ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culp

K AH1 L P   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culp-, *culp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culprit[N] ผู้กระทำความผิด, See also: ผู้ร้าย, ทรชน, Syn. wrongdoer, offender
culprit[N] ผู้ถูกกล่าวหา, See also: จำเลย
culprit[N] สาเหตุของปัญหา
culpable[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. blameworthy, blamable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
culprit(คัล'พริท) n. นักโทษ,ผู้กระทำผิด,ผู้ร้าย,จำเลยในคดีอาญา, Syn. criminal,offender
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear
exculpatory(เอคซฺคัล'พระทอรี) adj. เกี่ยวกับการพ้นจากความผิด,ซึ่งหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
inculpable(อินคัล' พะเบิล) adj.ไม่มีความผิด, ไร้มลทิน, ไม่มีที่ติ., See also: inculpability, inculpableness n.
sculp(สคัลพฺ) vt. แกะสลัก,แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป, Syn. sculpture
sculptor(สคัลพฺ'เทอะ) n. ช่างแกะสลัก,ช่างปั้นรูป,ช่างหล่อรูป
sculptress(สคัลพฺ'ทริส) n. sculptorที่เป็นหญิง
sculpture(สคัลพฺ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป,ผลงานแกะสลัก,ผลงานการปั้นหรือหล่อรูป, See also: sculptural adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน
culprit(n) จำเลย,นักโทษ,คนผิด,ผู้ร้าย
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป
inculpate(vt) ติเตียน,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ฟ้องร้อง
sculptor(n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culpabilityความเป็นผู้ผิด (ทางอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
culpritผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culpa in contrahendoความรับผิดก่อนสัญญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have nothing to blame yourself for. Others are culpable, not you.เธอไม่มีอะไรให้ต้องตำหนิตัวเอง คนที่กระทำผิดต่างหาก ไม่ใช่เธอ Episode #1.5 (1995)
The culprit...ผู้กระทำผิด ... Showtime (2002)
Unless the culprit behind these attacks is caught it is likely the school will be closed.นอกจากว่าเราจะจับตัวผู้ทำร้ายได้ โรงเรียนของเราอาจจะต้องถูกปิด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The culprit has been identified, I presume?ได้ยินว่า คุณจับตัวผู้กระทำผิดได้แล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The culprit.ตัวร้ายเลย 21 Grams (2003)
I have just apprehended the culprits who robbed the Bank of England.กระหม่อมจับโจรปล้นธนาคารได้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
And I'll bet Culpepper runs it in.และชั้นทายว่าคัลเพพเพอร์วิ่งเข้าแน่ 50 First Dates (2004)
Culpepper fakes a handoff to Williams. He will throw.คัลเพพเพอร์แกล้งขว้างให้วิลเลี่ยม 50 First Dates (2004)
Who are the culprits?ใครกันที่เป็นคนผิด Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Mea culpa, my child.ฉันผิดเอง แม่หนู. V for Vendetta (2005)
Mea culpa.ฉันผิดเอง. V for Vendetta (2005)
- Michael Culp? He adores you. - Oh, yeah.ไมเคิล คาล เขาชื่นชมคุณมาก\ เหรอครับ The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culpNone of them would admit to being the culprit.
culpThe culprit is caught like a rat in a trap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้กระทำผิด[N] culprit, See also: offender, criminal, wrongdoer, transgressor, felon, Example: เขาจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปได้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ปฏิบัติไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้อย่างถูกต้อง
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวดี[N] culprit, See also: prime, principal, important one, chief instigator, ringleader, head a conspiracy, Syn. ตัวต้นเหตุ, ตัวการ, Example: ผู้ก่อการร้ายเป็นตัวดีในการวางระเบิดเส้นทางรถไฟชายแดนภาคใต้, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้ที่เป็นต้นเหตุสำคัญ (มักใช้ในทางประชด)
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
ความผิด[N] guilt, See also: culpability, Ant. ความถูกต้อง, Example: ศาลตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดแต่อย่างใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n.] (chang kaesalak) EN: sculptor   FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
ข้อหา[n.] (khøhā) EN: charge ; allegation ; accusation   FR: accusation [f] ; charge [f[ ; inculpation [f]
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesalak) EN: carving ; carved work ; sculpture   
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: guilt ; culpability   FR: culpabilité [f] ; tort [m]
กล่าวโทษ[v.] (klāothōt) EN: accuse ; charge ; indict ; incriminate ; allege ; blame ; impeach   FR: inculper ; accuser de ; charger

CMU English Pronouncing Dictionary
CULP    K AH1 L P
CULPA    K AH1 L P AH0
CULPRIT    K AH1 L P R IH0 T
CULPABLE    K AH1 L P AH0 B AH0 L
CULPRITS    K AH1 L P R IH0 T S
CULPEPPER    K AH1 L P IH0 P ER0
CULPABILITY    K AH2 L P AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culprit    (n) kˈʌlprɪt (k uh1 l p r i t)
culpable    (j) kˈʌlpəbl (k uh1 l p @ b l)
culpably    (a) kˈʌlpəbliː (k uh1 l p @ b l ii)
culprits    (n) kˈʌlprɪts (k uh1 l p r i t s)
culpability    (n) kˌʌlpəbˈɪlɪtiː (k uh2 l p @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主犯[zhǔ fàn, ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ, ] culprits, #25,605 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture [Add to Longdo]
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture [Add to Longdo]
スカルプチャー[, sukarupucha-] (n) sculpture [Add to Longdo]
ボディースカルプチャー[, bodei-sukarupucha-] (n) body sculpture [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
鮎掛け[あゆかけ;アユカケ, ayukake ; ayukake] (n) (uk) fourspine sculpin (Cottus kazika) [Add to Longdo]
鰍;杜父魚[かじか;とふぎょ(杜父魚);カジカ, kajika ; tofugyo ( mori chichi sakana ); kajika] (n) (1) (uk) sculpin (any fish of family Cottidae, inc. the bullheads and the miller's-thumb); (2) Japanese fluvial sculpin (Cottus pollux) [Add to Longdo]
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture [Add to Longdo]
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top