ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

curbside

K ER1 B S AY2 D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curbside-, *curbside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curbside[ADJ] ที่ขอบทางเดินเท้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curbside Recycling การแยกขยะตามขอบถนน
การเก็บขยะที่แยกแยะไว้ เพื่อการนำกลับมาใช้โดยติดตั้งถังแยกได้ที่ขอบถนน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Curbside parking in front of the terminal is restricted....ห้ามจอดรถบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสาร... Casino Royale (2006)
Yeah, I'm sure the curbside appeal is great, but I need to know, is the house occupied?ครับ คือผมคิดว่า มันดูน่าสนใจทีเดียว เลยอยากทราบว่า มีคนเช่าอยู่หรือยังครับ Lost Boys (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
CURBSIDE K ER1 B S AY2 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenrand {m}curbside [Am.]; kerbside [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
青空駐車[あおぞらちゅうしゃ, aozorachuusha] (n) parking on the street; curbside (kerbside) parking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 curbside \curbside\ n.
   the edge of a sidewalk that borders a curb; as, policemen
   stood at intervals along the curbside
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curbside
   n 1: the side of a sidewalk that is bordered by a curb;
      "policemen stood at intervals along the curbside"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top