ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cyclops's

S AY1 K L AO2 P S AH0 Z   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cyclops's-, *cyclops's*, cyclops'
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cyclops's มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cyclops's*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I peeked behind the cyclops' eye.ฉันแอบมองอยู่ข้างหลังด้วยดวงตาของหุ่นยนต์ The Nightmare Before Christmas (1993)
That's Cyclops' family for you.นั่นมันเป็นครอบครัวของCyclopsนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
This is Cyclops's car.Das ist Cyclops' Auto. X2: X-Men United (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
CYCLOPS'S    S AY1 K L AO2 P S AH0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top