ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crayons

K R EY1 AA2 N Z   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crayons-, *crayons*, crayon
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crayonsสีแท่งใหญ่ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So crayons is more your thing ?เธอมีดินสอสีเยอะเลยนี่ Dead in the Water (2005)
Set up her daughter Marissa with some crayons.แล้วหาสีเทียนให้มาริสซ่า ลูกสาวเธอด้วย It's Alive! (2007)
That girl's gonna need more than crayons to make her world right.เด็กคนนั้นต้องการมากกว่าสีเทียน เพื่อทำให้ชีวิตเป็นอย่างที่ควรเป็น It's Alive! (2007)
I would get out my crayons and connect the dots.เธอเล่นเก่ง Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
I'm going to bring my doll carriage and my three Easter rabbits and my giraffe and all my dolls and my doll house and my crayons...ฉันจะนำรถตุ๊กตาของฉัน และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉันและยีราฟของฉัน และทุกตุ๊กตาและบ้านตุ๊กตาของฉันและดินสอสีของฉัน ... Revolutionary Road (2008)
Uh, why are the children drawing with crayons?ทำไมเด็ก ๆ กำลังวาดรูปด้วยสีเทียนล่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
# Who has taken you from crayons to perfume ## ผู้ที่สอนเธอ ตั้งแต่สีเทียนถึงน้ำหอม # Journey to Regionals (2010)
I colored with crayons on old E.R. charts.ระบายสีบนชาร์ท ห้องฉุกเฉินเก่าๆ Sanctuary (2010)
I colored with crayons on old E.R. charts.ระบายสีบนชาร์ท ห้องฉุกเฉินเก่าๆ Sanctuary (2010)
Cats with crayons could draw more convincingly.แมวที่วาดด้วยสีเทียน แม้จะดูเกินจริง Always in Control (2011)
The last time I told Riley something she didn't want to hear, she made me eat crayons.ครั้งสุดท้ายที่ฉันพูดกับไรลี่ย์ บางอย่างที่เธอไม่อยากได้ยิน เธอบังคับให้ฉันกินดินสอสี Take Her Out of the Ballgame (2012)
Anyway, to this day, I still can't see a box of crayons without crossing my legs.จนถึงวันนี้ฉันต้องหุบขาทุกครั้ง ที่เห็นกล่องสีเทียน The Parking Spot Escalation (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท่ง[n.] (thaeng) EN: [classifier : pencils ; ingots of tin or lead]   FR: [classificateur : crayons ; lingots d'étain ou de plomb]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAYONS    K R EY1 AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crayons    (v) krˈɛɪənz (k r ei1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレパス[, kurepasu] (n) (abbr) pastel crayons [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top