ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cybill

S AY1 B IH2 L   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cybill-, *cybill*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cybill มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cybill*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sybil.CybillThe Final Blow (1991)
Cybill Shepherd.Cybill Shepherd. Kapitel 3: Throw Momma from the Train (1987)
Ever since Cybill killed herself.Seit Paris. Seit Cybills Selbstmord. The People Under the Stairs (1991)
Cybill's death was a sailing accident.Cybills Tod war ein Segelunfall. Dafür gibt es keine Beweise. The People Under the Stairs (1991)
Sybil has an old van we could use.Cybill leiht uns den Wagen. The Final Blow (1991)
- Cybill, hi.Cybill, hi. - Andrea. As the World Turns to Crap (1995)
Andrea Stone, Cybill's friend.Cybills Freundin? As the World Turns to Crap (1995)
Cybill, I'll see you back in the salt mines.Cybill, wir sehen uns dann am Set. As the World Turns to Crap (1995)
Oh, hi, Cybill.Hi, CybillAs the World Turns to Crap (1995)
- Hi, hon.- Morgen, CybillAs the World Turns to Crap (1995)
Cybill, I think what we all want for a grandchild is an environment that promotes healthy values.Cybill, ich denke, wir alle wünschen eine Umgebung für unser Enkelkind, die für traditionelle Werte steht. As the World Turns to Crap (1995)
Hello. Is Cybill home? Mother!Hallo, ist Cybill vielleicht zu Hause? As the World Turns to Crap (1995)
- Ready to go, Cybill?Kann's losgehen, CybillCall Me Irresponsible (1995)
- Cybill.Cybill. - Was ist? Call Me Irresponsible (1995)
- That's not what Cybill told me.Da hat mir Cybill aber was anderes erzählt. Call Me Irresponsible (1995)
I hate to ask, but I left my wallet at home, and they already rang it up.Cybill, ich hab meine Brieftasche zu Hause vergessen und das ist schon eingetippt. Call Me Irresponsible (1995)
Got a date. Don't forget to feed the Dukester.Cybill, vergiss nicht den Duke zu füttern. Call Me Irresponsible (1995)
Oh, please, Cybill.- Bitte, CybillCall Me Irresponsible (1995)
- No date on Valentine's Day, huh? - I had a great date.Ich passe auf Zoey auf, solange Cybill ihre Freundin in den Entzug begleitet. Call Me Irresponsible (1995)
Agh! Cybill, you're hurt!Cybill, du bist ja verletzt. Death and Execs (1995)
She's up here!- CybillDeath and Execs (1995)
So, Cybill, have you ever been out with an oboe player before? Let me think. No.Cybill, sind Sie schon mal mit einem Oboespieler ausgegangen? Death and Execs (1995)
- Hi, Nancy.Cybill, Maryann, das ist Nancy. Death and Execs (1995)
- Cybill.-CybillDeath and Execs (1995)
Cybill and I have decided to start seeing each other again.Also gut, hören Sie. Cybill und ich werden uns in Zukunft wieder öfter sehen. Death and Execs (1995)
Well, to Cybill.Darunter litt Cybill auch bei mir. Death and Execs (1995)
It was one of the big reasons she divorced me.Also, auf CybillDeath and Execs (1995)
Cybill!CybillDeath and Execs (1995)
"In the unlikely event of consummation, "Cybill shall choose the protection and position."Im unwahrscheinlichen Fall der Vollziehung hat Cybill die Wahl der Verhütungsmethode und die Wahl der Stellung. Death and Execs (1995)
Are you kidding? It's a great part.Cybill, wenn Sie wollen, haben Sie die Rolle. How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
Cybill, the man dumped me after 25 years of marriage, without an explanation, and out of the goodness of my heart,Cybill, dieser Mann hat mich nach 25 Jahren Ehe verlassen. How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- Ira.- Ganz ruhig, CybillHow Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- All right, all right.- Hier ist CybillHow Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- Jeff makes a very valid argument.Der "Ich-heiratete-Cybill" -Klub? How Can I Call You My Ex-Husbands If You Won't Go Away? (1995)
- Cybill Sheridan.- Cybill Sheridan. Look Who's Stalking (1995)
This is my friend Cybill.Sharon, das ist meine Freundin CybillLook Who's Stalking (1995)
Ira, first of all, I had no idea Cybill was your ex-wife.- Ira, eins vorweg. Ich wusste nicht, dass Cybill Ihre Exfrau ist. Look Who's Stalking (1995)
I should leave you two to talk. Cybill, thank you for a lovely dinner.Cybill, vielen Dank für das herrliche Abendessen. Look Who's Stalking (1995)
Sorry about this.Schon gut, CybillLook Who's Stalking (1995)
I can't talk now, Cybill.Ich kann gerade nicht reden, CybillLook Who's Stalking (1995)
- Ira, trust me on this.Löse dich von CybillLook Who's Stalking (1995)
Cybill!- CybillLook Who's Stalking (1995)
- Like I don't see enough of him.- Cybill, die Staatsanwältin trägt 'n Kleid von der Stange. See Jeff Jump, Jump, Jeff, Jump! (1995)
Decided what we're gonna be when we grow up?Was wollen wir denn werden, wenn wir groß sind? Verschwinde, CybillSee Jeff Jump, Jump, Jeff, Jump! (1995)
Do you remember Jeff Robbins?Mr Sullivan, ich bin Cybill Sheridan. See Jeff Jump, Jump, Jeff, Jump! (1995)
Come on, Jeff.Ja, hier ist Cybill Sheridan. Oh, nein. See Jeff Jump, Jump, Jeff, Jump! (1995)
Cybill, you were wonderful.Cybill, Sie waren toll. - Ja, ich könnte sogar als Kröte durchgehen. Starting on the Wrong Foot (1995)
- I am so scared. - That's normal, sweetheart.Cybill, ich habe fürchterliche Angst. Starting on the Wrong Foot (1995)
- Did too. - You didn't tell me.Cybill und ich verstehen uns toll seit der Trennung. Starting on the Wrong Foot (1995)
I'm not taking any credit for this. This is all you.Cybill, ich muss dir für diesen Glücksgriff danken. Starting on the Wrong Foot (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
CYBILL    S AY1 B IH2 L

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top