ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copycatting

K AA1 P IY0 K AE2 T IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copycatting-, *copycatting*, copycatt
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา copycatting มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *copycatting*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's been copycatting murder cases that we've closed all over the country.เขาเลียนแบบการฆ่าจากคดี ที่เราปิดไปแล้วทั่วประเทศ Carbon Copy (2013)
Alright, so that is why you followed us across the country and copycatted these?ก็ได้ ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ คุณตามเราไปทั่วประเทศ และก่อคดีเลียนแบบงั้นสิ? Carbon Copy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
COPYCATTING    K AA1 P IY0 K AE2 T IH0 NG

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top