ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depots

D IY1 P OW0 Z   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depots-, *depots*, depot
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're bombing the storage depots at Daiquiri at 1800 hours.เราจะทิ้งระเบิดคลังพัสดุ ที่ไดควีรี่ตอน 18.00 น. Airplane! (1980)
Loading at depots 5 and 7.พร้อมออกเดินทาง.. ที่ท่ารถหมายเลข 5 และ 7 Guadalcanal/Leckie (2010)
Although there are 4 bus depots, 2 rail stations within a 10-kilometer radius, our lovely girl knows it would be suicide to travel on a predetermined route.ก็ยังมีเส้นทางรถเมล์อีก 4 สาย รถไฟ 2 สายในระยะ 10 กิโลเมตร สาวน้อยของเรารู้ว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆ The Next Seduction (2011)
They're like little supply depots scattered all the way up the mountain.เป็นเหมือนสถานีเล็กๆเก็บของใช้ ที่ตั้งอยู่ทั่วๆทางขึ้นภูเขาน่ะ The Long Way Down Job (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOTS    D IY1 P OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depots    (n) dˈɛpouz (d e1 p ou z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top