ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

causality.

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -causality.-, *causality.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Causality.ของเหตุและผล The Matrix Reloaded (2003)
Causality. There is no escape from it. We are forever slaves to it.เราไม่อาจหนีกฏแห่งเหตุและผล เราจึงเป็นทาสของมันตลอดกาล The Matrix Reloaded (2003)
Please, ma chérie, I have told you. We are all victims of causality.โถที่รัก อย่างที่ผมบอก เราต่างเป็นเหยื่อของเหตุและผล The Matrix Reloaded (2003)
So, when younger Benji gets shot, future Benji must then take a bullet to satisfy the variable of causality.งั้นเมื่อเบนจี้วัยหนุ่ม ถูกยิง เบนจี้ในอนาคต ก็ต้องถูกยิง The Fact in the Fiction (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Causality \Cau*sal"i*ty\, n.; pl. {Causalities}.
   1. The agency of a cause; the action or power of a cause, in
    producing its effect.
    [1913 Webster]
 
       The causality of the divine mind.   --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phren.) The faculty of tracing effects to their causes.
    --G. Combe.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top