Search result for

cree

(147 entries)
(0.0428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cree-, *cree*
English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creed[N] ข้อบัญญัติทางศาสนา
creed[N] หลักความเชื่อ, Syn. belief, doctrine
creek[N] คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
creek[N] ช่องแคบ
creel[N] ตะกร้าชนิดหนึ่งใช้ใส่ปลา
creep[N] การคลาน
creep[VI] คลาน, See also: เลื้อย, Syn. crawl
creep[VI] ค่อยๆ เพิ่มขึ้น (อย่างไม่ทันสังเกต)
creep[VI] เคลื่อนที่อย่างช้าๆ
creep[N] บุคคลที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creed(ครีด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,หลักความเชื่อถือ, See also: creedal ดูcreed, Syn. credo
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepage(ครี'เพจ) n. การเลื้อย,การคลาน
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creeps}(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepy(ครีพ'พี) adj. ซึ่งเลื้อย,ซึ่งคลาน,น่ากลัว,น่าขยะแขยง, See also: creepily adv. ดูcreepy
creese(คีส) n. กริช,มีดสองคมรูปคดปลายแหลม, Syn. crease,kris

English-Thai: Nontri Dictionary
creed(n) ลัทธิ,หลักความเชื่อ,ข้อบัญญัติศาสนา
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
creel(n) กระชุ,กระชัง
creep(n) การเลื้อย,การคลาน
creep(vi) เลื้อย,คลาน
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
decree(vt) ประกาศพระราชกฤษฎีกา,สั่ง,บัญชา,พิพากษา
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
indiscreet(adj) ไม่สมควร,ไม่ระวังตัว,ปากสว่าง,ปากโป้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creek๑. ลำธาร๒. อ่าวเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
creeperไม้เกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping๑. เกาะเลื้อย [มีความหมายเหมือนกับ repent]๒. การเกาะเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
creeping thrombosisภาวะลิ่มเลือดลามในหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creeping ulcerแผลเปื่อยคืบคลาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creepการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (deformation) ของยางเป็นฟังก์ชันของเวลาภายใต้แรงกระทำคงที่ ยางที่มี creep ต่ำ แสดงถึงความยืดหยุ่น (elastic) ที่ค่อนข้างมากของยางนั้น [เทคโนโลยียาง]
Creepเคลื่อน [การแพทย์]
creep lengthcreep length, ระยะไหลซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
creep linecreep line, แนวไหลซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Creep Testครีพเทสต์ [การแพทย์]
Creep testing machineเครื่องทดสอบการคืบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creep, Soil การคืบของดิน
การเคลื่อนตัวของดินและเศษหินบริเวณ ที่ลาดชันจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างช้า ๆ โดยอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลก ซึ่งมีน้ำหรือน้ำแข็งที่ละลายเป็นตัวช่วย [สิ่งแวดล้อม]
Creepersครีพเพอร์ [การแพทย์]
Creepingการคืบ [การแพทย์]
Creeping (lag) of aneroid barometerความเชื่องช้าของ บารอมิเตอร์ตลับ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
creep (n) คณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดี (สมัยนิกสัน)
See also: S. Committee for the Re-Election of the President (Nixon's 1972 campaign organizatio
creepers (slang ) รองเท้าส้นตึก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Creepy.น่าขนลุก Today I Do (2011)
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
It wouldn't be creepy if you'dมันจะไม่น่าขนลุกเลย Chuck in Real Life (2008)
Don't act like I'm some creepy older guy.อย่าทำเหมือนฉันเป็นวัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อนสิ There Might be Blood (2008)
Get your groping hands off of me, creep.เอามือออกไปจากชุดฉัน ยี้ ! There Might be Blood (2008)
And for the record, it was a lot less creepy yesterday.นั่นเป็นความคิดผมเองแหล่ะ Committed (2008)
It's called Black Creek. It's the only facility we haven't hit yet.มันเรียกว่า Black Creek มันเป็นเพียงโรงงานเล็กที่เราเคยโจมตีมัน Odyssey (2008)
You telling me that the thing ain't creeping the shit out of you?นายไม่กลัวเรื่องพวกนี้เลยหรือ Dead Space: Downfall (2008)
It sounds less creepy If you say shoes.ฟังดูประชดนะ Adverse Events (2008)
Less creepy, more gay.ประชดเล็กน้อย\ ดูเป็นตุ๊ดมากกว่า Adverse Events (2008)
Not so much caring as creepy.ไม่มากกว่าการกระทำที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
I'm not a creep.ผมไม่ได้น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creeIt gave me the creeps.
creeDon't burst out laughing like that. It's creepy.
creeA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
creeThe cat took advantage of the high grass to creep on the bird.
creeWhat are you hiding? Come on, tell me. You can't keep it from me. That's (too) creepy.
creeHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
creeHe gives me the creeps.
creeFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
creeI'm getting a spare tire around my waist. I guess its middle age creeping up on me.
creeThe laws apply to everyone irrespective of race, creed or color.
creeThe sight made my flesh creep.
creeOld age creeps upon us unnoticed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถา[N] vine, See also: creeper, climber, Syn. เครือไม้, เถาไม้, Example: หวายลิงเป็นพืชที่เป็นเถาเหมือนหวายธรรมดา แต่ชอบขึ้นตามที่ลุ่มซึ่งมีน้ำขัง, Count unit: เถา, Thai definition: ลำต้นของไม้เลื้อย
ลัทธิความเชื่อ[N] creed, See also: faith, ideology, credo, belief, doctrine, Example: ศาสนิกชนของทุกศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของตนได้อย่างอิสระเสรี, Count unit: ลัทธิ
เลื้อย[V] crawl, See also: creep, advance slowly, slither, snake, Example: งูเหลือมเลื้อยขึ้นไปบนต้นมังคุดกลืนเอาผลดิบๆ ของมังคุดลงท้อง, Thai definition: คลานไปด้วยอก (ใช้กับสัตว์ไม่มีเท้า ตัวยาว เช่นงู)
เลื้อย[V] climb, See also: creep, ramble, Example: ต้นไม้ใหญ่บางต้นมีต้นไม้เลื้อยพันแน่นหนาห้อยระย้าเหมือนม่าน, Thai definition: ทอดวกเวียนไป
เครือ[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาไม้, Example: แม่เฒ่าเก็บผักกระถิน ผักตำลึง และหมู่ไม้ปลายเครือที่ขึ้นเองตามที่ว่างข้างรั้ว
เครือเขา[N] vine, See also: creeper, climber, liana, Syn. เถาวัลย์
เครือดิน[N] climbing plant, See also: creeper, climber, Example: เด็กสมัยนี้ส่วนมากจะไม่รู้จักเครือดิน, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาคล้ายผักบุ้ง ที่กล่าวไว้ในไตรภูมิวินิจฉัยว่ามีสัณฐานประดุจดังผักบุ้งและแพงพวย
ลดา[N] vine, See also: creeper, Thai definition: เครือเถา, เครือวัลย์
วัลย์[N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, ไม้เถา, เครือเขา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี)
วัลลี[N] creeper, See also: vine, Syn. เถาวัลย์, เครือเขา, ไม้เถา, Count unit: เถา, ต้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชันขาว[n. exp.] (anchan khāo) EN: Mussel-Shell Creeper   
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation   FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
บวรพุทธศาสนา[n. exp.] (bøwøn Phutthasatsana) EN: the glorious creed of Buddhism   
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene   FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ดองดึง [n. exp.] (døngdeung) EN: Climbing lily ; Glory lily ; Creeping lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
CREE    K R IY1
CREEP    K R IY1 P
CREEK    K R IY1 K
CREER    K R IH1 R
CREEL    K R IY1 L
CREED    K R IY1 D
CREES    K R IY1 Z
CREEDS    K R IY1 D Z
CREELY    K R IY1 L IY0
CREECY    K R IY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creed    (n) (k r ii1 d)
creek    (n) (k r ii1 k)
creel    (n) (k r ii1 l)
creep    (v) (k r ii1 p)
creeds    (n) (k r ii1 d z)
creeks    (n) (k r ii1 k s)
creels    (n) (k r ii1 l z)
creeps    (v) (k r ii1 p s)
creepy    (j) (k r ii1 p ii)
creeper    (n) (k r ii1 p @ r)

French-Thai: Longdo Dictionary
créer(vt) สร้างสรร, รังสรร, สร้างขึ้นมา

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
がれ[, gare] (n) scree [Add to Longdo]
がれ場[がれば, gareba] (n) scree slope [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
ずり上がる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up [Add to Longdo]
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine [Add to Longdo]
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about [Add to Longdo]
はって行く[はっていく, hatteiku] (v5k-s) to creep; to crawl [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信条[xìn tiáo, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] creed; article of faith [Add to Longdo]
教条[jiào tiáo, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] creed; doctrine; religious dogma [Add to Longdo]
教义[jiào yì, ㄐㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] creed; doctrine [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] creel for trapping fish [Add to Longdo]
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, ] creel; fish basket [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] creeper; to spread [Add to Longdo]
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, ] creeper; climbing plant; twiner [Add to Longdo]
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, ] creeper; climbing plant; twiner [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] creeper; bramble; dirt-basket [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, / 谿] creek [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンエディタ[すくりーん'えでいた, sukuri-n ' edeita] screen editor [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture [Add to Longdo]
スクリーンセーバ[すくりーんせーば, sukuri-nse-ba] screen saver [Add to Longdo]
スクリーンセーブ[すくりーんせーぶ, sukuri-nse-bu] screen save [Add to Longdo]
スクリーンセイバー[すくりーんせいばー, sukuri-nseiba-] screen saver [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crees \Crees\ (kr[=e]z), n. pl.; sing. {Cree}. (Ethnol.)
   An Algonquin tribe of Indians, inhabiting a large part of
   British America east of the Rocky Mountains and south of
   Hudson's Bay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cree
   n 1: a member of an Algonquian people living in central Canada
   2: the Algonquian language spoken by the Cree

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top