ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dasher

D AE1 SH ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dasher-, *dasher*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dasher(แดช'เชอะ) n. สิ่งหรือผู้ที่พุ่งเข้าชน
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
haberdasheryn. ร้านขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,สินค้าในร้านดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dasher, Dancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner...แดชเชอร์ แดนเซอร์ วีเซน คอมเมต คิวปิด ดอนเนอร์... Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi phā) EN: haberdashery ; shop selling cloth   

CMU English Pronouncing Dictionary
DASHER    D AE1 SH ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
小間物屋[こまものや, komamonoya] (n) haberdashery; sundries store [Add to Longdo]
紳士用装身具商人[しんしようそうしんぐしょうにん, shinshiyousoushingushounin] (n) haberdasher [Add to Longdo]
洋品[ようひん, youhin] (n) Western-style apparel and accessories; haberdashery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dasher \dash"er\ (d[a^]sh"[~e]r), n.
   1. That which dashes or agitates; as, the dasher of a churn.
    [1913 Webster]
 
   2. A dashboard or splashboard. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. One who makes an ostentatious parade. [Low]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top