ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullers

K AH1 L ER0 Z   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullers-, *cullers*, culler
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cullers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cullers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sculler[N] ผู้กรรเชียง
scullery[N] ห้องทำครัว, See also: ห้องครัว, Syn. galley, kitchen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scullery(สคัล'เลอรี) n. ห้อง (เก็บ) ล้างถ้วยชาม

English-Thai: Nontri Dictionary
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A complaint has been filed by a Mrs. Martha McCullers.มีเรื่องร้องเรียน โดย คุณนายมาร์ธา แมคคัลเลอส์ The Education of Little Tree (1997)
The dishwasher and the scullery maid!เด็กล้างจาน กับแม่ครัว! Happily N'Ever After (2006)
In which year did a Harvard sculler outrow an Oxford man at Henley?ปีไหนที่ฝีพายฮาวาร์ดชนะอ๊อกฟอร์ด ที่เฮนลี่? The Da Vinci Code (2006)
Paige McCullers.- เพจ แม็คคอลเลอร์ If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Yes, I'm a parent. Nick mccullers.ใช่ ผมเป็นผู้ปกครอง นิค แมคคัลเลอร์ The New Normal (2011)
My daughter is paige mccullers.ลูกสาวของผมชื่อเพจ แมคคัลเลอร์ The New Normal (2011)
Everybody gets a fair chance here, mr. Mccullers.ทุกคนในที่นี้ได้รับสิทธิเท่าเทียวกันครับ คุณแมคคัลเลอร์ The New Normal (2011)
You're in a cafeteria, mr. Mccullers,คุณอยู่ในโรงอาหาร The New Normal (2011)
Today nick mccullers showed up.วันนี้ นิค แม็คคูเวอร์ โผล่มา The New Normal (2011)
Mccullers. From the library board?แม็คคูเวอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการห้องสมุดหรอ? The New Normal (2011)
Is not gonna be bullied by nick mccullers.ไม่ใช่ที่ นิค แมคคูเลอร์จะมาหาเรื่องด้วย The New Normal (2011)
What about nick mccullers?แล้ว นิค แมคคัลเลอร์ล่ะ? The New Normal (2011)
Except mccullers.ยกเว้น แมคคัลเลอร์ The New Normal (2011)
About mr. Mccullers coming to the schoolเกี่ยวกับการที่คุณแมคคอลเลอร์มาที่โรงเรียน The New Normal (2011)
Why is Paige McCullers calling?ทำไมเพจ แมคคัลเลอร์โทรมา? The Badass Seed (2011)
You're teammates with paige mccullers, right? Right.เธอเป็นเพื่อนร่วมทีมกับ เพจ แมคคัลเลอร์ ใช่มั๊ย Someone to Watch Over Me (2011)
Don't get all Carson McCullers on me.อย่าเอาคำของ คาร์สัน แมคคัลเลอรส์มาพูดกับฉัน August: Osage County (2013)
You, scullery maid, what's your name?เจ้า สาวใช้ก้นครัว ชื่ออะไร Trolls (2016)
Scullery maid!แม่สาวใช้ก้นครัว! Trolls (2016)
His royal awesomeness would never talk to a scullery maid like me.พระราชาสูงเกียรติไม่คุยกับสาวใช้ก้นครัวอย่างฉัน Trolls (2016)
What if he didn't know you were a scullery maid?ถ้าเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นสาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)
What kind of total babe would be dressed like a scullery maid?สาวสวยแซ่บอะไรจะแต่งตัวเหมือนสาวใช้ Trolls (2016)
-He'll know that I'm just a scullery maid.- เขาจะรู้ว่าฉันเป็นสาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)
I'll just get my worthless scullery maid to get...หม่อมฉันก็แค่ให้สาวใช้ก้นครัว Trolls (2016)
I'll tell you what, Dr. Culler's coming out to check Chance's hoof in a day or two.Dr. Culler kommt in 1, 2 Tagen, um nach Chances Huf zu schauen. The Loss (1975)
Absolutely. I feel that Jenny is to the Midwest as Carson McCullers is to the south.Ich finde, Jenny ist für den mittleren Westen... was Carson McCullers für den Süden ist. Luminous (2005)
It's not every day that a writer in the bloom of youth is compared to Carson McCullers.Autoren in der Blüte der Jugend werden selten... mit Carson McCullers verglichen. Luminous (2005)
Paige McCullers.- Paige McCullers. If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Don't get all Carson McCullers on me.Mach nicht auf Carson McCullers. August: Osage County (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLER    K AH1 L ER0
CULLERS    K AH1 L ER0 Z
CULLER'S    K AH1 L ER0 Z
MCCULLER    M AH0 K AH1 L ER0
CULLERTON    K AH1 L ER0 T AH0 N
MCCULLERS    M AH0 K AH1 L ER0 Z
CULLERTON'S    K AH1 L ER0 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sculler    (n) skˈʌlər (s k uh1 l @ r)
scullers    (n) skˈʌləz (s k uh1 l @ z)
scullery    (n) skˈʌləriː (s k uh1 l @ r ii)
sculleries    (n) skˈʌlərɪz (s k uh1 l @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruderer {m} | Ruderer {pl}sculler | scullers [Add to Longdo]
Spülküche {f} | Spülküchen {pl}scullery | sculleries [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top