ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defections

D IH0 F EH1 K SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defections-, *defections*, defection
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEFECTIONS D IH0 F EH1 K SH AH0 N Z
DEFECTION D IH0 F EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defections (n) dˈɪfˈɛkʃənz (d i1 f e1 k sh @ n z)
defection (n) dˈɪfˈɛkʃən (d i1 f e1 k sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defection(n) การเอาใจออกห่าง, See also: การละทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง, การเอาใจออกห่าง, การไม่ปฏิบัติตาม, การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion

English-Thai: Nontri Dictionary
defection(n) การปลีกตัวออกจาก, การเอาใจออกห่าง, การละทิ้ง, การหนีออกนอกประเทศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll sidestep your recent defection.เราจะหลีกเลี่ยง การเอาใจออกห่างของคุณ Evil Is Going On (2010)
Negotiating a high-level defection --การต่อรอง การทรยศขั้นสูง The Devil You Know (2010)
One of the best singers in Glee Club quit recently, and there's talk of more defections.หนึ่งในขมรมเราพึ่งจะออกไปไม่นาน และพวกเขายังพูด เรื่องออกจากชมรมอีก Pot O' Gold (2011)
Brittany, we can't survive any more defections.บริทท์นี่ พวกเราจะลำบากถ้าไม่สามัคคีกัน Pot O' Gold (2011)
After careful analysis and assessment, we've decided to proceed with the defection of one Shen Yue.หลังจากวิเคราะห์และประเมิืนผลอย่างถี่ถ้วน เราตัดสินใจดำเนินการลี้ภัย เชน ยูว์ World Leader Pretend (2011)
And as such, Annie will facilitate the defection of Shen.ซึ่งแอนนี่จะเป็นผู้รับผิดชอบ แผนการลี้ภัยของเชน World Leader Pretend (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกจากพรรค[øk jāk phak] (v, exp) EN: defect  FR: quitter un parti ; faire défection
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投诚[tóu chéng, ㄊㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] defection, #48,159 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlaufen { n }; Abtrünnigkeit { f }defection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄教[ききょう, kikyou] (n, vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
脱党[だっとう, dattou] (n, vs) defection from or leaving a (political) party [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n, vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) [Add to Longdo]
背教[はいきょう, haikyou] (n, adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] (n, vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P) [Add to Longdo]
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n, vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top