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
สมบุกสมบัน[V] work hard, See also: go through hardship, confront a difficulty, Example: งานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ต้องสมบุกสมบันพอสมควร, Thai definition: ทนฝ่าความยากลำบาก อย่างตรากตรำ
หิน[ADJ] hard, See also: difficult, intricate, thorny, complicated, Syn. ยาก, Ant. ง่าย, Example: เธอรับเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ได้รับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง, Notes: (ปาก)
ไม่ยาก[V] be easy, See also: be not difficult, be simple, be straightforward, Syn. ง่าย, หมู, Example: เรื่องนี้ไม่ยากเกินความเข้าใจของพวกเราหรอก, Thai definition: ไม่เกินความสามารถหรือโดยง่ายโดยสะดวก
กุกกัก[ADV] inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. สะดวก, ราบรื่น, Example: เขาตั้งใจอธิบายมากเกินไป จนพูดกุกกักและเก้อเขิน
กุกๆ กักๆ[ADV] inconveniently, See also: uneasily, improperly, difficultly, Syn. กุกกัก, ติดขัด, ตะกุกตะกัก, Ant. ราบรื่น, Example: พี่ใหญ่เดินเข้ามาชิดหลังผมแล้วพูดกุกๆ กักๆ ด้วยความหวาดกลัว
ขึ้นเขียง[V] be in a dilemma, See also: encounter a difficult situation, Example: พระภิกษุชื่อดังโดนขึ้นเขียงในวันนี้แน่ๆ, Thai definition: ตกอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีทางต่อสู้หรือเอาชนะได้เลย, Notes: (ปาก)
คเณศ[N] the God of wisdom and difficulty, Syn. วิฆเนศ, พิฆเนศ, วิฆเนศวร, พิฆเนศวร, Thai definition: ชื่อเทพองค์หนึ่ง มีเศียรเป็นช้าง
เข้าตาร้าย[V] be in trouble, See also: have no way out, be in distress, find oneself in a difficult position, Syn. ถึงตาร้าย, Example: ฉันว่าเหตุการณ์เข้าตาร้ายเสียแล้ว รีบถอนตัวก่อนดีกว่า, Thai definition: เข้าที่เดือดร้อน, ถึงคราวเดือดร้อน
ความโหด[N] difficulty, See also: trouble, hardness, Syn. ความยาก
ง่องแง่ง[ADV] lamely, See also: limpingly, slowly, difficulty, Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง, Ant. กระฉับกระเฉง, Example: เขาเดินง่องแง่งไปที่เตียง, Thai definition: อาการที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่ถนัด
ฝ่าฟัน[V] fight against, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, Example: เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากมายหลายอย่าง ในการที่จะสร้างพลังร่วมกัน, Thai definition: ต่อสู้กับความยากลำบาก
ฝ่ามรสุม[V] go through heavy obstacles, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, ฟันฝ่า, Example: รัฐบาลคาดว่าอีก 2 - 3 ปี ก็จะฝ่ามรสุมเหล่านี้ไปได้, Thai definition: ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมามาก
พะอืดพะอม[V] be in a difficult situation, See also: be in a dilemma, Syn. กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก, Example: เขาพะอืดพะอมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดี, ไม่กล้าที่จะตัดสินใจเด็ดขาดลงไป
ลำบากลำบน[V] undergo trouble, See also: be inconvenient, have difficulty, Syn. ลำบาก, ยุ่งยาก, ยาก, Example: ทำไมการขอเลื่อนตำแหน่งมันช่างลำบากลำบนขนาดนี้, Thai definition: ไม่สะดวกเพราะมีสิ่งขัดขวางทำให้ติดขัด
เล่นตัว[V] hold out for something, See also: be independent, be difficult, be stand-offish, Example: คนจีนเจ้าของร้านเล่นตัวขึ้นราคาสินค้าตามใจชอบ, Thai definition: ไม่ยอมทำตามที่งอนง้อหรือขอร้อง เพราะถือว่าตัวดี
โดยไม่ยาก[ADV] easily, See also: without difficulty, conveniently, Syn. โดยง่าย, Example: เขาประกอบสิ่งของตามคู่มือโดยไม่ยาก
ยากเข็ญ[V] be difficult, See also: be hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, ยากลำบาก, Example: การที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางราชการตำรวจนั้นยากเข็ญมาก
ยากเข็ญ[ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ
ยากเข็ญ[V] be difficult, See also: be hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, ยากลำบาก, Example: การที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางราชการตำรวจนั้นยากเข็ญมาก
ยากเข็ญ[ADJ] difficult, See also: hard, Syn. แสนเข็ญ, ยาก, Example: การขี่ม้าเข้าไปในป่าเป็นเรื่องลำบากยากเข็ญมาก เพราะกิ่งไม้กิ่งไผ่ขึ้นอยู่ระเกะระกะ
ทรหน[N] difficult path, See also: a pathway full of hardship, perils or difficulties, Syn. ทางกันดาร, ทางลำบาก
บุกป่าฝ่าดง[V] encounter problems or difficulties, Syn. บุกบั่น, ดั้นด้น, Example: ด้วยเราบุกป่าฝ่าดงดั้นด้นเข้ามาถึงที่นี่ จึงเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องทุกข์ยากเพียงใด, Thai definition: พยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อ, Notes: (สำนวน)
บุกบั่น[V] persevere, See also: brave the way, go through difficulties, Syn. บุกป่าฝ่าดง, Example: เด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันหนอถึงบุกบั่นมาถึงภูเขาลูกนี้ได้, Thai definition: ฝ่าเข้าด้วยความพยายามไม่ท้อถอย
ยากนาน[V] be poor, See also: be trouble, be difficult, be strenuous, be laborious, be hard, be arduous, be troublesome, , Syn. ลำบาก, ลำเค็ญ, Thai definition: ลำบากมาก
ซ้อนซับ[V] complicate, See also: be complex, make difficult, confuse, Syn. ซับซ้อน, Example: แผนการของเธอซ้อนซับจนฉันงง, Thai definition: ทับกันหลายชั้น
กินตา[V] deceive the eyes, See also: mistaken one for another, be difficult to see, be difficult to notice, Syn. ลวงตา, หลอกตา, เลือนตา, ตาฝาด, Example: รูปภาพรูปนี้กินตาผม, Thai definition: ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป
กินไม่ลง[V] difficult to win, See also: refrain from winning, Example: ทีมนี้เราคงกินไม่ลงง่ายๆ, Thai definition: เอาชนะไม่ได้, Notes: (ปาก)
ความขัดข้อง[N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง
ความขัดข้อง[N] objection, See also: difficulty, dissension, Syn. ข้อขัดข้อง, Example: แผนกจ่ายเงินไม่มีความขัดข้องใดๆ เรื่องงบประมาณ
ด้วยดี[ADV] without trouble, See also: without difficult/fuss, well, Example: ถ้าคุณยอมด้วยดี โจรอาจจะไม่ทำร้ายคุณก็ได้
ทุกรกิริยา[N] difficult deeds, See also: doing what is difficult to do, self-mortification, torment, Thai definition: การกระทำกิจที่ทำได้โดยยาก ได้แก่ การทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษ, Notes: (บาลี)
ทุราคม[N] faraway, See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible, Syn. ทุรคม, ที่ห่างไกล, Thai definition: การถึงลำบาก, การอยู่ทางไกล, Notes: (บาลี)
เทวศ[N] hard, See also: arduous, painstaking, difficulty, hardships, trouble, troublesome, laborious, Syn. เทวษ, Thai definition: ความลำบาก
สมบุกสมบัน[V] go through all kind of hardships and difficulties, See also: be able to bear, endure, put up with, Example: ร่างกายคน ถ้าใช้อย่างสมบุกสมบัน ไม่ช้าก็ต้องชำรุด, Thai definition: อย่างทนทาน ยากลำบาก ตรากตรำ
สร้างสถานการณ์[V] create a situation, See also: cause a problem, cause difficulties, Example: ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว, Thai definition: สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
ความลำบาก[N] difficulty, See also: hardship, rigor, vicissitude, Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, Example: ความยากจนทำให้เขาต้องทนต่อความลำบากในชีวิต
ความยากลำบาก[N] difficulty, See also: hardship, discomfort, Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Ant. ความสบาย, ความสะดวก, Example: งานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก
ความทุกข์ยาก[N] hardship, See also: distress, trouble, difficulty, rigor, Syn. ความลำบาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, ความสุข, Example: รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาด้วยการทุ่มเทเงินรับซื้อข้าวของชาวนากว่าพันล้านบาท
ตกยาก[V] become impoverished, See also: be in difficult position, be very poor, Syn. ตกทุกข์ได้ยาก, ลำบาก, ยากจน, ขัดสน, Ant. สบาย, Example: มูลนิธินี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ตกยาก
เหลือเข็ญ[V] be exceedingly difficult, See also: be terribly troublesome, be too/extremely difficult, be intolerably hard, Syn. ยากลำบาก, แสนเข็ญ, Ant. สบาย, Example: งานนี้ยากเหลือเข็ญสำหรับความสามารถของผม, Thai definition: ลำบากที่สุด, ลำบากมาก, ลำบากเหลือเกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff   FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝืด[adv.] (feūt) FR: avec difficulté ; difficilement ; malaisément
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หาง่าย[X] (hā ngāi) EN: available   FR: disponible ; trouvable sans difficulté
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   
เข้าใจไม่ยาก[v. exp.] (khaojai mai yāk) EN: be not difficult to understand   FR: ne pas être difficile à comprendre
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ข้อยุ่งยาก[n.] (khøyungyāk) EN: difficulty ; crux   
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
ความยาก[n.] (khwām yāk) FR: difficulté [f]
ความยากลำบาก[n.] (khwām yāklambāk) EN: difficulty ; hardship ; discomfort   
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish   FR: vaincre sans difficulté
กินตา[v.] (kintā) EN: deceive the eyes ; mistaken one for another ; be difficult to see ; be difficult to notice   
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along   
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
ลำบาก[adj.] (lambāk) EN: hard ; difficult ; troubled ; troublous   FR: dur ; difficile ; malaisé
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam bon) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty   
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish   FR: faire des façons
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue   FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
ไม่สะดวก[adv.] (mai sadūak) EN: with difficulty   
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease   FR: facilement ; aisément ; sans difficulté
เงื่อน[n.] (ngeūoen) EN: hitch ; condition   FR: noeud [m] ; petit problème [m] ; petite difficulté [f] ; pépin (fam.) [m] ; hic (fam.) [m] ; obstacle [m]
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty   FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.)
ปม[n.] (pom) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason   FR: difficulté [f] ; noeud [m] ; coeur du problème [m] ; point capital [m] ; point crucial [m]
ประสบกับอุปสรรค[v. exp.] (prasop kap uppasak) EN: come up against difficulties; meet with difficulties   FR: rencontrer des difficultés
ศัพท์สูง[n. exp.] (sap sūng) EN: difficult word ; rare word   FR: mot difficile [m] ; mot rare [m]
สมบูรณ์พูนสุข[adj.] (sombūn phūnsuk) EN: comfortable ; convenient ; without difficulty   
ติดศัพท์[v.] (titsap) EN: get stuck on a word ; do not know the meaning of a word ; be unable to understand the meaning of a word ; use difficult words/expressions   
ตกที่นั่งลำบาก[v. exp.] (tok thīnang lambāk) EN: be in trouble ; be caught in a difficult situation   FR: être dans de beaux draps (loc.)
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dāi yāk) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty   FR: traverser une période difficile
ตกยาก[v.] (tokyāk) EN: become impoverished ; be in difficult position ; be very poor ; fall on hard times ; suffer misfortune   
อุปสรรค[n.] (uppasak) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship   FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]
วิบาก[n.] (wibāk) EN: obstacle ; difficulty   
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; not so easy ; advanced   FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible
ยากเย็น[v.] (yākyen) EN: be very difficult ; be complicated ; be very hard   FR: être ardu ; être laborieux

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFICULT D IH1 F AH0 K AH0 L T
DIFFICULTY D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0
DIFFICULTY D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0
DIFFICULTLY D IH1 F AH0 K AH0 L T L IY0
DIFFICULTIES D IH1 F AH0 K AH0 L T IY0 Z
DIFFICULTIES D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difficult (j) dˈɪfɪkəlt (d i1 f i k @ l t)
difficulty (n) dˈɪfɪkəltiː (d i1 f i k @ l t ii)
difficulties (n) dˈɪfɪkəltɪz (d i1 f i k @ l t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄩ, ] see 拮据 or 拮據, hard pressed for cash; in financial difficulties, #158 [Add to Longdo]
[biè, ㄅㄧㄝˋ, / ] see 彆扭|别扭, contrary; difficult; awkward, #367 [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, / ] difficult (to...); problem; difficulty; difficult; not good, #744 [Add to Longdo]
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙, / ] (financial etc) difficulty; problem; issue, #947 [Add to Longdo]
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, / ] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent, #2,697 [Add to Longdo]
多么[duō me, ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙, / ] how (wonderful etc); what (a great idea etc); however (difficult it may be etc), #2,862 [Add to Longdo]
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, ] fearless; not worried (by setbacks or difficulties), #3,304 [Add to Longdo]
难受[nán shòu, ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to feel unwell; to suffer pain; to be difficult to bear, #3,719 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, ] to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties), #3,893 [Add to Longdo]
艰难[jiān nán, ㄐㄧㄢ ㄋㄢˊ, / ] difficult, #4,418 [Add to Longdo]
难题[nán tí, ㄋㄢˊ ㄊㄧˊ, / ] difficult problem, #4,588 [Add to Longdo]
困境[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, ] predicament; in difficulty, #5,874 [Add to Longdo]
艰苦[jiān kǔ, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ, / ] difficult; hard; arduous, #5,935 [Add to Longdo]
勉强[miǎn qiǎng, ㄇㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˇ, / ] to do with difficulty; to force sb to do sth; reluctant; barely enough, #6,250 [Add to Longdo]
难免[nán miǎn, ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ, / ] hard to avoid; difficult to escape from, #6,343 [Add to Longdo]
化解[huà jiě, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄝˇ, ] to dissolve; to resolve (contradictions); to dispel (doubts); to iron out (difficulties); to defuse (conflicts); to neutralize (fears), #7,024 [Add to Longdo]
好不容易[hǎo bù róng yì, ㄏㄠˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] very difficult; after all the trouble, #7,648 [Add to Longdo]
出路[chū lù, ㄔㄨ ㄌㄨˋ, ] a way out (of a difficulty etc), #7,983 [Add to Longdo]
艰巨[jiān jù, ㄐㄧㄢ ㄐㄩˋ, / ] arduous; terrible (task); very difficult; formidable, #8,867 [Add to Longdo]
为难[wéi nán, ㄨㄟˊ ㄋㄢˊ, / ] make things difficult for, #9,211 [Add to Longdo]
艰辛[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, / ] hardships; arduous; difficult, #9,558 [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, ] difficult; stingy, #9,938 [Add to Longdo]
解救[jiě jiù, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ, ] to rescue; to help out of difficulties; to save the situation, #10,005 [Add to Longdo]
难点[nàn diǎn, ㄋㄢˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] difficulty, #10,018 [Add to Longdo]
过不去[guò bu qù, ㄍㄨㄛˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄩˋ, / ] make life difficult for; embarrass; can't make it through, #11,472 [Add to Longdo]
身处[shēn chǔ, ㄕㄣ ㄔㄨˇ, / ] in (some place); to be in (adversity, a difficult situation, danger, turmoil etc); to find oneself in; placed in; surrounded by, #12,087 [Add to Longdo]
狼狈[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure, #14,708 [Add to Longdo]
难关[nán guān, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢ, / ] difficulty; crisis, #16,509 [Add to Longdo]
轻而易举[qīng ér yì jǔ, ㄑㄧㄥ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄩˇ, / ] easy; with no difficulty, #18,785 [Add to Longdo]
疑难[yí nán, ㄧˊ ㄋㄢˊ, / ] hard to understand; difficult to deal with; knotty; complicated, #20,335 [Add to Longdo]
重担[zhòng dàn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄢˋ, / ] heavy burden; difficult task; great responsibility, #20,411 [Add to Longdo]
周折[zhōu zhé, ㄓㄡ ㄓㄜˊ, ] setback; difficulty; problem, #20,602 [Add to Longdo]
自拔[zì bá, ㄗˋ ㄅㄚˊ, ] free oneself; extricate oneself from a difficult situation, #21,928 [Add to Longdo]
难处[nán chu, ㄋㄢˊ ㄔㄨ˙, / ] trouble; difficulty; problem, #23,567 [Add to Longdo]
智障[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, ] learning difficulties (handicap); retarded, #24,779 [Add to Longdo]
遇险[yù xiǎn, ㄩˋ ㄒㄧㄢˇ, / ] to get into difficulties; to meet with danger, #25,305 [Add to Longdo]
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, ] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess), #26,041 [Add to Longdo]
度日[dù rì, ㄉㄨˋ ㄖˋ, ] scratch out a difficult, meager existence, #26,239 [Add to Longdo]
发难[fā nàn, ㄈㄚ ㄋㄢˋ, / ] (to be first to) rise in revolt; to raise difficult questions, #26,360 [Add to Longdo]
疾苦[jí kǔ, ㄐㄧˊ ㄎㄨˇ, ] pain and difficulties; suffering (of the people), #27,170 [Add to Longdo]
刁难[diāo nàn, ㄉㄧㄠ ㄋㄢˋ, / ] to be hard on sb; to deliberately make things difficult, #27,456 [Add to Longdo]
苦干[kǔ gān, ㄎㄨˇ ㄍㄢ, / ] to work hard; to make a laborious effort; to toil; to labor away; to beaver away despite difficulties, #27,660 [Add to Longdo]
难产[nán chǎn, ㄋㄢˊ ㄔㄢˇ, / ] difficult birth, #28,316 [Add to Longdo]
好容易[hǎo róng yì, ㄏㄠˇ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ, ] with great difficulty; have a hard time, #28,623 [Add to Longdo]
难保[nán bǎo, ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] to be difficult to protect; difficult to protect, #29,643 [Add to Longdo]
不在话下[bù zài huà xià, ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] be nothing difficult; be a cinch, #30,334 [Add to Longdo]
艰险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] difficult and dangerous; hardships and perils, #33,217 [Add to Longdo]
捉摸[zhuō mō, ㄓㄨㄛ ㄇㄛ, ] to predict (often in the combination difficult to predict); to ascertain, #34,845 [Add to Longdo]
难缠[nán chán, ㄋㄢˊ ㄔㄢˊ, / ] (usu. of people) difficult; demanding; troublesome; unreasonable; hard to deal with, #34,855 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, ] lame; cripple; unfortunate; slow; difficult; nag (inferior horse); donkey; lame horse; surname Jian, #36,999 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
難解[なんかい, nankai] Thai: แก้ยาก English: difficult (an)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungsschwierigkeiten {pl}adaptive difficulties [Add to Longdo]
Geldklemme {f}financial difficulties [Add to Longdo]
Kommunikationsschwierigkeit {f}difficulty in communicating [Add to Longdo]
Nachwuchssorgen habento have difficulty in finding young talent [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Schieflage {f} [übtr.]unbalance; difficulties [Add to Longdo]
Schwierigkeit {f}; Problem {n}; Problematik {f} | Schwierigkeiten {pl} | voller Schwierigkeiten | in Schwierigkeiten geraten | Schwierigkeiten bekommen | eine Schwierigkeit meistern | auf Schwierigkeiten stoßen; Schwierigkeiten habendifficulty | difficulties; difficulty | fraught with difficulty | to get into difficulty | to run into difficulties | to overcome a difficulty | to experience difficulties [Add to Longdo]
Umstand {m}; Fall {m} | Umstände {pl} | äußere Umstände | mildernde Umstände | widrige Umstände | unter diesen Umständen | unter den gegenwärtigen Umständen; unter den gegebenen Umständen | erschwerende Umstände | unter keinen Umständencircumstance | circumstances; conditions; state (of affairs) | external circumstances | mitigating circumstances | difficult circumstances | under these circumstances | in the present circumstances | aggravating circumstances | on no account; under no circumstances [Add to Longdo]
Versorgungsschwierigkeiten {pl}difficulties of supply [Add to Longdo]
erschweren | erschwerendto make difficult | making difficult [Add to Longdo]
schwer vermittelbardifficult to place [Add to Longdo]
schwer zu erklärendifficult of explanation [Add to Longdo]
schwer zugänglichdifficult to access [Add to Longdo]
schwer; schwierig; diffizil {adj}difficult [Add to Longdo]
schwererziehbar; schwierigdifficult [Add to Longdo]
schwer fallen; schwerfallen [alt]to be difficult [Add to Longdo]
schwer fallende; schwerfallende [alt]being difficult [Add to Longdo]
schwer gefallen; schwergefallen [alt]been difficult [Add to Longdo]
schwerverständlich {adj}difficult to understand [Add to Longdo]
schwierig {adj} | schwieriger | am schwierigstendifficult | more difficult | most difficult [Add to Longdo]
schwierig {adv}difficultly [Add to Longdo]
wagen | wagend | sich an eine schwere Aufgabe wagento venture | venturing | to venture on a difficult task [Add to Longdo]
Es gelang ihm, die Schwierigkeiten zu überwinden.He succeeded in overcoming the difficulties. [Add to Longdo]
Unter schwierigen Umständen zeigt man, was in einem steckt.One shows what he is made of under difficult conditions. [Add to Longdo]
Atembeschwerden {pl} [med.]difficulties of breathing [Add to Longdo]
Dysphagie {f}; Schluckstörung {f} [med.]dysphagia; difficulty in swallowing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]
むずい;ムズい[, muzui ; muzu i] (adj-i) (abbr) difficult [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp [Add to Longdo]
悪闘[あくとう, akutou] (n) difficult battle [Add to Longdo]
易より難へ進む[いよりなんへすすむ, iyorinanhesusumu] (v5m) to proceed from the easy to the difficult [Add to Longdo]
一難[いちなん, ichinan] (n) one difficulty; one danger [Add to Longdo]
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
解難い[ときがたい, tokigatai] (adj-i) difficult to solve [Add to Longdo]
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake [Add to Longdo]
技術的に困難[ぎじゅつてきにこんなん, gijutsutekinikonnan] (exp,adj-na) technically difficult [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one [Add to Longdo]
窮迫[きゅうはく, kyuuhaku] (n,vs) financial difficulty; distress [Add to Longdo]
居づらい;居辛い[いづらい, idurai] (adj-i) difficult to be (in a place); not feeling like staying [Add to Longdo]
胸突き八丁;胸突八丁[むなつきはっちょう, munatsukihacchou] (n) the most trying spot or period; the most difficult period [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
苦学力行[くがくりっこう, kugakurikkou] (n,vs) strenuous pursuit of learning under difficulties [Add to Longdo]
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P) [Add to Longdo]
経営難[けいえいなん, keieinan] (n) financial difficulties [Add to Longdo]
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
言い辛い;言いづらい;言辛い[いいづらい, iidurai] (adj-i) difficult to speak about [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
好事多魔[こうじたま, koujitama] (exp) Happy events are often accompanied by difficulties; Unsullied joy is rare [Add to Longdo]
甲乙付け難い;甲乙付けがたい;甲乙つけがたい[こうおつつけがたい, kouotsutsukegatai] (exp) it is difficult to say which of the two is better [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
困難[こんなん, konnan] (adj-na,n) difficulty; distress; (P) [Add to Longdo]
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties [Add to Longdo]
財政困難[ざいせいこんなん, zaiseikonnan] (n) financial difficulties; pecuniary embarrassment [Add to Longdo]
財政難[ざいせいなん, zaiseinan] (n) (See 財政困難・ざいせいこんなん) economic difficulties; financial difficulties; fiscal difficulties; (P) [Add to Longdo]
山を越す[やまをこす, yamawokosu] (exp,v5s) (See 峠を越す) to surmount a difficulty; to go across a mountain [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) [Add to Longdo]
至難[しなん, shinan] (adj-na,n,adj-no) most difficult; next to impossible; (P) [Add to Longdo]
七面倒[しちめんどう, shichimendou] (adj-na,n) great trouble; difficulty [Add to Longdo]
取りにくい;取り難い[とりにくい, torinikui] (adj-i) difficult (to obtain, receive permission, access, etc.); tough (to do, etc.) [Add to Longdo]
手ごわい(P);手強い[てごわい, tegowai] (adj-i) difficult; tough; stubborn; redoubtable; (P) [Add to Longdo]
手のかかる;手の掛かる[てのかかる, tenokakaru] (exp,adj-f) (See 手が掛かる) troublesome; difficult (e.g. customer, guest, child); laborious (e.g. task, dinner) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Difficultly \Dif"fi*cult*ly\, adv.
     With difficulty. --Cowper.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top