ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daum

D AO1 M   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daum-, *daum*
Possible hiragana form: だうん
CMU English Pronouncing Dictionary
DAUM    D AO1 M

German-Thai: Longdo Dictionary
die Daumen drückenเป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ ส่งใจไปช่วย เช่น Ich drücke dir die Daumen bei der Prüfung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daumen {m} | Daumen {pl} | Daumen drehen | die Daumen drücken | Daumen lutschen | einen grünen Daumen haben [übtr.]thumb | thumbs | to twiddle one's thumbs | to keep one's fingers crossed | to suck the thumb | to have green fingers [fig.] [Add to Longdo]
Daumenabdruck {m}thumb print; thumbprint [Add to Longdo]
Daumendrucktechnik {f}thumbing [Add to Longdo]
Daumenlutschen {n}thumb-sucking [Add to Longdo]
Daumennagel {m} | Daumennägel {pl}thumbnail | thumbnails [Add to Longdo]
Daumenschraube {f} | Daumenschrauben {pl}thumbscrew | thumbscrews [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎鶫[とらつぐみ;トラツグミ, toratsugumi ; toratsugumi] (n) (uk) White's thrush (Zoothera dauma) [Add to Longdo]
駄馬[だば;だうま, daba ; dauma] (n) packhorse; workhorse; hack [Add to Longdo]
肌馬[はだうま, hadauma] (n) broodmare (horse breeding) [Add to Longdo]
鵺;鵼(oK)[ぬえ, nue] (n) (1) Japanese chimera; mythical creature with a monkey's head, tanuki's body, tiger's limbs, and a snake tail; (2) (See 虎鶫) White's thrush (Zoothera dauma); (3) man of mystery [Add to Longdo]
鵺鳥[ぬえどり, nuedori] (n) (arch) (See 虎鶫) White's thrush (Zoothera dauma) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top