ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coups

K UW1 Z   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coups-, *coups*, coup
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coups d'etat ; Attempted coupรัฐประหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No way, I don't care if you're the damn president, you ain't touching my coups.ไม่มีทาง ฉันไม่สน ต่อให้คุณเป็นประธานาธิบดี ก็ห้ามแตะต้องคูปองของฉัน The Bump in the Road (2012)
No, get away from my coups! Come on.ไม่ ไปให้ไกลจากคูปองของฉันนะ มานี่ The Bump in the Road (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture   FR: frapper les trois coups
ตี[v.] (tī) EN: hit ; strike ; beat ; flog ; thrash ; whisk   FR: frapper ; battre ; rouer de coups
ต่อย[v.] (tǿi = tøi) EN: box ; fight ; break ; punch ; strike   FR: boxer ; frapper à coups de poing
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว[xp] (ying peūn nat dīo dāi nok søng) EN: kill two birds with one stone   FR: faire d'une pierre deux coups

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPS    K UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coups    (n) kˈuːz (k uu1 z)
coups d'etat    (n) kˌuː-dɛɪtˈaː (k uu2 - d ei t aa1)
coups de grace    (n) kˌuː-də-grˈaːs (k uu2 - d @ - g r aa1 s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Coups /kuːs/ 
   coups

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top