หรือคุณหมายถึง caßi?
Search result for

cassi

(66 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cassi-, *cassi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cassia(แคช' ชะ,แค็ส'เชีย) ต้นอบเชย,เปลือกอบเชย,
cassimeren. สิ่งทอลายเฉียง, Syn. casimere,casimire
cassimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
cassino(คะซี'โน) n. เกมไพ่กาสิโน (casino)
cassis(แคส'ซีส) n. เหล้าที่ทำจากลูกเกดดำ
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cassiteriteแคสซิเทอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassia (Genus)แคสเซีย (ชื่อสกุลพืช) [TU Subject Heading]
Cassia Alataชุมเห็ดเทศ [การแพทย์]
Cassia alata Linn.ชุมเห็ดเทศ [TU Subject Heading]
Cassia Fistula Lคูน [การแพทย์]
Cassia Occidentalis Lขี้เหล็กเทศ [การแพทย์]
Cassia siameaขี้เหล็ก (พืช) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cassia simeaขี้เหล็ก [TU Subject Heading]
Cassia Toraชุมเห็ดไทย [การแพทย์]
Cassiteriteแคสซิเทอไรต์ [การแพทย์]
cassiteriteแคสสิเทอไรต์, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของดีบุก (SnO2) มีสีน้ำตาลหรือดำมีความแข็ง 6-7 ความถ่วงจำเพาะ 6.8-7.1 โดยทั่วไปเรียกว่า แร่ดีบุก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cassie.- แคสซี่ Push (2009)
Oh, wow. Oh, oh, that is so great, Cassie.โอ ว้าว โอโห เยี่ยมเลย แคสซี่ Julie & Julia (2009)
Terry Paswell, Tesha Dawn, Cassie Bell...แคซซี่ เบลล์ Double Blind (2009)
Butch cassidy and the sundance kid.บุช แคสสิดี้ และ เดอะ ซันแด๊นซ์ คิด Time (2009)
Kate knew cassidy Before the crash, But neither were aware They shared another connection.เคทรู้จักแคสสิดี้ก่อนเครื่องตก แต่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับคนๆเดียวกัน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
My name is Cassie Hols.ชั้นชื่อ เคสซี่ โฮลส์ Push (2009)
I'm Cassie.ฉันชื่อ แคสซี่ Push (2009)
Cassie listen... sure your mom and your dad is worried about you.แคสซี่ฟังนะ... . เขาเป็นแม่เธอ\ และพ่อเธอก็เป็นห่วงเธอมาก Push (2009)
Cassie ¿no?ชื่อ แคสซี่ใช่ใหม ? Push (2009)
Be Cassie Hols.เธอคงเป็น แคสซี่ โฮล Push (2009)
Cassie thought that if you do not we are going to die.แคสซี่ บอกว่าถ้าเราหามันไม่เจอ เราจะตาย Push (2009)
Cassie got to trust me.แคสซี่เชื่อใจชั้นสิ . - ไม่ชั้นไม่ใช่คนมีปัญหาเรื่องไว้ใจคน Push (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมแล้ง[N] Cassia fistula, Syn. ต้นลมแล้ง, คูน, ราชพฤกษ์, Example: ลมแล้งเหลืองพราวจนต้องมาถ่ายรูปเก็บไว้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ดอกสีเหลือง ฝักสีดำเกลี้ยง ไม่มีขน ใช้ทำยาได้
ทรงบาดาล[N] Cassia glauca, See also: Cassis surattensis, a yellow flower from Java, used medicinally., Syn. ต้นทรงบาดาล, Example: เปลือกและใบของทรงบาดาลเอามาทำยาได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Cassia surattensis Burm. f. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบใกล้ยอด ใบอ่อนกินได้ เปลือกและใบใช้ทำยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
กัลปพฤกษ์ [n.] (kanlapaphreuk) EN: Pink cassia ; Pink shower ; Wishing tree   
แคสสินี[n. prop.] (Khaēssinī) EN: Cassini   
ขี้เหล็ก[n.] (khīlek) EN: Cassod tree ; Siamese senna ; Thai copperpod, ; Siamese cassia   
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
คุ้ง[n.] (khung) EN: purging cassia   FR: méandre [m]
มูฮัมหมัด อาลี[n. prop.] (Mūhammat Āli) EN: Muhammad Ali (Cassius Marcellus Clay Jr.)   
นกปากซ่อมหางเข็ม[n. exp.] (nok pāk sǿm hāng khem) EN: Pintail Snipe = Pin-tailed Snipe   FR:cassine à queue pointue [f] ; Bécassine à queue peinte [f] ; Bécasse à aiguilles [f] ; Bécassine à queue fine [f] ; Bécassine à queue rétrécie [f]
นกปากซ่อมหางพัด[n. exp.] (nok pāk sǿm hāng phat) EN: Common Snipe   FR:cassine des marais [f] ; Bécassine de Wilson [f] ; Bécassine ordinaire [f] ; Chevrelle [f] ; Chevrette [f] ; Chèvre volante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASSIA    K AE1 SH IY0 AH0
CASSIS    K AE1 S IH2 S
CASSIN    K AE1 S IH2 N
CASSIE    K AE1 S IY0
CASSIDY    K AE1 S AH0 D IY0
CASSINI    K AH0 S IY1 N IY0
CASSINO    K AH0 S IY1 N OW0
CASSITY    K AE1 S AH0 T IY0
CASSIDAY    K AE1 S IY0 D EY0
CASSIDY'S    K AE1 S AH0 D IY0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cassintaube {f} [ornith.]Cassin's Dove [Add to Longdo]
Cassinsegler {m} [ornith.]Cassin's Spinetailed Swift [Add to Longdo]
Cassintyrann {m} [ornith.]Cassin's Kingbird [Add to Longdo]
Cassinschnäpper {m} [ornith.]Cassin's Grey Flycatcher [Add to Longdo]
Cassinammer {f} [ornith.]Cassin's Sparrow [Add to Longdo]
Cassingimpel {m} [ornith.]Cassin's Finch [Add to Longdo]
Cassinweber {m} [ornith.]Black-throated Malimbe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシア[, kashia] (n) cassia (Cinnamomum aromaticum) [Add to Longdo]
カシオペア[, kashiopea] (n) Cassiopeia [Add to Longdo]
桂皮[けいひ, keihi] (n,adj-no) (See シナモン) cinnamon; cassia (bark) [Add to Longdo]
黒酸塊;黒すぐり;黒スグリ[くろすぐり(黒酸塊;黒すぐり);くろスグリ(黒スグリ);クロスグリ, kurosuguri ( kuro san kai ; kuro suguri ); kuro suguri ( kuro suguri ); kurosuguri] (n) black-currant (Ribes nigrum); cassis [Add to Longdo]
錫石[すずいし, suzuishi] (n) cassiterite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙后座[xiān hòu zuò, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cassiopeia (constellation) [Add to Longdo]
卡仙尼[Kǎ xiān ní, ㄎㄚˇ ㄒㄧㄢ ㄋㄧˊ, ] Cassini space probe [Add to Longdo]
卡西尼[Kǎ xī ní, ㄎㄚˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ, 西] Cassini (proper name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top