Search result for

cori

(74 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cori-, *cori*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coriaceous(โครีเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหนัง
coriander(โครีแอน'เดอะ) n. ผักชี
corinthian(คะริน'เธียน) adj. หรูหรา,ฟุ่มเฟือย
corium(โค'เรียม) n.หนังแท้หนังชั้นใน, Syn. derma -pl. coria
acoriaความไม่รู้สึกหิว
scoring(สคอ'ริง) n. การทำคะแนน,การทำแต้ม,การให้คะแนน,การจดคะแนน,การทำรอยบาก,การขีดเส้น,โน๊ตเพลง,การเขียนโน๊ตเพลง

English-Thai: Nontri Dictionary
licorice(n) ชะเอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coriaceous; leatheryคล้ายแผ่นหนัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Coriolis forceแรงคอริออลิส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corium; dermisหนังแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cori Cycleวัฎจักรโครี [การแพทย์]
Coricidin-Dคอริซิดิน-ดี [การแพทย์]
Coriumหนังแท้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Roxanne Corinne and Andrew Jarrett are having an incredibly horrendous... public break-up on the quad...ร๊อกแซน คอรินน์ กับ แอนดรูว์ แจเร็ตต กำลังทะเลาะกัน 10 Things I Hate About You (1999)
Alright, First Corinthians 7,1. Ryder? Right.เอาล่ะ บทของความฟุ่มเฟือย หน้า7บรรทัดที่1 ไรเดอร์-ครับ คนอื่นล่ะ Latter Days (2003)
I got a whole shitload of Coricidin if you wanna get out-of-body and all.ฉันมี shitload ทั้งหมดของ Coricidin ถ้าคุณต้องการออกไป-ของ-ร่างกายและทั้งหมด. Black Snake Moan (2006)
Coricidin?Coricidin? Black Snake Moan (2006)
A car from the Corinthian Casino picked him up.พ่อเป็นฮีโร่ของผม Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Things like being careful with your coriander...อย่างเช่นพวกผักซี อะไรพวกนี้... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Even the Coriolis effect, the spin of the Earth, comes into play.แม้แต่ภาพลวงตา จากการหมุนของโลกก็มีผล Shooter (2007)
Not to be confused with the Aristophanes from Corinth. That hack.อย่าสับสนกับ อริสโตเฟ่น แห่ง โครินท์ นั้นมันขโมย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I got this from a friend of mine who works in security at the Corinthian hotel in Las Vegas.ผมได้นี่มาจากเพื่อนผม เค้าทำงานด้านรักษาความปลอดภัย ที่ โรงแรมคอร์อินเธียน ลาสเวกัส Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Last year at the Corinthian Hotel in Las Vegas.ปีที่แล้ว ในนโรงแรมที่เวกัส Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
- Corine.- คอริน Quantum of Solace (2008)
Corine.คอริน Quantum of Solace (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีลา[N] Coriandrum sativum, Syn. ผักชี, หอมป้อม, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coriandrum sativum Linn. ในวงศ์ Umbelliferae ทั้งต้นมีกลิ่น ใช้เป็นผัก เรียกว่า ผักชี ดอกเล็กสีขาว ผลกลมมีกลิ่นฉุน เมื่อแก่ใช้เป็นเครื่องเทศ
ชี[N] coriander, See also: parsley, genus Petroselinum or Coriandrum, Syn. ่ผักชี, Example: เนื้อสัตว์จะปรุงรสและดับกลิ่นคาวด้วยรากผักชี กระเทียมพริกไทย และเกลือ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coriandrum sativum Linn. ในวงศ์ Umbelliferae ทั้งต้นมีกลิ่น
การคว้าน[N] coring, See also: reaming, Syn. การแขวะ, Example: คนญี่ปุ่นนิยมการฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะเอม[n.] (cha-ēm) EN: liquorice = licorice (Am.)   FR: réglisse [f] ; liquorice [f]
ชี[n.] (chī) EN: coriander ; parsley   FR: coriandre [m]
ชีลา[n.] (chīlā) EN: coriander   FR: coriandre [m]
เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก[interj.] (ek-ī-ēk-ēk) EN: cock-a-doodle-do   FR: cocorico
หินเพชร [n. exp.] (hin phet) EN: corundum   FR: corindon [m]
หินสคอเรีย[n. exp.] (hin sakørīa) EN: scoria   FR: scorie [f]
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude   FR: résistant ; coriace
ลูกผักชี[n.] (lūk phakchī) EN: coriander seeds   
ลูกผักชีคั่ว[n. exp.] (lūk phakchī khūa) EN: roasted coriander seeds   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORIA    K AO1 R IY0 AH0
CORIO    K AO1 R IY0 OW0
CORINA    K AO2 R IY1 N AH0
CORISA    K ER0 IY1 S AH0
CORINN    K AO1 R AH0 N
CORIELL    K AO1 R IY0 L
CORINTO    K AO2 R IH1 N T OW0
CORISSA    K AO2 R IH1 S AH0
CORINNA    K AO2 R IH1 N AH0
CORINNE    K ER0 IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coring    (v) (k oo1 r i ng)
Corinthian    (n) (k @1 r i1 n th i@ n)
Corinthians    (n) (k @1 r i1 n th i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Coriolis-Beschleunigung {f}Coriolis acceleration [Add to Longdo]
Coriolis-Kraft {f}Coriolis force [Add to Longdo]
CoriolanusCoriolanus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata) [Add to Longdo]
ウェスタンキングラス[, uesutankingurasu] (n) Western king wrasse (Coris auricularis) [Add to Longdo]
エレガントコリス[, eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]
カンムリベラ[, kanmuribera] (n) clown coris (Coris aygula) [Add to Longdo]
カンムリベラ属[カンムリベラぞく, kanmuribera zoku] (n) Coris (genus of wrasses in the family Labridae) [Add to Longdo]
ゲット[, getto] (vs) (1) to get (something); to obtain; (n,vs) (2) scoring a goal (point, etc.) [Add to Longdo]
コエンドロ[, koendoro] (n) coriander (Coriandrum sativum) (por [Add to Longdo]
コリアンダー[, korianda-] (n) (See 香菜) coriander; cilantro; dhania; Chinese parsley (Coriandrum sativum) [Add to Longdo]
コリオリの力[コリオリのちから, koriori nochikara] (n) Coriolis' force [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哥林多[Gē lín duō, ㄍㄜ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄛ, ] Corinth [Add to Longdo]
格林多[Gè lín duō, ㄍㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄨㄛ, ] Corinthians [Add to Longdo]
科林斯[Kē lín sī, ㄎㄜ ㄌㄧㄣˊ ㄙ, ] Corinth (city of ancient Greece) [Add to Longdo]
胡芫[hú yuán, ㄏㄨˊ ㄩㄢˊ, ] coriander [Add to Longdo]
胡荽[hú suī, ㄏㄨˊ ㄙㄨㄟ, ] coriander [Add to Longdo]
芫荽[yán sui, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟ˙, ] coriander [Add to Longdo]
芫荽叶[yán sui yè, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟ˙ ㄧㄝˋ, / ] coriander leaf [Add to Longdo]
[suī, ㄙㄨㄟ, ] coriander [Add to Longdo]
香荽[xiāng suī, ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟ, ] coriander [Add to Longdo]
香菜[xiāng cài, ㄒㄧㄤ ㄘㄞˋ, ] coriander; cilantro [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top