ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deliberations

D AH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliberations-, *deliberations*, deliberation
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว" Becoming Jane (2007)
After Jury deliberationsหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว Ip Man 2 (2010)
After Jury deliberationsหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว Ip Man 2 (2010)
They're already in deliberations.มันมีการตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว Betrayal (2011)
"After only one day of deliberations,และหนึ่งวันหลังจากวันพิจารณาคดี Betrayal (2011)
They started deliberations this afternoon.พวกเขาเริ่มไตร่ตรอง ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ Ka Ho' Oponopono (2012)
How quickly the safety of our loved ones trumps other deliberations.ถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัย ของคนที่เรารัก มักจะอยู่เหนือเรื่องอื่นๆเสมอ Truth: Part 1 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliberationsFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIBERATIONS    D AH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberations    (n) dˈɪlˌɪbərˈɛɪʃənz (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations)) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top