ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deller

D EH1 L ER0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deller-, *deller*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELLER    D EH1 L ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
モデラ[, modera] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデラー[, modera-] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデレ[, modere] (n) modeler; modeller [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top