ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cullan

K AH1 L AH0 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cullan-, *cullan*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cullan มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cullan*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. McCullen, Surgery, please. Dr. McCullen.DR. McCullan, in den OP, bitte, DR. McCullan, bitte. The Incredible Hulk: Death in the Family (1977)
Is this your son's room, Mrs. Culland?Ist das das Zimmer Ihres Sohnes, Mrs. Culland? Demons Are Forever (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLAN    K AH1 L AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lukullischLucullan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top